Antikrist /Förberedelsen …. ( ur A Svenssons sida)

Du kanske inte alls tror på, eller vill befatta dig med nedanstående. Det är ju mycket tråkigt i så fall om du inte vill bli upplyst, men jag tänker ändå lägga in detta inlägg, och fler, vare sig man gillar det eller ej. För nu är det så att människor måste få reda på vad som kommer. Jag kan inte sitta och tiga med det jag och andra troende vet, eller hur? Det är bara att gå rakt på sak och tala om vad man vet. Här skall inte hymlas och gullas, nej här fortsätter jag att tala klarspråk. Bibeln är mer än Tydlig på alla områden, och eftersom Guds Ord är sant och heligt så skall man inte förkasta det och hålla det för osant. Så du är nu välkommen att läsa en text om Världens förberedelse för Antikrist….OCH vi tänker samtidigt då på att JESUS KRISTUS kommer tillbaka för att hämta den troende hem, för att vi ska få evigt liv hos honom.
Världens förberedelse för Antikrist:

Förberedelsen för Antikrists världsregering har pågått under en mycket lång tid. Den sker etappvis och de flesta människor förstår inte vad som är på gång. Ett led i denna förberedelse är sammanslagningen av industrier, affärsföretag, banker etc. till större enheter. = N W O 

Och inom fackföreningar har det blivit storavdelningar. På detta sätt blir hela samhället mer och mer centralstyrt. Och det måste det ju vara när en diktator ska ta över och styra hela världen. =N W O

Och EU utgör en väsentlig del av förberedelserna för Antikrist. Och samma Satans kyrka som hjälpte fram Hitler till makten, och som hade planerat både kriget och judeutrotningen, den står nu också bakom EU. Och de ekonomiska nedskärningarna inom skolor, sjuk- och åldringsvård, polisväsen o.s.v. och de problem som detta medför, detta är bara en liten början till vad som kommer. Om kyrkan får som den vill, då kan det snart bli nya koncentrationsläger och ett nytt världskrig. För sådan är Satans kyrka/ N W O  En NY Världsordning

Antikrists världsregering har redan funnits i hundratals år, men den verkar i hemlighet och vill inte bli avslöjad. Och när den träder fram offentligt och tar makten över världens nationer, så kan detta gå väldigt fort.

Det står i Upp. 13:e kapitel att vilddjuret fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Detta betalningssätt är redan möjligt. Med datateknink går det att göra märken som fungerar som betalningsmedel istället för pengar, och de kan placeras under huden på handen eller på pannan. Detta kan också användas för övervakning så att en diktator kan hålla kontroll på allt och alla. Ingen kan tanka sin bil eller ens köpa en tidning utan att vara övervakad. Vid varje köptillfälle kan namn, personnummer, plats och varuslag, datum och tid registreras.  Likasom det i världspolitiken pågår en förberedelse för Antikrist och hans världsregering, så pågår samma sak i religiöst avseende. Kyrkorna är religiösa diktaturer och de bygger upp en falsk “kristen enhet” genom att olika kyrkor och samfund går samman och förenas till en stor Världskyrka, styrd av påven som styrs av djävulen. Det blir en Världskyrka och en religion för hela världen, där man tillbeder vilddjuret och djävulen. Upp. 13:e kapitel.

Ekumeniken och den “karismatiska väckelsen” är Skökans redskap till att förföra människor och binda dem ännu hårdare till kyrkorna. Kyrkorna har också öppnat vägen för frimurare och hemliga ordnar. Frimureriet är en världsomfattande sammansvärjning mot Gud. Och dess mål är att bereda väg för Antikrists världsregering.
Därför är frimurarna så hemlighetsfulla. De tillbeder djävulen och har djävulska ceremonier där de använder dödskallar och likkistor. De har slutit förbund med döden, med dödsriket har de ingått ett fördrag. Men deras förbund med döden skall bliva utplånat, och deras fördrag med dödsriket skall inte bestå. Jesaja 28:15-22.

Både statskyrkopräster, och pastorer och ledare inom frikyrkorna har kommit med bland frimurare och hemliga ordnar. Detta är en fortsättning på den avgudadyrkan som de redan tidigare har hållit på med. De har ju dyrkat sina kyrkor och samfund såsom avgudar, och kyrkotraditioner och samfundsläror är viktigare för dem än Guds ord. Och så ha de gått allt längre i villfarelse och hamnat i hemliga ordnar och bland frimurare där de tillbeder djävulen.

För att Guds församling inte ska dras med i detta religiösa rävspel, så måste de kristna få veta sanningen om kyrkorna och samfunden. Och när Jesus kommer så ska det finnas en Guds församling som är redo. “Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord.” 1 Tess. 4:16-18.
Men när Jesus kommer så hämtar han ingen kyrka och inget samfund. Han hämtar sin församling, och sätter eld på djävulens religiösa svartbygge. Upp. 18:e kapitel.
Varför gör inte Gud slut på djävulens makt och låter det bli fred på jorden? Det är just detta som Gud har erbjudit sig att göra. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh. 3:17. Men världen vill inte ta emot den hjälp som Gud vill ge. Världen vill inte omvända sig till Herren, utan den vill hellre tjäna djävulen och tro på hans lögner. Därför säger Guds ord: Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. 1 Joh. 2:15. Världens vänskap är Guds ovänskap och den som vill vara världens vän blir alltså Guds ovän. Jak. 4:4.

Och eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan han kan skapa fred på jorden. Det som sker i världen nu, och vad som kommer att ske, det är vad de kristna i alla tider har längtat efter. Att denna ondskans tidsålder avslutas och världen får sin dom, och att Jesus kommer och upprättar sitt rike på jorden.

Jordens folk ska få en annan konung, istället för den Konung som de har korsfäst och förkastat.

 Jämför 1 Sam. 8:7, 18.
 Då sade HERREN till Samuel “Lyssna till folkets ord, och gör allt vad de begära av dig; ty det är inte dig de har förkastat, nej, mig har de förkastat, i det de inte vill att jag skall vara konung över dem… När ni då ropar om hjälp för dem konungs skull som ni själva har utvalt åt er, då skall HERREN inte svara er.

Världens nationer ska själva få välja sig en konung. Och om de sedan ropar till Gud om hjälp mot den konung som de själva ha valt åt sig, och vars märke de bär på sina händer och pannor, då skall Gud inte svara. Jämför Hosea 13:9-11. Sakarja 7:11-14.

Men redan innan den ogudaktiga världen får sin dom, så är det möjligt för varje kristen att leva i en personlig seger över världen, synden och djävulen, därför att Jesus är med oss alla dagar intill tidens ände. Matt. 28:20.

 http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA78.HTM#Antikrist

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.