De sista tiderna / sant eller falskt om B Obama….

  eller falskt

Vad vet vi om B Obama? Det finns mycket spekulationer runt hans person och det finns många som undrar över honom och hans regerande. Jag tar med en länk som tar upp vissa frågor av den sorten och du får bedöma detta själv, hur du tycker och tänker., men visst kan man undra……http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/Brian18-7-10.html  SE bland annat denna länken om B Obama

Under sin ungdom var Obama >> uppväxt och uppfostrad som Muslim. Hans far och styfvar var Muslmer. När Obama >> gick på en katolsk skola i Indonesien var han där inskriven som en Indonesisk medborgare och Muslim. I den allmänna skolan praktiserade han Islam och gick under namnet Barry Soetoro. Han gick på dagliga Koranstudier och böner. Han läste även Arabiska och hans kamrater och lärare kommer ihåg att han var hängiven muslim.

Till exempel Rony Amir, en barndomskamrat till Barry beskrev Mr. Obama en “hängiven muslim” Vi brukade bjuda in honom till bönerummet nära vårt hus sa Mr. Amir said. Och han bar då Sarong (muslimska kläder)

Men Mr. Obama‘s sympatier för Islam är inte bara begränsat till hans ungdom. I en intrevju i New York Times sa Mr. Obama att en muslimsk bön är “one of the prettiest sounds on Earth at sunset.”

The Times sa även att Mr. Obama sa på klockren Arabiska: Öppnings orden i en Muslimsk bön:

Here are the first few lines: Allah is Supreme! Allah is Supreme! Allah is Supreme! Allah is Supreme! I witness that there is no god but Allah I witness that there is no god but Allah I witness that Muhammad is his prophet …

Mr. Obama säger nu att han praktiserar kristendom. Men ingen kan förneka att han har ett Muslimskt förflutet som påverkar hans tankesätt >>

****Maria

12 thoughts on “De sista tiderna / sant eller falskt om B Obama….

 1. Demokrati, vad är det?
  Det finns så många fula fiskar som vill bestämma och upphöja sig själva, åh, de är många.
  Varför blir de s k vettiga besluten fel i slutändan och människor skyller ifrån sig?
  Är det ingen som vill stå för vad de gör längre?
  Såg en film om Hisroshima-bomben igår kväll, så vidrigt!
  Nu har de ännu fler vapen att tillgå, många gånger den bombens styrka, vart ska det sluta..vi vet
  /Maria

 2. Carl Bildt, ny general sekreterare!
  En dröm…

  Jag tror inte jag sett ett vettigt beslut på flera år, där man inte anar ränksmideri.

  Ändå lever vi i demokrati och allt är frid och fröjd.

 3. Hej det är ganska förvirrande vad som händer runt om i världen, det syns vara ett spel som inte den vanliga människan kan förstå mer än att det är toppgubbarna som styr och att det kan smälla var somhelst- närsomhelst. Det är illa.
  Ban Ki Moon tycks inte vara kapabel att sköta allt detta arbete enligt olika källor idag. Vem sätter de i så fall in??
  /Maria

 4. Det verkar som om Ban ki moon och Bildt kom i skottlinjen från raketer när de ländade på Kabuls flygplats och de fick landa på Bagram flygbasen i stället. Det här kommer samma dag som Karzai lovade att afghanerna ska ta över säkerheten i Afghanistan 2014. Kanske det är demokrati på gång? Det internationella samfundet har konferenser i Kabul…

 5. Hej Elisabeth! Tack för din kommentar, jag tar med en liten förklaring här om vad det är du syftar på: /Välkommen tillbaka hit till denna sida, Hälsn Maria/
  Shia myndighet, Ayatolla Sistani beskriver begreppet taqiyya enligt följande:

  1) Taqiyah is done for safety reasons. 1) Taqiyah görs av säkerhetsskäl. For example, a person fears that he might be killed or harmed, if he does not observe Taqiyah. Till exempel en person som fruktar att han skulle dödas eller skadas, om han inte iakttar Taqiyah. In this case, it is obligatory to observe Taqiyah. I detta fall är det obligatoriskt att följa Taqiyah.
  2) Reconciliatory Taqiyah. 2) försoning Taqiyah. This type of Taqiyah is done when a person intends to reconcile with the other side or when he intends to soften their hearts. Denna typ av Taqiyah sker när en person avser att förena med den andra sidan eller när han har för avsikt att mjuka upp sina hjärtan. This kind of Taqiyah is permissible but not obligatory. Denna typ av Taqiyah är tillåtet men inte obligatoriskt.
  3) Sometimes, Taqiyah may cause a more important obligation to be lost or missed, if so it is forbidden. 3) Ibland kan Taqiyah orsaka en viktigare skyldighet att försvinna eller missade, om så det är förbjudet. For example, when I know that silence would cause oppression and infidelity to spread and will make people go astray, in such a situation it is not permissible to be silent and to dissimulate. Till exempel, när jag vet att tystnaden skulle orsaka förtryck och otrohet att sprida och göra folk vilse, i ett sådant fall är det inte tillåtet att vara tyst och för att dölja.
  4) Sometimes, Taqiyah may lead to the death of an innocent person. 4) Ibland kan Taqiyah leda till döden för en oskyldig person. If so, it is not permissible. Om så är fallet är det inte tillåtet. It is therefore haram (forbidden) to kill a human being to save your own life. [ 4 ] Därför är haram (förbjuden) att döda en människa för att rädda sitt eget liv. [4]

  The taqiyya doctrine is based on this sura from Qur’an 3:28: “Let not the believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers. If any do that, in nothing will there be help from Allah; except by way of precaution, that ye may guard yourselves from them.” Den taqiyya doktrin är baserad på denna sura från Koranen 3:28: “Låt inte de troende tar för vänner eller hjälpare troende snarare än troende. Om någon gör det i något kommer det att finnas hjälp från Allah, med undantag av försiktighetsskäl , så att ni skydda er från dem. ” Sunni commentator Ibn Kathir explained that “believers that fear for their safety from the unbelievers… are allowed to show friendship to the unbelievers outwardly, but never inwardly.”

 6. Hej Jag läste nyss i tidn om att Bildt var i Kabul och fick skydd på militärbas…..skulle på en viktig konferens…om terror kanske?
  /Maria

 7. Hej Janne. det är hjärtskärande fruktansvärt vad människor får lida för att rädda politikernas regeringar.

  ?????Hur länge skall det fortgå, jomen det vet vi ju…

  Jag läste också det om terrorattacken..när kommer den kan man undra?
  Och C Bildt stackaren han var utsatt för terrordåd nyss. /Maria, som litar på Gud och ingen annan

 8. I en artikel i Financial Times härom dagen sa en av Clintons rådgivare (och en hängiven fan av Obama) R. Shapiro, att bara en storskalig terrorattack i stil med 9/11 eller Oklahoma kan rädda den rakt ned sjunkande Obama. Intressant ordval eller hur?

  “Bara en terrorattack kan rädda Obama”.
  Ungefär som 9/11 räddade Bush, då? (Något som försvarsminister Rumsfeld också förespråkade)

  Det verkar som om “planerarna” inte drar sig för att tala klarspråk numera – terror och katastrofer (olyckor och operationer) används rutinmässigt för att stärka och forma den politiska opinionen.

  Precis som i alla samhällen där det politiska systemet växt ifrån medborgarna är vad som helst möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.