Guds församling / Den som älskar Jesus och vill följa..

 

Guds plan är inte längre hemlig. Guds plan  var att både judar och icke-judar skulle förenas i  en gemenskap-  församlingen Kristi kropp.   Läs Ef 3 om Guds plan, Paulus, läs om modet och kraften…….ta del av Guds underbara plan. ÄRAN tillhör Gud.

*
*

Eph 3:3  huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit.

Eph 3:4  Och när I läsen detta, kunnen I därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet,

Eph 3:5  som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter.

Eph 3:6  Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet – detta genom evangelium,

Eph 3:7  vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.

Eph 3:8  Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Eph 3:9  och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

Eph 3:10  Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Eph 3:11  Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

Eph 3:12  Och i honom kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram, genom tron på honom.

Eph 3:13  Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

Eph 3:14  Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern –

Eph 3:15  honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn –

Eph 3:16  och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Eph 3:17  och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

Eph 3:18  så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är

Eph 3:19  och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Eph 3:20  Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,

Eph 3:21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

Guds församling= alla troende kristna.  Tacka Gud. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.