Fakta om New Age /Sv Kyrkan

Man kan hålla med om att det händer en del saker nu förtiden som inte skall/bör hända. Nedan är exempel på det avfall som sker nu inom kristenheten. Skall det vara såhär?  Här kommer två artiklar om dels Svenska kyrkan och Anders Wejryd och om  Tecken på Avfallet i Kristenheten  av Lennart Jareteg, Bibelfokus.se   Kommentera gärna.

Ärkebiskopen bjöd in praktiserande häxa till klimatkonferens
Den 28-29 november 2008 stod Svenska kyrkan och ärkebiskop Anders Wejryd som värd för ett interreligiöst klimatmöte. Ett 30-tal ledare från olika religioner som t.ex. från bahai-rörelsen, buddismen och islam var inbjudna. Bland föredragshållarna under konferensen fanns även ”Starhawk”, en kvinna som beskriver sig själv som hedning och häxa. Läs mer om Starhawk på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Starhawk eller på hennes egen webbplats http://www.starhawk.org/.

Konferensen inleddes med en interreligiös ceremoni i Uppsala domkyrka från vilken Svenska kyrkan själv rapporterar:

”Redan utanför domkyrkan startade ceremonin på ett stämningsfullt sätt. Buddistisk gonggong, samisk jojk, muslimskt bönerop och kristna kyrkklockor ljöd över domkyrkoplan. Jojken fortsatte i den ljus- och blomstersmyckade kyrkan.”

Målet för konferensen var bl.a: ”Människor från olika trosinriktningar över hela världen kommer att enas kring en och samma sak.” Läs mer om konferensen på Svenska kyrkans egen webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=144358&ptid=0

______________________________________

Lennart J:  Jag har tidigare rapporterat om denna enormt alarmerande och tragiska utveckling i kristenheten i Sverige. Men med denna rapport vill jag visa på att det jag skrev om i ”Tecken nr 1” inte var någon perifer verksamhet som man tigit om inför ledningen i Svenska kyrkan. Nu erbjuds dessa schemalagda, fullfjädrade New age-aktiviteter även på Svenska kyrkans officiella webbplats svenskakyrkan.se. Därmed kan vi nu säga att New age-aktiviteter och ockultism är en del av det officiella utbudet i Svenska Kyrkan!

Jag var nyligen i Stockolm med familjen på en kort semester. När vi passerade New age-bokhandeln Vattumannen på Drottninggatan kunde jag inte låta bli och gå in och ”spana” lite. Där inne hittade jag snabbt Martin Lönnebos Frälsarkransen med tillhörande bok Livets pärlor samt böcker av Harry Månsus. För min del säger detta ytterligare en del om vilka källor dessa författare öser ur. Martin Lönnebo är ju av högsta graden frimurare och Harry Månsus har allt mer öppnat sig för vad hans vänner inom New age står för. En New age-bokhandel skulle definitivt inte sälja en bok som enbart undervisade bibliska doktriner, som t.ex. att Jesus är enda vägen och att reinkarnation är en villfarelse. Så några strikt bibliska sanningar förmedlar inte Martin Lönnebo via Frälsarkransen, inte heller Harry Månsus via sina senaste böcker.

Hur som helst fick jag med mig gratistidningen Energivågen ut från Vattumannen. Där annonseras ett till råge uppdukat smörgåsbord ur New age-skafferiet blandat med lite artiklar om andlig utveckling etc. Där fanns också en artikel om fd. biskopen i Karlstads stift, Bengt Wadensjö! Han är inte helt obekant i New age-sammanhang, men den här artikeln avslöjade just hur långt det nu gått med avfallet i Svenska kyrkan. Ett av Bengts sex livsråd är för övrigt ”följ din inre övertygelse”, får vi veta i artikeln. Detta är egentligen det som är grunden i all ockultism, hinduism, New age, etc, nämligen att allt du söker, som helande, det gudomliga, sanningen, all kunskap etc, finns i ditt inre. Det kallas med ett finare ord panenteism, vilket betyder ”Gud finns i allt och alla”. Ordet panteism betyder att ”allt är Gud”. Båda är obibliska läror men utgör kärnan inom de flesta andra religioner och ockulta läror. Vi får i artikeln också veta att Bengt Wadensjö numer är engagerad i Nacka församling, och att man där erbjuder många feta rätter från New age-smörgåsbordet. Vi läser lite ur artikeln:

”Det innebär att Svenska kyrkan håller på att öppna upp för samtal även för de som söker i Vattumannens tidsålder [New age-term], men som inte lockas av gamla rigida trossystem och dogmer. I Nacka församling erbjuder man t.ex. meditation och qigong och bjuder in till föreläsningar och ’Gränslösa möten’.
– De gränslösa mötena är en dialog i den tidsanda som råder, förklarar Bengt, som arrangerar programmet… Vi har t.ex. haft claivoyanta vägledare, medium, aikidoexperter, hypnotiserare, lärare i yoga och mindfulness. Vi har haft långväga besök från Indien av ayurvediska läkare… I höstens program [2009] finns bl.a. Mayakalendern och Martinuskosmologin. I Älta kyrka i Nacka där jag kommer att arbeta under hösten diskuterar vi också att införa en alternativ gudstjänstform, s.k. yogagudstjänster…”

Det här spåret ledde mig till Nacka församlings sida på Svenska kyrkans officiella webbplats. Och mycket riktigt, där skyltar man upp med allt detta Bengt Wadensjö är så stolt över i New age-tidningen. Se http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=157630&ptid=0 för mer information. Jag vill peka på några av de samtalskvällar man erbjuder under hösten 2009 under rubriken I gränslandet, för utifrån detta ser vi att Nacka församling har ett väl etablerat samarbete med mycket djupt initierade New age-företrädare.

Föredrag om Spiritism- kontakt med avlidnas andar:

Vi kan börja med att kika närmare på samtalskvällen Den gåtfulla vägen. Det här är en kväll som handlar ”om Jan Fridegård och andra litterära spiritualister”. Den gåtfulla vägen är en bok som Jan Fridegård skrev 1963. Där beskriver han sina egna spiritistiska och ockulta upplevelser. Camilla Persson som under kvällen talar om denna bok och författare är själv spiritistiskt medium.

Camilla Persson har en egen hemsida (camillapersson.com) där vi kan läsa mer om vad hon sysslar med. Det är inte enbart ”vanlig” spiritism som intresserar henne, utan även seanser där andarna materialiserar sig, det vill säga framträder i fysisk getalt! Bokhandeln Vattumannen skriver följande på sin hemsida om Camilla Perssons bok Den slutna kretsen:

Den slutna kretsen är ett dramatiskt reportage som bygger på verkliga händelser. Här undersöker Camilla Persson ett av våra mest dolda paranormala fenomen – den fysiska manifestationen. Endast ett par personer i världen är Röst- och Materialisationsmedium. De uppges kunna framkalla objektiva paranormala fenomen och få andar att tillfälligt förmedla sig i fysisk form. David Thompson heter ett av dessa sällsynta medium. Under två veckor i Australien är Camilla gäst hos David Thompson i hans slutna sällskap Silvercord-cirkeln. Camilla Persson är den första personen utanför landets gränser som får närvara vid demonstrationer av det unika fysiska mediumskapet och i det här reportaget redogör hon för vad som hände”

På sin egen hemsida skriver Camilla om sig själv:

”Camilla ger medial vägledning och använder alla sina sinnen när hon förmedlar budskap från andevärlden. Hon ser bilder, ’känner’ eller hör vad de vill säga. Det är andevärlden som väljer ut vem/vilka som ska komma och Camilla försöker beskriva andepersoners karaktäristika och lyssna till vad de själva vill ta upp och förmedla – vilket även handlar om att ge konkreta bevis för att den som kommer från andevärlden verkligen ’känner’ klienten. Därefter har klienten möjlighet att ställa frågor kring de teman som han/hon anser är viktiga. Sittningen spelas inte in på band utan klienten gör egna anteckningar. Camilla erbjuder i normala fall inte sittningar till privatpersoner utan använder sin mediala gåva i sin kursverksamhet. Camilla har haft kontakt med andevärlden sedan hon var barn men också gått ett stort antal kurser inom mediumskap.”

Om man på Svenska kyrkans hemsida söker på ”medialitet” så hittar man där en fråga från ett spiritistiskt medium:

”Varför uppfattas personer med medial förmåga som ett hot mot den kristna tron?”

I svaret från kyrkoherde Andrés Prieto kan vi läsa:

”Tänk också på hur du kan använda din gåva som medium för att bygga upp Kristi kropp som trogen kristen du är. Varje specifik gåva som Gud ger till somliga är alltid tänkt för att denna skall hjälpa oss andra att komma till tron på Kristus eller förstärka vår tro. Det är ett viktigt kriterium för att identifiera något som är och kommer från Gud.”
svenskakyrkan.se/default.aspx?di=279212

Borde inte en kyrkoherde ha svarat vad Gud säger i sitt Ord istället för att ge ett så här tamt bemötande? Där står det klart besked i 5 Mos 18:9-12:

”När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.”

Guds syn på detta upphörde inte i och med nya förbundet. Och Jesu kors upphävde inte detta bud. Men det korset åstadkom var att det upphävde straffet för den som har syndat och som omvänder sig från sin synd.

Så i det här exemplet ser vi ett tydligt och mycket allvarligt avfall i Svenska kyrkan, bort från Guds Ord! Det här är mycket illavarslande, och detta avfall kommer att få negativa konsekvenser för hela vårt lands välbefinnande!

Föredrag om Martinuskosmologin:

Under en annan samtalskväll hösten 2009 i Nacka församling kommer Rune Östensson och Anne Külper tala över Martinuskosmologin. De skriver själva följande om Martinus på sin hemsida (livsenheten.se):

”Martinus är en dansk författare som levde 1890-1981. Vid 30 års ålder upplevde han, det som han beskriver som sin kosmiska invigning. En mental ljusupplevelse som gav honom tillgång till ett helt nytt intuitivt medvetande. Han ägnade sedan resten av sitt liv åt att beskriva den kosmiska världsbilden i ett stort antal böcker och föredrag.”

Det Martinus fick ljus över innefattar även det som vi också kan läsa på Rune Östenssons och Anne Külpers hemsida, nämligen att ”allt verkligt helande kommer inifrån människan själv”. I detta ser vi spår av den förvillande panenteismen, att det gudomliga finns i varje människa, oavsett vad man tror på.

Istället för att förmedla dessa villoläror borde Svenska kyrkan förkunna Bibelns ord om att i människans inre finns inget gott och att vi måste bli frälsta genom omvändelse och ”död” vid Jesu kors. Då tar Guds Ande sin boning i oss. Men vi blir aldrig, och har aldrig varit gudomliga i oss själva. Allt gott helande kommer från Gud, inte ur vårt inre.

Mark 7:21-23: ”Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”

1 Kor 6:19: ”vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”

Föredrag om Maya-kalendern:

Vi skall titta lite på en tredje av de totalt sju kvällarna under temat I gränslandet hösten 2009 i Nacka församling. Då skall Karin Forsberg tala över ”Vad kan Mayakalendern betyda för oss idag?”. Vad är då denna Mayakalender och vem är Karin Forsberg?

Vi kan läsa om Karin Forsberg på hennes egen hemsida (livsstrommen.se). Där skriver hon om sig själv:

”Jag är drömterapeut, utbildad hos Louise Minerva-Li vid Drömcentrum i Stockholm, samt massageterapeut utbildad vid Nordiska Qigongskolan i Umeå. Kraften och inspirationen till mitt arbete hämtar jag via min koppling till jord, himmel och mina medvarelser…”

Med lite kunskap om New age ser man att detta är en djupt initierad person. På hennes hemsida kan man läsa om horoskop, gudinnor och om att drömterapi bl.a. handlar om att skåda tillbaka till tidigare liv (tro på reinkarnation).

När det gäller Mayakalendern så är detta något som får allt mer fokus inom New age-nätverket. Det man inom New age främst intresseras av när det gäller Mayakalendern är att år 2012 är det år då tiden slutar och med det börjar en ny era, en tidlös era. Man menar att vi då vi går in i ett nytt varande. Vidare menar man att allt som existerar är på väg upp i ett nytt varande, upp till en högre nivå. Vi här på Jorden lever i vad vi kan kalla värld 1 och vi är alltså på väg upp till nivå 2. I wikipedia står det följande:

”Mayakalendern är ett system av flera enskilda kalendrar som användes av Maya-folken i det förcolombianska Mellanamerika. De olika kalendrarna var ett uttryck för mayakulturens besatthet av att ha koll på tiden och anknöt till astronomiska observationer av solår, månår och Venus synodiska perioder. Andra matematiskt väl definierade tidsperioder hade rituella ändamål utan synbar anknytning till kända naturcykler.”  / Dessa inlägg och mer läser du på Bibelfokus.se

7 thoughts on “Fakta om New Age /Sv Kyrkan

 1. Hej, R Wallis har alla de kännetecken som en falsk profet har..läs hela artikeln, och våra kommentarer så får du svar. F ö har jag inte brottats med de frågorna som en lärare här har ställt upp för elever i skolan.De är svåra att förklara såhär rakt av.

  1. Är det en sekt? Ja allt pekar på det, New age är sekteristiskt och livsfarligt att gå in i. Det vet jag./maria

  Utgå från roy wallis typologi och avgör i vilken grad ”din” rörelse kan definieras som en sekt.i er analys ska det framgå om rörelsen kännetecknas av :
  1. frivillig organisation-medlemskapet förtjänas
  2. medlemskapet är exklusivt- klan fråntas
  3.medlemmarna är elit- har särskild kunskap
  4, konflikt med omgivningen-värderingsskiljaktigheter
  5.egalitär – allas prästerskap
  6.budskapet är asketiskt och etiskt-ställer krav på livsföring /ja
  7. rörelsen är totalitär- totalt engagemang. /ja

 2. Hej jag har samma fråga som miva om roy wallis typologi av spiritism! blir oerhörd tacksam med ett snabbt svar! 🙂

 3. Miva: Om det inte går att maila dig så får du skriva det här i denna kommentarsanordning. Det går inte att skriva llt det du vill veta i dessa rutor det blir för långt./Maria

 4. hej jag undrar om du kan hjläpa mig med några två frågor det gäller New Aqe.frågan är :skriv svaren under frågan så att jag vet sen villken pasar med meningen..

  historia och utveckling (kortfattat)

  Grunden?

  Framväxt?

 5. Hej kan ni hjälpa mig med 7 frågorn dem var lite svåra för att klara om ni kan hjälpa mig..jag jobbar om New Aqe bara ni vet det som är frågorna som jag skrev:

  1. Är det en sekt?
  Utgå från roy wallis typologi och avgör i vilken grad “din” rörelse kan definieras som en sekt.i er analys ska det framgå om rörelsen kännetecknas av :
  1. frivillig organisation-medlemskapet förtjänas
  2. medlemskapet är exklusivt-klan fråntas
  3.medlemmarna är elit- har särskild kunskap
  4, konflikt med omgivningen-värderingsskiljaktigheter
  5.egalitär – allas prästerskap
  6.budskapet är asketiskt och etiskt-ställer krav på livsföring
  7. rörelsen är totalitär- totalt engagemang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.