Ett ord idag/ Vårt livs väv.Dolda skatter. Korsets väg

 

13 December
“Jag skall giva dig dolda skatter.” Jes 45: 3.

3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret
och hemliga rikedomar, för att du skall inse att jag är HERREN,
som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.

I BRYSSELS berömda spetsaffärer finnas särskilda rum, där de finaste och mest utsökta mönstren förfärdigas. Dessa rum äro alldeles mörka, så när som på det ljus, som kommer från ett mycket litet fönster och faller direkt på mönstret. Det finns blott en vävare i rummet och han sitter så, att den smala ljusstrimman faller på trådarna i hans väv. “På det sättet”, sade vår ciceron, “få vi våra mest utsökta alster. Spetsen blir alltid finast och vackrast, då arbetaren själv sitter i mörkret, medan blott mönstret är i ljuset.”

Är det icke på samma sätt med vårt livs väv? Stundom är det mycket mörkt. Vi kunna ej förstå, vad vi ha för hinder. Vi se icke väven framför oss. Vi ha svårt att finna något skönt eller gott i det vi uppleva. Men om vi äro trogna och ej svika eller förtröttas, skola vi en dag få se, att vårt livs bästa verk utfördes under dessa mörka dagar.

Frukta icke, om du på grund av en sällsam dunkel skickelse omgives av djupa skuggor. Gå blott framåt i tro och kärlek utan att tvivla. Gud vakar över dig, och Han skall ur smärtan och tårarna frambringa något gott och skönt. – J. R. M
“Stilla, o var stilla
för din Gud, min själ!
Han ej vill dig illa,
Han blott vill ditt sanna väl.
Korsets väg till härligheten
måste barnet lära sig,
och det är just hemligheten
av den nöd, som trycker dig.”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

Är det inte underbart att få lita på HERREN?  Att vi kan få gå framåt i kärlek och TRO? Korsets väg är inte lätt, men somliga tycks tro det! Nej, korsets väg är inte lätt, men det är den rätta vägen att gå. Den som går den vägen är verkligen välsignad inför evigheten.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.