Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

smittsamma vaccin covidvaccinering varje år globala myndigheter miljoner liv Vaccinet skadar immunförsvaret covidvaccinera sina småbarn Professor varnar Nytt covidvaccin IVA Rocksångaren 9 av 10 hälsoskandal mörkläggning bort från marknaden Pfizers covid-vaccination Ökad risk för sjukdomar

Domstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

2024-06-08

En circuit court i USA har beslutat att covid-mRNA-injektioner inte kvalificerar som vacciner, ett beslut som kan utsätta de läkemedelsföretag som tillverkade dem för framtida skadeståndsrättsliga stämningar.

Domen kretsar kring en stämning som Health Freedom Defense Fund (HFDF) och andra kärande har lämnat in mot Los Angeles Unified School District (LAUSD) angående dess mandat att alla anställda måste vara fullt vaccinerade mot covid-19 inom en viss tidsfrist.

Circuit Judge R. Nelson skrev i fredags att mRNA-injektionerna, som marknadsförs som vacciner, inte effektivt förhindrar överföring av covid-19 utan endast minskar symptomen hos de som smittas av viruset, vilket inte gör dem till traditionella vacciner enligt fallet Jacobson v. Massachusetts från 1905.

Jacobson v. Massachusetts upprätthöll statens rätt att genomdriva smittkoppsvaccinationer på grund av deras bevisade effektivitet i att förhindra spridning av sjukdomen, men COVID-19-injektionerna erbjuder inte samma fördelar.

”När man behandlade sakfrågorna fann panelen att distriktsdomstolen hade felanvänt Högsta domstolens beslut i Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905), när de kom fram till att policyn överlevde en rationell grundgranskning. Jacobson fann att obligatoriska vaccinationer var rationellt relaterade till att förhindra spridningen av smittkoppor.

Här hävdar emellertid kärandena att vaccinet inte effektivt förhindrar spridning utan endast lindrar symptomen för mottagaren och därför är likt en medicinsk behandling, inte ett ’traditionellt’ vaccin. Om man tar kärandenas påståenden som sanna i detta stadium av rättegången, har kärandena trovärdigt påstått att COVID-19-vaccinet inte effektivt ’förhindrar spridningen’ av COVID-19. Således gäller inte Jacobson.”

Domen upphäver en lägre domstols avvisning av fallet mot LAUSD:s vaccinationsmandat.

”Genom att upphäva beslutet från Central District of California i Los Angeles, fann majoriteten i nionde kretsen att fallet inte blev ogiltigt genom LAUSD:s återkallande av mandatet efter den muntliga argumentationen i september 2023,” sade HFDF i ett uttalande. ”Majoriteten påpekade LAUSD:s spel för vad det var – ett uppenbart försök att undvika en ogynnsam dom genom att försöka skapa ett ogiltighetsproblem.”

HFDF:s president Leslie Manookian firade domen som en seger för kroppslig autonomi.

”Nionde kretsens beslut idag visar att domstolen såg igenom LAUSD:s fiffel, och i och med detta gjorde de klart att amerikaners uppskattade rättigheter till självbestämmande, inklusive den heliga rätten till kroppslig autonomi i hälsofrågor, inte är förhandlingsbara. Detta är en stor seger för sanningen, anständigheten och vad som är rätt.”

Noterbart är att Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ändrade definitionen av ”vaccin” 2021 för att inkludera de experimentella mRNA-injektionerna.

Vacciner brukade definieras som ”en produkt som stimulerar en persons immunsystem att producera immunitet mot en specifik sjukdom.”

Men CDC modifierade det till ”en beredning som används för att stimulera kroppens immunsvar mot sjukdomar.”

Med andra ord stimulerade mRNA-injektionen inte immunitet mot COVID-19, så CDC var tvungen att ändra definitionen av vaccin istället.

Eftersom domstolen beslutade att COVID-19-injektionerna inte passar den traditionella definitionen av ett vaccin, väcker det frågor om huruvida läkemedelsföretagen som tillverkade injektionerna nu är sårbara för rättsliga åtgärder.

”Nionde kretsen har just tagit bort mRNA-injektionernas rättsliga ansvarsskydd,” skrev Dr. Jane Ruby på X. ”Nionde kretsen sa att det inte är ett vaccin om påståendet inte är att FÖRHINDRA SPRIDNING. covid-injektioner påstods ’minska symptom’ och förhindra sjukhusvistelse… De påståendena gör det till en behandling.”

Läs domen:

infowars.comDomstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

https://www.scribd.com/embeds/740477799/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-H3BckhfmQtYMEU3NPawb

infowars.comDomstolsbeslut: Covid-mRNA-injektioner är inte vaccin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.