En Prövning av Katolicismen; man slår ihop s k religioner framöver till en Världsreligion. Vad är på g tror du?

Av Thorbjörn Johansen, eaec ,den 31 mars 2014

En förutsättning för att kunna skapa en global värld är att världsreligionerna – katolicismen, judendomen, islam, hinduismen, buddismen och numera även New Age, etc. slås ihop. Det vill särskilt den förre och den nuvarande påven i Rom. Målet är att samtliga religioner och sekter skall slås ihop till en enda världskyrka (The Emerging Church), och de ser kristendomen som sin fiende eftersom vi protestanter, om vi verkligen är troende kristna kommer att stå utanför Världskyrkan. De kristna måste därför bekämpas för att uppnå den den totala enheten! Då står dörren öppen för Antikrist, den siste ondskefulle världshärskaren. Det kommer att innebära förföljelse, men det är gott nog om det går lärjungen som sin mästare.

Bibeln säger

Jag vill citera några bibelverser för dig. De visar bland annat på att den avgudadyrkan som förekommer inom den Katolska Kyrkan är påtalad i Bibeln som en mycket allvarlig sak.

5 Mosebok:

Förbannad vare den man som gör ett beläte, skuret eller gjutet, en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer, och som sedan i hemlighet sätter upp det. Och allt folket skall svara och säga: »Amen.»” (5 Mosebok 27: 15)

Paulus andra brev till Timoteus:

Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.” (2 Tim 4: 2-5)

Hesekiel 8:

Och han sade till mig: »Du människobarn, ser du vad de göra här? Stora äro de styggelser som Israels hus här bedriver, så att jag måste draga långt bort ifrån min helgedom; men du skall få se ännu flera, större styggelser.» Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och jag fick där se ett hål i väggen. Och han sade till mig: »Du människobarn, bryt igenom väggen.»

Då bröt jag igenom väggen och fick nu se en dörr. Och han sade till mig: »Gå in och se vilka onda styggelser de här bedriva.» När jag nu kom in, fick jag se allahanda bilder av vederstyggliga kräldjur och fyrfotadjur, så ock Israels hus’ alla eländiga avgudar, inristade runt omkring på väggarna – framför dem stodo sjuttio av: de äldste i Israels hus, och Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem, och var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och vällukt steg upp från rökelsemolnet.

Och han sade till mig: »Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus bedriva i mörkret, var och en i sin avgudakammare? Ty de säga: ‘HERREN ser oss icke, HERREN har övergivit landet.’» Därefter sade han till mig: »Du skall få se ännu flera, större styggelser som dessa bedriva.» Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där sutto kvinnor som begräto Tammus. Och han sade till mig: »Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu flera styggelser, större än dessa.»

Och han förde mig till den inre förgården till HERRENS hus, och se, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stodo vid pass tjugufem män, som vände ryggarna åt HERRENS tempel och ansiktena åt öster, och som tillbådo solen i öster. Och han sade till mig: »Du människobarn, ser du detta? Är det icke nog för Juda hus att bedriva de styggelser som de här hava bedrivit, eftersom de nu ock hava uppfyllt landet med orätt och åter hava förtörnat mig? Se nu huru de sätta vinträdskvisten för näsan!

Därför skall också jag utföra mitt: verk i vrede; jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund. Och om de än ropa med hög röst inför mig, skall jag dock icke höra dem.‘” (Hes 8: 5-18)

Frimureriet blomstrar i staten Israel och israelerna betyder dåliga nyheter för palestinier. Och samtidigt bäddar Katolska Kyrkan för en falsk profet som styr alla religiösa i världen och vi får en judisk messias som inte är någon annan än Antikrist. Världskyrkan leds av påvestolen och de kommer att tillsätta den Falske Profeten som överhuvud för denna Världskyrka.

från: https://www.eaec-se.org/articles/Johansen/en_provning.htm

10 thoughts on “En Prövning av Katolicismen; man slår ihop s k religioner framöver till en Världsreligion. Vad är på g tror du?

 1. Hej Ja detta är mycket att bita i, särskilt för dem som inte har gått in på djupet i detta som sker o ska ske. Det är jobbigt att veta för mycket och det är det som är missvisande för en själv, man anses som märklig och okunnig i stället för tvärtom. Jag skall läsa igenom flera ggr innan jag återkommer med kommentar. Vi hörs! Tack. /Maria

 2. Ohh, förresten betyder anti INTE emot utan ISTÄLLET FÖR.
  Det är alltså en stark rekommendation på att läsa och förstå
  vad Antikrist egentligen betyder.

  Det betyder bara en annan “bättre” Jesus.
  Och som sådant har han redan uppfyllt det med råge, eftersom han
  redan har överlåtit lagen till syndfulla människor.
  Och det är det som redan har hänt.
  RFSU/HTBQ=Kung Charles=Laglöshet
  Det är enkelt, Bibeln måste vara enkel.

  Men visst vänta ni på Antikrist i 4 år till.
  Det kan ju vara nyttigt att vänta på något.

 3. fördärvets son ska öppet träda fram översätts med apokalypsos.
  Exakt samma ord som jag menar är dolt och uppenbarat.

  Det är ju exakt det jag menar. När han är Uppenbarad för de som kan se honom så faller alla bitar på plats.

  Många antikrists ska komma och gå, men det ska komma en som ska lura alla.
  Man missar poängen att han öppet ska träda fram.
  Det står faktiskt APOKALYPSIS.
  Och med det menar jag om man väntar på att han ska gå ut öppet så bedrar man sig själv och förmodligen andra också.
  Antikrist kommer alltid agera dolt och med slutet sinne.
  Däremot är det knutet till Märket.
  Trump är alltså INTE antikrist utan den första Ryttaren.
  De (Riksbankerna) agerar ALLTID dolt, ALDRIG öppet.
  Man måste förstå det fundamentala.

  När Antikrist blir uppenbarad (precis som jag har skrivit här på bloggen) då
  ska det bli uppenbarat.
  De blir medvetna om att Antikrist måste vara Antikrist eftersom han uppfyller alla krav (med råge).
  Ingen annan har samma sigill (Panter+Lejon+Björn).
  Ingen annan mördar sina fruar (såsom ordet säger).
  Han ser inte direkt vacker ut men han en enorm karisma.
  Köpmännen+Vildjurets Bild+Vildjurets Märke har alla signalement
  till Antikrists Märke (Vildjurets Märke).
  Han ska sätta sig i Guds Tempel.
  Guds Tempel är våra kroppar=VACCINEN.
  Man missar poängen med att förstå Uppenbarelseboken så jag tar det igen.
  (KJV+) Let no G3361  man G5100  deceive G1818  you G5209  by G2596  any G3367  means: G5158  for G3754  that day shall not come, except G3362  there come G2064  a falling away G646  first, G4412  and G2532  that man G444  of sin G266  be revealed, G601  the G3588  son G5207  of perdition; G684 .

  ἀποκαλύπτω

  apokaluptō

  ap-ok-al-oop’-to

  From G575 and G2572; to take off the cover, that is, disclose: – reveal.

  När Antikrist blir AVSLÖJAD (Uppenbarad,Uppenbarelseboksmässigt)
  Då ska folk förstå att de har blivit lurade och bedragna.
  Alla andra ska tänka som Erik (och inte förstå) att de har blivit bedragna.
  Apokalypsis betyder just detta, signalfel.
  Eller tolkningsfel.
  Öppet träda fram betyder öppet avslöjad (av de kristna som förstå så).
  Annars (För de alla flesta) kommer han vara dold tills Jesus kommer tillbaka.
  Dels för att de kommer bli bedragna (Via Pharmakeia) och för att de väntar på 1000-årsriket och Uppryckandet (varav båda inte finns med i Bibeln).
  Det är EONER och SÄRSKILJANDET.

  Men såklart vill man tjäna pengar på mirakelgudstänster då får man förstås inte säga någonting om vaccinen.
  Vilket är exakt det jag påstår.
  Att de allra flesta har blivit lurade av sin egen okunskap och feltolkning av Bibel-innehållet.
  Jag kan ju säga som så här. Om man antar att Kung Charles är den enda nu levande Antikrist då blir man inte besviken.
  Felöversättningen är gravt alarmerande det står inte trätt fram,
  utan att ha “avslöjats”.
  Antikrist kommer aldrig säga NU ÄR JAG HÄR.
  Man måste SJÄLV ta reda på om det jag säger är sant eller inte.
  Tror man inte, ja då drar man själv ner sig i fördärvet.
  Både med Märket, (dess Namn) samt Talet och dess Bild.
  Dessa är huvudmoment för Antikrist som introducerade dem första 2 för redan 3,5 år sedan, men under nu 3,5 år till sakta kommer tvinga ALLA, HELA jordens befolkning att på ett ELLER ANNAT SÄTT ta dessa injektioner.
  Det hela är så uppenbart enkelt.
  Men de två största stöttesternarna är just detta att folk väntar sig att Antikrist ÖPPET ska träda fram.
  Det står inte så, det står ÖPPET SKA AVSLÖJAS.
  Det måste sägas på det sättet eftersom Antikrist aldrig kommer säga att han kommer komma, då måste alla veta om det.
  Det måste SKE i lönndom att ta Vildjurets Märke.
  Det är ytterst, ytterst alarmerande det Erik skriver att Antikrist inte har kommit, när jag precis har hävdat (med VÄLDIGT goda) argument precis det Bibeln säger.
  Dessutom står det ju att han ska avslöjas ÖPPET på ett Apokalyptiskt vis, förborgar det ännu mera att jag har haft rätt hela tiden.
  Vildjurets Märke måste introduceras samtidigt som Antikrist men avslöjandet måste ske dolt (av de kristna).
  Alla andra (som inte står skrivna i Livet och Lammets Bok) kommer aldrig förstå att de har blivit lurade eller bedragna som det står i Bibeln.
  Ytterst alarmerande och galet.
  Det är precis sån här okunskap som gör att folk går sitt eget fördärv till mötes.
  Beroende på att de försöker lista ut hur Gud tänker istället för att gå till hans Ord som har alla svar.
  Det är inget nytt som ska bli avslöjat.
  Där har vi exakt samma ord som “öppet träder fram säger”.
  Det är nämligen samma ord.
  Han ska bli avslöjad (inte träda fram).
  Återigen är det EXTRA viktigt att veta VARFÖR man läser Bibeln.

  Summa.
  1.Vi är Guds Tempel.
  2.Vildjurets Märke introducerades för flera år sedan.
  3.Antikrist ÄR Kung Charles.
  4.Satan verkar och agerar ALLTID i det dolda.
  5.Öppet träda fram menas med avslöjas och blir uppenbarad.

  Du kan inte ta bort något då förlorar budskapet och innehållet sin udd och sin kraft därför att det kommer med lögnens tecken och alla under samtidigt.
  Och det har det iofs varit en lång tid tillbaka.
  Särskilt med alla “mirakel-festivaler” och “helande-gudsstjänster”.
  Och även det är Kung Charles inte oäven inför.

  Dvs skökokyrkan.

 4. Hej Erik, välkommen.
  Ja det finns många synpunkter på detta med de sista tiderna och Antikristliga tider, tider då det kommer svårigheter då man är EMOT KRISTUS, och det är det ju många som är! Ja Kung Charles och andra är ju bara några fula fiskar som simmar i samma vatten.
  Ser att du lämnat videos om D Trump, och han kan ju också räknas som kandidat i detta. Han är en människa som jag tror är riktigt illa insyltad i det som pågår o kommer. AVFALLET i flera avseenden håller ju på och det är många som inte gillar Kristus. Donald T har ju skrivit på ett avtal med Israel, Falskt?. Finns här: Se detta https://gospel.jesuslever.eu/d-trump-och-den-falska-freden/ Jag återkommer till dig om detta du visar o skall kolla videos. Vi hörs. Se gärna J Corbett video. P S det står att Antikrist skall vara homosexuell och mycket vacker, men det stämmner ju inte med D Trump i alla fall, Hälsn Maria

 5. Antikrist är också en samlingsterm.
  Det har funnits många “kvinnomördare” och misshandlare.
  Tex Hitler ansågs som Vildjuret /Antikrist (samma sak). Napoleon. Farao kan sägas vara en annan typ.
  Unikt är dock laglösheten genom tecken och under.
  Och då har folk misstolkat det som helande under.
  Ja men mycket är falska tecken och under.
  Som bedrar de (som villigt) vill låta sig bedras.
  Där är faktiskt enda gången Fadern förekommer.
  Gud Fader kommer själv se till att de blir dubbelt bedragna. Hör hör!.
  Falska tecken på ett underligt sätt.
  För mig kan tekniken spela Satan i händerna här.
  Tex Google Play-Store betyder tex Lucifer med sitt kryss och högervända spets.
  Tekniken kan alltså prata (och har nu också fått liv).
  Visserligen syntetiskt “demoniskt” liv men liv likaså.

  Allt förborgat och med väl underbyggda argument på att Kung Charles ÄR Antikrist och Trump den första Vita Ryttaren.
  Trump har förresten alltid haft en förkärlek för just vita hästar!

 6. Ja han kallas ju laglösheten så det passar ju bra.
  Det är nämligen uppluckrandet av lagen som håller honom borta. När lagen helt tas bort så kommer vi närmare slutet på tusenårsriket.
  Dvs från Jesu Rike till Guds Rike (även det har premillienianister) feltolkat.
  Allt blir helt fel om du tolkar Uppenbarelseboken öppet men om du förstår att allt är dolt faller alla bitar på plats.
  Det är alltså inte Gud ,Anden , eller någon ängel som håller honom stången utan lagen för han kallas laglöshetens människa. Det är inte svårare än så anser jag.
  Är lagen ett manligt neutrum?
  Hen HBTQ och Skökokyrkan?
  Det är bara fråga hans före detta fru Diana som på goda grunder ville avslöja all laglös verksamhet som Kung Charles har ägnat sig åt
  – Diana blev helt sonika mördad.
  Vilket stämmer med Bibeln.
  1.Han ska vara laglös.
  2. Han ska inte ha en rimlig kvinnosyn.
  3. Hen HBTQ och Skökokyrkan
  4. Lagen försvinner helt (allt blir tillåtet).
  Inget blir förbjudet (förutom Guds Ord).

  Att tex mörda sin hustru eller ge order om det är ETT A EXEMPEL på laglöshet.
  Att bryta mot ett eller flera bud.
  Kung Charles uppfyller kraven enligt Antikrist.
  -Förutom att detta kommer att ske dolt och under en period på 6-7 år.

 7. Ja jag tror att KUNG (?) C är en speciell person för denna tiden ja.
  Han får smaka rejält på do,ems dag, som inte är såå långt borta.
  Hm ja får och getter mot slutet och stupet.
  Människor tror mycket på det s k uppryckandet och har blivit
  hjärntvättade av visa s k predikanter, tyvärr.
  Det stora lidandet kommer vi att få vara med om, det kommer
  fula dagar, fulla av lidande, plus de vi/man redan haft, tufft.
  Magda, kungarna, eliten, ja de alla är säkra på fullständig seger
  men så säger inte Guds ord.
  Spännande tider!
  /Maria

 8. Antikrist som jag är övertygad om är Prins eller numer Kung Charles har redan ingått ett avtal precis under pandemin.
  Avtalen är dock hemliga.
  Därför att Antikristos kommer aldrig säga -Bu nu skrämde jag dig väl?
  Ordet Uppenbarelseboken är Apokalypsos betyder något dubbelt dolt som nu är Uppenbarat.
  Det är premisserna för att förstå Uppenbarelseboken.
  Problemet är att vanligt folk som förstår Bibeln förstår också ytterligare orimligheten i 1000-årsriket och Uppryckandet.
  Inget!
  Observera inget av dessa 2 lärosatser finns på.Grekiska.
  Det är EONER samt SÄRSKILJER PÅ FÅR OCH GETTER (I HAST).
  DOMENS DAG SKER MED HAST.
  DET. ÄR OCH NI SKA FÖRSTÅR ETT AVSKILJANDE.
  EN SEPARATION!. Inget uppryckning eller gå på moln utan “återsamling” en militär term “Harpazzo” jag jämför med Harmagedon.
  H:et avgör helheten!
  Normalt sett är det Armageddon som då jag kan tänka mig korrekt korrelerar med de “som har tvättat sina kläder rena” som anses “värdiga” etc.
  De som kommer ur det stora lidandet är också ytterligare en teori.

  Märket och Namnet.
  Talet och Bilden.
  Är dock alltid de fyra första och sista punkterna.
  Kung Charles invigningen skedde med 3 strängar av DNA DOLT MEN ÖPPET (för den som kan se).
  Jämför gärna med Magdalena Andersson “Magica de hex” vampyrkläder på Nobelfesten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.