Evangleium/Tro på sant evangelium

 fish52.gif

Behöver kyrkan (församlingen) få höra evangelium?

Den synliga kristna församlingen är inte längre en helgedom för Guds folk. Istället har den blivit ett enormt missionsfält som behöver evangeliseras. Kyrkorna är nu fulla med bekännande kristna som säger att de har tro, men som aldrig har blivit födda av Gud.
Detta borde inte vara en överraskning för oss, p.g.a. liknelsen som Jesus gav, som beskriver den sista tiden i Matteus 13:25-43. Han talade om en man som sådde god säd (rikets barn) i sin åker, men medan folket sov kom fienden och sådde ogräs (den ondes barn). Jesus sa att den som sår den goda säden är Människosonen och fienden är djävulen. Idag har vi många ogräs i våra kyrkor, därför att församlingsledarna inte skyddar åkrarna. Många har låtit sina församlingar växa på människors sätt istället för på Guds sätt. Denna strategi i eget intresse har medfört en del tragiska följder – av vilket det mest allvarliga är det falska hopp som den ger till det oomvända ogräset. En del av ogräset är offer för obibliska metoder för förkunnelse, andra är offer för falska evangelier. Dessa offer kan inte förklara för dig de grundläggande delarna av evangeliet eller det som Gud kräver för att man ska komma in i himlen. En del känner till att deras oändliga syndaskuld måste bli förlåten, men mycket få känner till att de också behöver Jesu rättfärdighet och att de behöver bli födda på nytt av Anden.

.

Nödvändigheten av den nya födelsen:
Jesus förklarade för Nikodemus: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh. 3:3). Bara den treenige Guden kan frambringa liv. Jesus sa: ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill” (Joh. 5:21). ”Det är Anden som ger liv” (Joh. 6:63). Gud kallar de andligen döda till liv genom sitt ord. ”I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningen ord” (Jak. 1:18). Guds barn är ”födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består” (1 Petr, 1:23).
Frälsande tro kommer av att man hör Kristi ord. Av det lär vi oss de grundläggande lärorna om frälsning: Guds attribut, nådens evangelium och Jesu Kristi återlösande verk. När människor hör Guds ord, så att de får möjlighet av Guds Ande att tro på Guds Son, blir de Guds barn, allt till Guds ära.
Precis som människan inte kan ta initiativet till sin fysiska födelse, är hon oförmögen att åstadkomma sin andliga födelse. Innan någon av oss var född, kunde vi inte ha vädjat till våra föräldrar att bli med barn. Vi fanns inte till! Samma sak är sant i den andliga världen (Joh. 1:12-13). Guds barn är inte födda av blod (andligt liv ärvs inte genetiskt sett), eller av köttets vilja (fysiskt liv kan inte frambringa andligt liv, köttet kan bara frambringa kött), inte heller av någons mans vilja (andligt liv kan inte initieras av människors önskan). Hur hjälper vi då de oomvända ogräsen att inse att de har blivit förledda eller bedragna? Som troende ska vi uppmuntra alla att pröva sin tro för deras eget bästa såväl som för Kristi ära. Paulus skrev: ”Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er” (2 Kor. 13:5). Petrus uppmanade oss: ”Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast” (2 Petr. 1:10).
Jag älskar att få höra vittnesbörd om hur vår suveräne Herre kallar förlorade syndare till sig själv. När jag möter kristna ber jag därför dem ofta att förklara det som skedde i samband med deras omvändelse.
En röd flagga kommer upp om de säger att de blev kristna vid det ögonblick de blev: döpta, gick fram till altaret vid en kallelse, upprepade en bön, skrev på ett överlåtelsekort, gick med i en lokal församling eller var födda av kristna föräldrar. När jag talar sanning i kärlek, förklarar jag för dem att ingen kan bli kristen utan omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus (Apg. 20:21).

.

Många tror på ett falskt evangelium:

Hur är det med dem som säger att de har tro på Jesus men inte visar något tecken på ett förändrat liv? De kanske alla tror på den historiske Jesus som levde för 2000 år sedan, men få tror på det som han lärde, vad han lovade, vad han befallde, vad han åstadkom och vad han gör nu. De kan vara offer för ett falskt evangelium, en urvattnad version som erbjuds av en allmän kärleksgud. Detta evangelium erbjuder en ”brandförsäkring” utan någon maning till omvändelse (jfr. Luk. 24:47).
Det är ett evangelium med billig nåd som underlåter att undervisa människor att säga ”nej” till ogudaktighet och världsliga begär (Titus 2:12). Det andra falska evangeliet som bedrar människor är gärningsevangeliet som omintetgör nåden.
Detta evangelium, som först introducerades av judaisterna, upphäver Guds nåd genom att lägga till krav för frälsningen som t. ex. omskärelse, dop, sakramenten, goda gärningar, att man håller lagen, botgöring eller avlatsbrev (Gal. 1:6-9).
Om vi inte på ett kärleksfullt sätt konfronterar dem som blivit offer för obiblisk förkunnelse och falska evangelier, kan de en dag få höra de mest skrämmande ord som någon någonsin kan få höra när Jesus säger: ”Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig.” Dessa fasansväckande ord kommer många bekännande kristna att få höra på den yttersta dagen (Matt. 7:22-23).

.

Två sätt att testa tron på:

De som vill testa sin tro nu, innan det är för sent, kan göra det på två sätt – objektivt och subjektivt. Det objektiva testet är detta: Har du trott på de objektiva sanningarna i Guds ord? Paulus skrev: ”…sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill (Ef. 1:13). Guds ord är vår högsta auktoritet för att känna till objektiv sanning. Vi måste tro på det oföränderliga evangeliet som det är uppenbarat i bibeln. Det är samma evangelium idag som det alltid har varit.
Det subjektiva testet ställer frågan: Finns det tecken på frälsande tro? Sann tro medför goda gärningar, men en tro utan gärningar är död (Ef. 2:10; Jak. 2:17). Det andra testet är subjektivt, eftersom det finns olika mognads- och tillväxtnivåer när de troende vandrar med Kristus. Nya bebisar i Kristus kanske inte uppvisar så mycket tecken som de som har vandrat med honom under många år. När vi först blir födda in i Guds familj ser vi inte alls ut som hans Son. Men när vi växer i nåden och kunskapen om Gud, genom kraften i den helige Ande, omformas vi till Kristi avbild. Vi ser detta i den fysiska världen också. När ett barn föds kanske det inte alls ser ut som sina föräldrar. Men när det växer, börjar det anta de konkreta utmärkande drag som dess föräldrar har.
Aposteln Johannes ger oss en bild av hur Guds barn ser ut i sitt första brev. De som är födda av Gud är adopterade in i hans eviga familj för att vandra i ljuset (1:6-7), hålla fast vid hans bud (2:3-5), inte älska världen (2:15), längta efter Kristi återkomst, så att de kan bli lika honom (3:2-3), leva för att behaga honom och undvika synd (3:7-8), älska hans andra barn (3:14) och använda apostolisk lära för andlig klarsyn (4:6). Var och en av oss måste avgöra om detta är en bild av hur vi ser ut.

.

Två slag av tro:

Testen på ens tro är livsviktiga, därför att bibeln talar om två slag av tro – en ”övernaturlig frälsande tro som Gud har gett” och en ”död” tro som den oomvända, köttsliga människan har. Paulus skrev om människor som förgäves kom till tro, eftersom de inte höll fast vid den apostoliska undervisningen (1 Kor. 15:2). Jesus talade om andra som trodde av felaktiga orsaker (Joh. 2:23).
Död tro är begränsad till vad den köttsliga människan kan förstå utan gudomlig hjälp, eftersom hon har blivit förblindad av Satan och inte kan se ljuset från evangeliet (2 Kor. 4:4). Det är därför som Paulus skrev: ”Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft” (1 Kor. 2:5).
En tro som Gud har gett är initierad av Guds vilja och är en gåva som skänkts från ovan av Fadern (Fil. 1:29; Jak. 1:17). Den fullkomnas genom Guds Son när den som tar emot den anpassar sig efter Guds ord. Jesus är upphovsmannen och fullkomnaren av denna tro, som är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det man inte ser (Hebr. 11:1; 12:2).
De som har fått en tro av Gud går in genom den trånga porten, och tar inte med sig något utom sina synder till korset (Matt. 7:13). De som har en död tro går in genom den port som är vid, och tar med sig en rättfärdighet som är som en smutsig klädsel.
De som har fått en tro av Gud bevisar detta genom att bära mycket frukt till Guds ära (Joh. 15:8). De med död tro visar detta genom att bära dålig frukt sig själv till egen ära (Matt. 7:15-17).
De som har fått en tro av Gud kommer inte att för jämnan följa efter en falsk lärare (Joh. 10:5,8). De med död tro kommer inte för jämnan att följa en sann lärare (Joh. 10:19-20).
De som har fått en tro av Gud förlitar sig på Guds makt att bevara dem (1 Petr. 1:5). De med död tro förlitar sig på att deras egen kraft ska bevara dem från att falla.
Död tro berör endast intellektet. En tro som Gud har gett innefattar hela människan. Sinnet förstår, deras hjärtan längtar och viljan handlar efter Guds ord.
Det finns flera inträngande frågor som vi kan ställa till dem som vill testa sin tro. Har du avsagt dig varje felaktig vana som är i motsats till nådens evangelium? Lever du i tacksamhet och lovprisning för att du är utvald och adopterad in i Guds eviga familj? Bevisar du att du är en lärjunge till Kristus genom att förbli i hans ord? Fostrar du dig till att bli gudfruktig? Vet dina vänner, grannar och medarbetare om att Jesus Kristus är din Herre och Frälsare? Har du en längtan att dela med dig av Jesus Kristus till andra eller skäms du för hans evangelium?

.

Guds barn kommer att veta att de tillhör honom därför att ”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn” (Rom. 8:16). Anden gör detta genom bibeln som Han har inspirerat. Alla Guds barn följer honom och hans ord! Artikel fr:

http://www.kts.just.nu/

Mike Gendron

Artikeln är översatt och publicerad med författarens tillstånd. Han är ledare för ”Proclaiming the Gospel” som har adressen P.O. Box 940871, Plano, Texas 75094. Adressen till hemsidan är www.pro.gospel.org   
Fantastiskt bra och sann artikel/predikan.  Evangelium/Guds Ord-Omvändelse Romarbrevet 8:16 berättar om vad Anden säger den troende. Den är ett Guds barn. /Maria

                              namnlos-bibeln.jpg

7 thoughts on “Evangleium/Tro på sant evangelium

 1. Hej Kyllikki Ja vi måste lämna allt till Jesus att ta hand om oss i. Du menar väl inte att han inte skulle tillåta dig kaffe o en kaka, nej, han vill att vi ska ha det bra, han är god emot oss, det han vill ha är vår ständiga uppmärksamhet. Kram Maria

 2. Hej Maria!
  En mycket bra artikel och samtidigt skrämmande,men jag måste lämna allt,precis allt till Jesus,fast inte kan jag vara utan kaffe och annat gott:(((
  Kram Kyllikki

 3. Hej Amir. Ja denna artikel är så bra. Vi kan inte predika ett falskt evangelium eller något som kliar folk i öronen för då gör vi fel. Vi måste vara raka o ärliga annars hamnar folk fel, vilken plåga.

  Nej jag går inte i ngn kyrka eller församl, har fått nog. Vi har bönemöten i hemmet. Jag är från Göteborg urpsrungligen men hamnade här i V-ås för att Gud ville, det är en fin historia… Hälsn Maria

 4. Riktigt bra skrivet, det är sant hur folk använder världens sätt att locka folk till kyrkor genom pannkakor, korv och olika slags medel. Men det ska vara Fadern som drar i dom så dom kan få Jesus uppenbarat i sitt liv !. Jag vet att människor inte kan förstå sanningen eftersom dom vägrar ta Guds ord på allvar och sedan låter media styra dom med alla slags kontrollmedel som chipet sakta men säkert kommer mer och mer in i samhället !

 5. Hej Janne Ja vi väljer Gud, det finns inget annat! Världen har inget att ge. Vi har inget annat än Gud och han känner våra tårar.
  Kram Maria

 6. Vi måste välja Gud, framför allt annat, säger artikeln!
  Ett stort val.

  Jag har gråtit många gånger när jag insett att vi måste välja bort världen för att Gud ska närma sig oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.