Evangelium/ Tror du på Jesus och evangelium?

Pastor Ingmar Aronson citeras i Dagen den 25 maj. “Jag tycker det är viktigt att ge en rätt bild av Jesus. Det finns i dag så många olika bilder av Kristus som inte stämmer”. Jag känner som han och jag stöter ständigt på människor som är förvirrade över motstridiga påståenden om Jesus.

Den bild av Jesus “som stämt” för majoriteten av kristna i snart 2000 år är den som de fyra evangelierna presenterar. Dessa består av ögonvittnesskildringar som under många år spreds som muntliga berättelser. Sanningshalten kontrollerades av de skaror av människor som följt Jesus under kortare eller längre tid, hört hans undervisning och förundrats över de mirakel han utförde. När skildringarna av Jesus liv och undervisning skrevs ned fanns fortfarande många ögonvittnen i livet. Det som skrevs och spreds utsattes för kritisk granskning. Det är svårt att hitta några samtida händelser som bekräftas av så många vittnen.
Ett annat starkt skäl till att lita på evangeliernas berättelser är att det är förkunnelsen om Jesus, som “Guds lamm som tar bort världens synd” och som den som besegrat döden, som allt sedan den första kristna tiden befriat människor och fört dem in i en levande gemenskap med honom. Och detta hör inte bara kyrkohistorien till. Överallt där människor runt om i världen kommer till tro står talet om korset och om det levande hoppet i centrum. En pastor i Kina avfärdade ett socialt evangelium med orden: “Vi vill inte ha något med det att göra för det finns ingen frälsande kraft i det.”
Att evangeliernas trovärdighet ifrågasätts är inget nytt. Det som nu skapar problem för många kristna är att liberal bibeltolkning presenteras på ett sätt som knappast någon kan undgå. Jag tänker då främst på att Jonas Gardell av SVT gavs helt fria händer att forma inte mindre än åtta program på bästa sändningstid. I dessa förde Gardell ut den teologi han presenterat i böckerna “Om Gud” och “Om Jesus”.

I den första boken driver Gardell tesen att Gud är ett mänskligt påfund. I den andra att Jesus är en predikant, som är mycket osäker om sin identitet. När han till slut avrättas på ett kors är hans sista ord ett skriande “varför”. Jesus död var inte ett offer för att sona mänsklighetens synd. “Det krävs inget offer för att göra dig syndfri i Guds ögon, det enda som krävs är att du tror på Guds kärlek till dig” (“Om Jesus” sid 342).

Jag är mycket förvånad och oroad över att Dagen inte mera kraftfullt tog avstånd från Gardells tv-program. Det är förpliktande att ha Lausannedeklarationen som teologisk grundval. I den bekänner den världsvida evangeliska kristenheten sin tilltro till Bibelns sanning och auktoritet och “hävdar att det finns endast en Frälsare”. Deklarationen talar om en andlig kamp. “Vi behöver både vaksamhet och urskillning för att bevara det bibliska evangeliet”.
Min oro gäller också att inte fler teologer vid de frikyrkliga seminarierna utifrån sin tro och kompetens bemött Gardells teologi. Jag möter ungdomsledare som inte vet hur de ska hjälpa ungdomar att hantera Gardells många ifrågasättanden och påståenden. Tyvärr finns det ju också pastorer som bara viker undan med motiveringen att de inte befattar sig med Gardells teologi. Inte underligt att många ledare utan teologisk utbildning frågar: Till vem ska vi gå?

Vi alla som vill tjäna Kristus i vår tid behöver på nytt och på nytt komma till den punkt där vi från djupet av våra hjärtan kan bekänna: “Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som räddar var och en som tror”, Rom 1:16. /Eskil Albertsson, tidigare missionsföreståndare i Svenska alliansmissionen/Tidningen Dagen

Jag skäms inte heller för evangelium, det har räddat mig och jag tror. Enkelt, heligt och rent är Guds Ord. Skäms du för evangelium eller är det det käraste du har?/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.