De sista../TRON är levande.Förtröstan och Guds Nåd

 

Fåglar falla, och fiskar dö och haven är förorenade…Trots alla larm om alla olika farligheter och katastrofer på jorden så kan man få veta att man är trygg ändå!  Trygg? Ja, trygg i Jesu famn och i hans kärlek och nåd.
Den troende vet att Gud har omsorg. Därför vill jag relatera till psalm 91 i Psaltaren:

1.*Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2.han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar.”

3.Ja, han skall rädda dig från fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar. 4. Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.   5.Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen, 6.icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus.

7. Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.   8. Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön………./detta var verser  1-8  ur Psaltaren 91- det finns de som känner hela psalmen och de som inte gör det.

91:-5-6   Gud är vår tillflykt och han beskyddar oss i tider av fruktan! Författarens (okänd) tro på Gud som sin beskyddare bar honom genom alla livets faror. Så bör det vara också för dig. Byt ut all din fruktan mot tro på Gud!

91:11  Ett av änglarnas uppdrag är att beskydda de troende (Heb 1:14)  Det finns exempel på sådana “skyddsänglar” i Bibeln: (1  Kung 19:5, Dan 6:22; Matt 18:10; Luk 16:22; Apg 12:7), men det finns inget som säger att vi har PERSONLIGA skyddsänglar. Änglar kan också vara Guds budbärare (Matt 1:13; Apg 27:23-24) Änglarna visar sig inte annat än vid sällsynta tillfällen (4 Mos 22:31; Luk 2:9)

Vi vet att jorden kommer att förstöras och förgås,  …..och en  ny himmel och en ny jord väntar…..och vi lever i tider som är högst alarmerande. Men man måste väl ändå försöka förstå den troende som varnar, men mest faktiskt försöker säga på olika vis att det finns frälsning att få. OMVÄNDELSE  från det liv man levt till ett liv i trygghet, för att man vänder om! Man gör en helomvändning och lämnar sitt gamla liv och sitt gamla hjärta- låt det omskäras i kraft av Guds ord.

! TRON är en levande och dristig förtröstan på GUDS NÅD, så viss att man tusen gånger kunde dö för den. Och en sådan förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan GLAD; FRIMODIG och OFÖRSKRÄCKT inför Gud och allt skapat: detta är den helige Andes verk i tron.  ! /Maria              Tiden är kort! ta emot Jesus!

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/c/020983C8E9332A10/3/l-C1qtvlNdI   – Jesus Paid It All

http://www.worldchallenge.org/en/devotions/2011/the-lord-our-righteousness

David Wilkerson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.