De sista tiderna /Ekumenik, världsfronten/Bibelfokus

Du är välkommen att läsa senaste nytt på världsfronten (på engelska) och det gör du här nedan. Efter det följer  sedan undervisning från Bibelfokus och L Jareteg, varsågod.

Skall Marijuana rädda ekonomin i Kalifornien ? >> 10/5-10
Skadedjur hotar vinodlingarna i Kalifornien >> 10/5-10
2 jordbävningar skakade San Diego >> 9/5-10
DI: EU står inför en vändpunkt (Stark ledare)  >> 9/5-10
Bra video om Greklandskrisen >> 9/5-10
Artikel: Mysteriet med Megavulkanen >> 9/5-10
Islansdsvulkanen ökar sitt utbrott >> 9/5-10
En hel kedja av skulder som hotar världen >> 9/5-10
Australien varnar för att Japanska insättningen skadar Grekland >> 9/5-10
Arbetslösheten upp till 9,9 % i USA >> 9/5-10
Artikel: När kommer Greklands konkursen? >> 9/5-10
Jordbävningar skakade Oregons kust >> 9/5-10
Jordbävning 5,9 i Indonesien >> 9/5-10
Bloomberg: Stor fara för bankerna i denna kris >> 9/5-10
Radioaktivt vatten har läckt ut och hotar New Jerseys vattenkällor (Upp 8:10-11)  >> 9/5-10
Guldvärdet kan fördubblas >> 9/5-10
EU lanserar ny kris mekanism >> 9/5-10
Moské byggs vid platsen för World Trade Center >>

____________________

Global enhet:

Inledning
Vi lever i en – vad jag tycker – mycket märklig tid just nu som jag skulle vilja kalla för enhetens tidsålder. Inom alla grupperingar, oavsett om de är religiösa, politiska eller ekonomiska, strävas febrilt efter enhet. Band knyts mellan grupper som tidigare har stått väldigt långt ifrån varandra. Och bråttom tycks det vara också. Varför är så oerhört bråttom, kan man fråga sig.

Om vi tittar i kristenheten, så innebär denna enhetens tidsålder också en tid av skiljevägar. För aldrig tidigare i vår historia har vi sett så många avfartsvägar bort från sanningen, bort från lydnaden till Gud och hans Ord. Men så kan vi se hur alla dessa avfallets småvägar mer och mer går ihop, till en bred gemensam väg för enhet, en slags avfallets ekumeniska väg. Alla möjliga villfarna grupperingar – som ibland stått långt ifrån varandra – räcker nu varandra händerna till enhet, utan att för den skull korrigera sina villoläror. Lärofrågor tycks alltså inte längre vara så viktigt nu när enhet står högst på agendan. Istället för att ha Guds Ord som utgångspunkt i denna strategiska enhetssträvan, så verkar mystik och andliga upplevelser vara den grund som man bygger enheten utifrån. Än en gång kan vi fråga oss: varför denna brådska? Och vilken ande är det som driver på? Och så skall vi fråga oss om Gud vill att Jesu sanna lärjungar skall vara med i denna globala ansträngning efter enhet.

Rubriken på det här programmet är: Vaccinationen mot Antikrists ande. Med det här så skall jag knyta ihop mina fyra tidigare program om kristen enhet och ekumenik. Och jag avser att utifrån Bibelns Ord försöka visa varför Gud inte vill ha enhet till varje pris och vad han gör åt det. Jag kommer att ha berättelsen om Babels torn i 1:a Moseboken i GT som utgångspunkt, eftersom Babels torn står som en bild för mänskligt grundad enhetssträvan, en strävan som satan driver på bakom kulisserna fram mot slutmålet som är Antikrists rike.

Det här att Babels torn är en bild för mänskligt grundad enhetssträvan, det har t.o.m. politiker förstått. Det ser man om man t.ex. tittar lite närmare på intentionerna med den Europeiska Unionen, alltså EU. Visste du att Babels torn faktiskt står som förebild när det gäller arkitekturen för EU:s parlamentsbyggnad i Strasbourg? Det är ett dokumenterat faktum och det syns även på utsidan. Parlamentsbyggnaden i Strasbourg har formen av ett runt torn som ännu inte byggts färdigt. Högst upp sticker det liksom upp delar som ser ut som ett byggnadsskelett, och detta skall signalera att bygget pågår (se bilder nedan). Om du tycker det här resonemanget verkar långsökt, så skall du ta en titt på den affisch som EU tryckte upp för ett antal år sedan. Den affischen innehåller i stort sett samma bild av Babels torn som konstnären Peter Bruegel målade år 1563. Skillnaden är att man på EU:s affisch lagt till en byggnadskran och lite byggnadsarbetare m.m. som tydligt visar att man bygger vidare på Babels torn. På affischen står det dessutom skrivet “Europa, många språk, en röst” (se bild nedan). EU-politikerna vänder därmed på Guds domslut över mänsklighetens enhetssträvan. Man återupptar bygget av Babels torn, man överbryggar språkförbistringen och man samlar till en mänsklig enhet där Gud i praktiken blir lämnad utanför ännu en gång.

 
EU:s parlamentsbyggnad i Strasbourg
 

 

Peter Bruegels målning från 1563
 

 

En mix av de båda ovanstående bilderna
 

 

EU:s affisch med Babels torn
“Europa: många språk, en röst”
(Varför dessa uppochnervända stjärnor?
Varför är en stjärna gömd i tornet?)

Många politiker och ekonomer har alltså fattat vad symboliken med Babels torn står för, och därmed blir Bibelns Gud deras fiende i arbetet med att återuppbygga tornet. Vem är då deras gud kan man fråga sig?

Global satanisk enhet
Om vi nu slår upp vår Bibel, så ser vi att människorna skall lyckas att bygga en enastående, global enhet på jorden en gång. Det står så här på ett ställe, citat:

 • “Och alla jordens invånare skall tillbe honom”

Det här låter väl som en otrolig enhet, tycker du inte det? Tänk vilken enhet om alla människor tillber samma gud! … Men vem är då “han” som alla skall tillbe? Bibelcitatet är från Uppenbarelseboken 13:8 i NT. Det handlar om att alla jordens invånare, förutom Jesu sanna lärjungar, skall tillbe odjuret, Antikrist! Enligt Bibeln skall denna världshärskare få makt över alla folk och länder, och alla skall följa honom, beundra honom och tillbe honom, alla förutom Jesu lärjungar. Detta är den enhet vi har framför oss, och då kan man ju fundera över hur välden kan komma till denna punkt. För att den här nya ordningen skall kunna uppstå på jorden, så måste den helt klart föregås av en sådan blind ekumenik där alla olika vägar för både politik och andlighet närmar sig varandra mer och mer via dialog och kompromisser utan att ta hänsyn till Bibelns varningar. Alla inriktningar och vägar strålar alltså samman i en bred väg för avfall, fullständigt bort från Bibelns Gud. Eftersom Bibeln säger att Antikrist kommer i kraft av tecken och under och andliga manifestationer, så kan vi förstå att denna antikristliga ekumenik inte kommer att byggas utifrån doktriner och lärosatser, den kommer att bygga på mystik och andliga upplevelser. Detta är det som lockar och förenar, och det leder till slut hela mänskligheten till en sådan förblindelse att man tar emot satans falska kristusgestalt som messias och gud, alltså Antikrist.

Vi kan då förstå att satan vill ha enhet till varje pris, och att det är han som ligger bakom ett närmande mellan alla väldens religioner, sekter och villoläror, men även ett närmande mellan dessa och politiken. Och jag vill hävda att det är precis där vi nu befinner oss i mänsklighetens historia. Detta närmande, denna avfallets ekumenik är ett tidstecken!

Vad är då satan motiv till detta? Jo, han vet, att om människorna når fram till en fullständig enhet, då finns det ingen plats för evangeliet, och då är hela mänskligheten förlorad. Det är han mål.

Bibeln förutsäger alltså en satanisk, global enhet. Det är med andra ord ingen storskalig kristen enhet i ändens tid som vi har framför oss, och därmed inte heller någon världsvid väckelse. Det är ett gigantiskt avfall vi har att vänta som vi kan läsa om i 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2 i NT. Många kristna kommer att vända sanningen ryggen och istället dras till myter och villoläror där själva drivkraften är det stora intresset för mystik och andliga upplevelser. Vi kan se lite av detta förhållande i 2:a Timoteusbrevet 4:3-4 i NT:

 • “Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

När jag ser mig runt i kristenheten så ser jag att det här avfallet är på god väg. Men hur i hela världen kan det gå så här snett? Jo, orsaken är enligt 2:a Tessalonikerbrevet 2:10 att man inte sätter Sanningen högst. “De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem”, som det står i NT 81. Massorna kommer alltså att under falska religiösa former ledas rakt in i armarna på Antikrist.

Den för-antikristliga tidsåldern
Ett annat passande namn på denna enhetens tidsålder skulle kunna var den för-antikristliga tidsåldern. Vår tid är uppenbarligen den tid när världen görs redo för att mentalt, politiskt, ekonomiskt och religiöst enas under den sista tidens världshärskare. Inom ockulta kretsar, som New Age, arbetar man idag febrilt och medvetet mot det här målet. Där tror man att år 2012 så bryter denna nya världsordning in. Vad har då hittills stått i vägen för detta antikristliga enhetssträvande? Och varför ser vi denna utveckling just nu? Tankarna går här till 2:a Tessalonikerbrevet där det står om någon som måste “röjas ur vägen” först innan Antikrist kan träda in på arenan. Tankarna går också till berättelsen om Babels torn där Gud sände en splittring som hindrade denna globala enhet. Jag skall prata mer om detta snart.

Så vi kan förstå att enhet inte alltid bra, och enhet är inte Guds yttersta mål för mänskligheten. Vi ser i Bibeln att Gud själv har flera gånger gripit in i historien för att förhindra människornas enhet för att de inte skall gå evigt förlorade. Guds mål är människors omvändelse och pånyttfödelse genom Jesus Kristus, och det har t.o.m. många gånger lett till splittring. Tänk efter själv vilken storm det varit runt även de sunda väckelserörelserna. Så gott som varje väckelse har ju gett upphov till splittring på något sätt som sedan resulterat i ett nytt samfund eller en ny kyrka. Frågan är om vi riktigt förstått hur Gud egentligen arbetar. Men allt detta skall vi titta lite närmare på längre fram i programmet. Du skall få lite kött på benen till de här tankarna genom att läsa Lukasevangeliet 12:51:

 • “Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.”

Jag tror nog att jag skulle våga säga så här, utan att göra för stort våld på Bibelordet, inte enhet utan splittring.

Andens enhet
Nu är det ju så, att del tror att Jesus inte kan komma tillbaka förrän alla kristna samfund och kyrkor förenats till en enda kropp, och för att nå dit måste man vara villig att kompromissa. Man menar också att en sådan enhet är viktig för att “världen skall kunna tro”. Sedan pekar man på att Jesus ju faktiskt bett för de kristnas enhet, och då måste väl detta vara väldigt högt prioriterat både av oss och av Gud? Som jag sa tidigare så står det inget i Bibeln om en sådan organisatorisk enhet i ändens tid. Istället beskriver Bibeln ett stort avfall, och den naturliga följden av det kommer ju då att bli en splittring i Kristi kropp, eftersom alla så klart inte kommer att gå med på avfall. Sedan är det visserligen sant att Jesus bett om lärjungarnas enhet, men han bad till Fadern om enheten istället för att be oss att kämpa för den. Fadern är alltså den som fixar enheten bland Jesu lärjungar, och Jesus har faktiskt redan fått vad han bett om. Skam vore väl annars. Det finns redan en enhet som är från Gud, och det är Andens enhet. Denna enhet kan redan idag locka världen till att tro. Men Andens enhet är inte synlig som en strategisk eller organisatorisk enhet, en sådan enhet är många gånger av samma natur som Babels torn. Andens enhet däremot, finns under ytan hos Jesu sanna lärjungar och den kan vara synlig i den villkorslösa kärlek som de visar varandra. Dessa lärjungar är de som kommit via omvändelse vid Jesu Kristi kors, som där har fått uppleva pånyttfödelsen och som lever i trohet till Guds Ord och hans befallningar. Att bygga Babels torn, kyrkbyggnader eller verksamheter där människor blir upphöjda saknar värde för dessa Jesu sanna lärjungar.

Jag ser två olika sorters enhet inom kristenheten: det är Andens enhet som Gud ger Jesu lärjungar, och det är avfallets enhet som uppnås där mänsklig strävan efter kristen enhet går före troheten till Guds Ord. De som väljer avfallets enhet kommer snart att slå följe med alla andra religioner i ett förverkligande av den sista tidens Babels torn: Antikrists rike!

Det första Babels torn
Nu skall vi hoppa tillbaka drygt 4000 år i världens korta historia för att lära oss Guds tankesätt beträffande enhet. Det finns helt klart profetiska paralleller mellan berättelsen om Babels torn och mänskligheten idag. Här finns lärdomar som vi kanske missat och som är viktiga att ha med oss i denna enhetens tidsålder.

Guds vilja för människorna var redan från början att de skulle föröka sig och sprida ut sig över jorden. Vi skall läsa om detta ifrån 1:a Moseboken 9:1 i GT. Där kommer vi in i historien precis efter att Noa och hans söner med fruar och alla djur, klivit ut ur arken som räddade dem undan syndafloden. Bibeln berättar så här:

 • ”Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.”

Guds befallning till människorna var alltså att föröka sig och att flytta ut över jorden. Att uppfylla den alltså. Det här är med all säkerhet en profetisk bild för Jesu missionsbefallning: att gå ut i hela världen och föröka lärjungaantalet. Men vad hände vid Noas tid enligt mänsklig tradition? Jo, man gjorde inte som Gud sa, utan man gjorde tvärtom vilket vi skall se i berättelsen om Babels torn i 1:a Moseboken 11:1-9:

 • ”Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ‘Kom, så slår vi tegel och bränner det!’ Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ‘Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.’ Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ‘Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.’ spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.”

Ett tempel till Guds ära – skenbart
Jag tror att detta Babels torn var ett tempel till Guds ära, men bara skenbart, alltså inte ett direkt avgudatempel. Och varför kan det vara intressant att tänka så? Jo, detta kan nämligen lära oss kristna något om vår tid, eftersom det är mycket som även i dag skenbart är till Guds ära, men som i själva verket är försök till nya Babels torn. Och även i dessa fall har Gud genom hela historien sänt splittring för att förhindra att vi lyckas bygga färdigt Babels torn, bildligt talat.

Varför tror jag då att detta första Babels torn var ett tempel till Guds ära, fast visserligen skenbart? Jo, för det första så står det ingenting i Bibeln om att tornet faktiskt var ett avgudatempel. Det står inte heller något om att det fanns avgudar eller andra religioner vid den här tiden. Och räknar man på livslängderna ser man att Noa och alla hans söner fortfarande levde vid tiden för byggandet av Babels torn (se http://adam.bibelfokus.se/bild2.html), som ägde rum bara 100-200 år efter syndafloden. Noa stod troligen nedanför och tittade på, om han nu inte själv deltog i arbetet. Så människornas kunskap om syndafloden, om Gud och om hans väldiga gärningar måste ha varit väldigt levande vid den här tiden, och kanske fortfarande en naturlig del i deras vardagstro. Därför tror jag att det var så här, att när det i berättelsen står att man skulle bygga ett torn, vars spets skulle nå upp till himlen, så är det mycket möjligt att människorna tänkte bygga ett tempel för sin dyrkan av just Bibelns Gud. “Men det var väl en fin tanke”, kanske någon säger då. Nej, detta var bara skenbart en hyllning till Gud. Bakom hela företaget låg ju en olydnad till Guds befallning eftersom man vill undvika att bli utspridda. Gud hade ju befallt människorna att föröka sig och sprida ut sig över jorden. Inte att samlas på ett ställe och bygga en katedral – om vi skall kalla tornet så. Gud hade inte heller befallt att han skulle dyrkas på det här sättet. “Lydnad vill jag se och inte offer”, säger Gud i Bibeln. Sedan fanns det också ett högmod med hela byggnadsprojektet, människorna ville ju göra sig ett namn – som det står – alltså att sätta upp ett slags bannér under vilket alla kunde samlas i mänskligt grundad självförgudning och enhet.

Gud splittrade
Man kan av texten förstå att Gud såg en fara i det här, och den faran bestod då i att människorna genom sin religion skulle bli så enade, att de till slut skulle ha lämnat Gud helt och hållet utanför. Trots att detta på ytan kanske var en slags dyrkan av Bibelns Gud, så skulle den leda till avfall på grund av människornas självfokusering och självförgudning. Det är uppenbarligen ytterst allvarligt om den sanna Gudsdyrkan suddas ut på jorden, det skall vi se mer på senare. Så vad gjorde då Gud? Klev han ned och mottog den köttsliga lovprisningen i deras ståtliga tempel? Nej, han klev ner och splittrade alla människor genom att ge dem helt olika språk så att de inte förstod varandra. Han stoppade alltså människornas enande. Så Gud vill inte ha enhet till varje pris även om det skulle ske i religiösa former som till synes är till hans ära. Detta tycker jag att man kan få lov att utläsa ur berättelsen om Babels torn.

“Gå ut i hela världen och föröka er”
Nu kan man fundera över vad berättelsen om Babels torn har att säga oss kristna idag. När jag första gången observerade att det i berättelsen om Babels torn stod att tornet hade en spets, så tänkte jag direkt på ett kyrktorn eller på en katedral, och på många sätt kan vi nog jämföra deras bygge med våra kyrkbyggen. Gud har inte befallt oss kristna att komma samman för att bygga kyrkor, katedraler, tempel – eller kristallkyrkor. Han ville inte ens att judarna skulle bygga ett tempel, ser vi i Bibeln. Men när vi kristna ändå byggt sådana saker, så har vi begått samma misstag som människorna gjorde för 4000 år sedan, och då har Gud gripit in igen. Som jag sa tidigare så har Gud gång på gång under hela den kristna historien sänt väckelse som faktiskt många gånger fungerat som en slags splittrande kraft. Och detta har han gjort för att få oss ut i världen för att vittna om Jesus och för att förhindra att vi blir så enade och självtillräckliga att vi lämnar Gud helt utanför våra religiösa aktiviteter.

Gud befallde alltså människorna på Noas tid att sprida ut sig över jorden och att föröka sig. Vi skall läsa vad Jesus befallde oss i den s.k. missionsbefallningen. Vi hittar den i Markusevangeliet 16:15 i NT där Jesus säger så här till lärjungarna:

 • Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.”

Och i Matteusevangeliet 28:19 står det på samma sätt:

 • Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”

Det här är en liknande befallning som den Noa fick: ”gå ut i hela välden och föröka er!” Då är ju den stora frågan om vi lyder den befallningen? När jag ser mig runt i kristenheten idag, så tycker jag att det allt för ofta liknar berättelsen om Babels torn. Vi sluter oss istället samman och bygger upp verksamheter med “torn upp till himmelen”, och ofta sätter vi ett namn på verksamheten som blir som ett bannér som vi enas under. I värsta fall har verksamheten en människas namn. På senare tid har vi också börjat slå ihop våra byggen med andra “tornbyggare” för att nå ännu högre upp. Att vi sedan säger att allt är till Guds ära betyder ingenting, för Gud har inte bett om detta. När vi i denna enhetens tidsålder samlas till ekumeniska gudstjänster, karismatiska konferenser, lovsångskonserter, bönemanifestationer m.m. så är det många gånger bara upplevelser som utgör den grund på vilken vi kommer samman. Troheten till Bibelns budskap lämnar vi utanför medan musiken, ropen och manifestationerna får bullra på. Jag tror att det är dags att pröva alla dessa uppmärksammade samlingar i ljuset av Guds profetiska och avslöjande Ord för att se om Gud verkligen står bakom dessa. Står vi inte på Biblisk grund i dessa sammanhang så bygger vi på Babels torn. Finns inte lydnaden till hela Guds Ord så är allt detta bara oväsen i Guds öron!

Guds vaccin mot tornbyggande och oönskad enhet
Nu skall vi titta lite mer på hur och varför Gud genom historien försökt att motverka återuppbyggandet av Babels ton, alltså mänskligt grundad enhet. Vid det första tornbygget gav Gud människorna en slags vaccination som bestod av en språkförbistring. Detta vaccin ledde till konflikt, splittring och fiendskap.  Som en följd av detta drog människorna upp gränser och skapade länder. Och ur Guds perspektiv var detta bättre än att människorna var helt enade. Vi skall läsa i Apostlagärningarna 17:26 i NT:

 • “[Gud] har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud

Av någon anledning söker alltså människorna Gud säkrare om de inte befinner sig under samma flagga. Därför utgör strävan mot mänskligt grundad enhet en allvarlig fara för människors eviga liv. Bibeln ger oss dessutom facit över hur det kommer att gå i ändens tid när Antikrist enar hela världen. Då har vaccinationen tappat sin kraft och då slår denna enhetssjukdom ut i full blom.

Men vi kristna är som sagt också duktiga tornbyggare. Istället för att vinna människor för Jesus bygger vi gärna upp andra verksamheter, vi bygger kyrkor, katedraler och t.o.m. kristna stater som Vatikanstaten. Och många gånger är Gud lämnad helt utanför. Så därför finns det en vaccination från Gud som är avsedd för enbart för de kristna, och det är andedopet. En sådan injektion åstadkommer två saker, till synes helt olika men ändå lika viktiga. Den ger både enhet och splittring. Dels leder andedopet till ett friskt och utgivande kristet liv där det primära blir att gå ut i världen för att vinna andra för Jesus. Då infinner sig en Andens enhet med automatik. Och dels åstadkommer andedopet faktiskt en splittring i den kristna kroppen eftersom det alltid blir konflikt när Guds Ande börja verka kraftfullt bland de kristna och när lärjungar börjar leva i trohet till Gud. En sådan konflikt leder också till att gränser dras upp och länder skapas, men då menar jag på den kristna kartan. Varje väckelse har ju gett upphov till nya kyrkor och samfund, och det är inte otroligt att Gud faktiskt vill ha det på det sättet. Det är ju hans Ande som ligger bakom varje sund väckelse. Som du ser är detta precis i linje med den vaccination Gud ger världen för att de skall söka Gud.

Tänk dig hur det skulle vara om vi hade en enda kyrka som sa sig ha hela sanningen. Då skulle risken vara stor att Gud blev lämnad utanför detta också. Där tycker jag att Katolska kyrkan utgör en prototyp. Men när vi nu har en mångfald av kyrkor och samfund som hävdar lite olika saker, så ger det faktiskt upphov till att vi fortsätter att söka Gud och sanningen, även efter det att vi kommit till tro. Detta förhindrar en fullständig stagnation och ett färdigställande av ett kristet Babels torn, om vi skall kalla det så.

Nu skall vi se om det här resonemanget möjligen kan stämma med Bibeln. Vi skall börja med att läsa från Apostlagärningarna 2:1-4 i NT:

 • “När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.”

Om man hade varit på plats denna första pingst, och samtidigt hade god kunskap om berättelsen om Babels torn, då hade man blivit ganska häpen. För likheterna mellan dessa två händelser är ju slående. Plötsligt börjar folk att tala språk som de aldrig tidigare kunnat. Den naturliga reaktionen på pingstens händelse borde ju då vara denna: “Tänker nu Gud att sprida ut även dessa Jesu lärjungar i världen på något sätt?” Ja, det blev ju faktiskt följden. Dels började lärjungarna frimodigt att vittna om Jesus efter andedopet. Det kan vi bl.a. se i Apostlagärningarna 4:31:

 • “och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord”

Men denna frimodighet retade upp de som inte själva levde i lydnad till Gud och det ledde till att en förföljelse bröt ut mot Jesu lärjungar. Vi ser det i Apostlagärningarna 8:1:

 • “Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.”

Som vi ser så ledde förföljelsen till att lärjungarna spreds ut till olika orter och senare vidare ut i världen. Så vi kan med Bibeln som stöd säga att andedopet leder till splittring, men splittringen för också evangeliet ut i världen. Ut ifrån det här resonemanget kan vi också få lite annat perspektiv på Jesu ord i Lukasevangeliet 12:51 som vi läste inledningsvis:

 • “Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.”

Men andedopet innebär även en Andens enhet, som jag sa tidigare. Detta ser vi också i Andens bok Apostlagärningarna i NT. Vi läser från 4:32:

 • “Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt.”

Vi ser i dessa Bibelord att ett äkta andedop ger en övernaturlig kraft och lust att vittna om Jesus och en villighet att acceptera förföljelse för evangeliets skull. Ett äkta andedop ger även upphov till en självuppoffrande kärlek där mitt egna inte längre är av så stor betydelse. Men så leder andedopet också till splittring i den kristna kroppen, men detta leder i sin tur till att evangeliet sprids ut i världen. Splittringen leder också till att vi alla söker sanningen än mer intensivt. Och mitt i allt detta kan Jesu andedöpta lärjungar få uppleva en Andens enhet som en gåva från Gud.

När man ser denna Guds avsikt med andedopet, så förstår man också att Guds Ande inte är verksam i samlingar där man gång på gång håller på med självcentrerade och upplevelsefokuserade andliga övningar, alltså mystik och spiritualitet enligt metoder. Ett äkta andedop har inget att göra med att rulla omkring på marken, skrika eller gapskratta eller andra manifestationer som liknar det man ser i ockulta rörelser. ”När den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns” står det i Bibeln, det är Guds främsta avsikt med den Helige Ande. Så längtar du efter dopet i den Helige Ande så skall du inte främst be om detta för din egen skull, utan för ofrälsta människors skull.

Jag tror att det kanske var så, att den Helige Ande inte bara låg bakom det språkunder som skedde den fösta pingsten utan även språkförbistringen vid Babels torn. Den Helige Ande är alltså en vaccination mot sådan enhet som kan kasta hela mänskligheten i fördärvet. Då kan vi fråga oss detta: om nu Gud, genom sin Helige Ande, förhindrar att världen och de kristna enas utan att Gud står i centrum, vad skulle då kunna hända om den Helige Ande röjdes ur vägen? Vad skulle hända om denna vaccination mot mänsklig enhet miste sin kraft? Vi skall läsa ifrån 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-8 i NT:

 • ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram.”

Här står om att det måste ske ett avfall före det att Antikrist träder fram och före det att Jesus sedan kommer tillbaka. Avfaller gör man ju från tro, så det här måste handla om ett stort avfall bland de kristna. I NT kallas de pånyttfödda kristna för Guds tempel, Gud bor där idag. Om nu en kristen person avfaller, så kommer Guds Ande att lämna den del av sitt tempel. Precis så gjorde Gud med sitt tempel på Gamla testamentets tid, fast då var templet en byggnad av trä och sten.

Så vad händer då när en stor del av kristenheten avfaller och Gud lämnar sitt tempel i stor skala? Vem sätter sig då i Guds tempel? Jo, när “han som håller tillbaka” – alltså Guds Ande – röjs ur vägen, då bereds på detta sätt vägen för den sista tidens Antikrist.

På liknande sätt blir det bland de icke-troende när Guds vaccination mot mänsklig enhet där förlorar sin kraft. Vaccinet som gavs vid tiden för Babels torn upplöses idag mer och mer genom avtal, förbund, nätverk, sammansvärjningar och andra enande konstellationer. De flesta människor tycker att detta med mänsklighetens enande är det bästa som kan hända, det är ju en chans till fred i världen. Men ur Bibelns perspektiv är detta det värsta som kan hända, det är ju ett nytt Babels torn, och det kommer att bli till människors fördärv. Högst upp i hierarkin kommer självaste Antikrist till slut sätta sig och utge sig för att vara Gud. Han kommer att inta den plats som Gud tidigare hade i de avfallna kristnas hjärtan. Och bakom allt detta strävande efter en enad värld står alltså satan själv, han som av egen erfarenhet vet att självförgudning leder till det eviga straff dit han vill få oss allesammans.

Summering
Vad vill jag då få sagt med allt detta kanske lite invecklade och tunga resonemang? Jo, att vi nu befinner oss i en tid när risken är mycket stor att vi dras med i ett avfall om vi inte håller hårt om Bibelns sanningar. Nu måste vi läsa Bibeln som aldrig förr! Och vi måste inse det att enhet inte är Guds främsta vilja. Gud har inte befallt oss att fokusera på enhet som det yttersta målet för kristenheten. Gud vill först och främst göra varje människa till en Jesu lärjunge genom omvändelse, pånyttfödelse och lydnad, och att Jesus erkänns som Herre och Gud. Sedan vill han få ut Jesu lärjungar i världen för att vinna ännu fler människor till lärjungaskap. Jesus missionsbefallning är alltså det viktigaste och det tror jag att vi håller på att tappa bort i fascination över allt annat. Därför måste vi pröva all andlighet, all enhet och ekumenik mot Bibelns fulla budskap och mot Jesu missionsbefallning. Vi kan inte nonchalera troheten till Bibelns ord eller missionsbefallningen för att uppnå enhet.

Jag har också i denna enhetens tidsålder velat få sagt detta, att vi inte skall förfasa oss över att vi har en massa olika kyrkor och samfund. Det kan låta konstigt, men jag tror faktiskt Gud i en viss mån vill ha denna språkförbistring i Kristi kropp för att förhindra ett Babels torn mitt i bland oss och för att kristenheten inte skall stagnera utan ständigt söka sanningen. Det kan kännas som att detta inte är den mest önskvärda lösningen, men det kanske är enda vägen för att bevara evangeliet. Och jag tror att mångfalden kan vara en vaccination mot den Antikrists ande som ju vill ha enhet till varje pris! Fundera och be över detta, för jag tror det finns ett viktigt budskap till oss här.

Men vi befinner oss nu i den tid då denna vaccination mot Antikrists ande håller på att mista sin kraft genom avfall från sanningen. Denna tid är den för-antikristliga tidsåldern, då alla människor, genom avfall från Gud och hans Ord och allt som är heligt, skall göras redo till att frivilligt acceptera ett medborgarskap i Antikrists rike. Frågan är då, var har du ditt medborgarskap idag? Om du redan har det i himlen så var rädd om det, håll fast vid det med hjälp av bibelläsning, bön och vaksamhet! Om du inte har ett himmelskt medborgarskap idag, så skaffa dig ett innan det är för sent! Vägen dit är gratis, men kostar samtidigt allt, för du måste överlämna hela ditt kära liv till Jesus för att få detta medborgarskap. Men det är värt allt detta, det kan jag garantera dig!

Lennart Jareteg – 2008-01-12

*

Du som vill läsa mer om Försäkringskassan och vad som händer mig  kan återkomma för jag fortsätter att berätta olika saker./Maria

2 thoughts on “De sista tiderna /Ekumenik, världsfronten/Bibelfokus

 1. Hej Janne, det är Gud som upplyser och lär oss och utbildar os, det är väl underbart!
  Det känns märkligt att ha dessa kunskaper om världen och slutet och desto mer angeläget är det ju att vi får göra mer för Gud.
  Jag åkte ju till akuten itaxi i går och fick berätta för föraren/förarna om NWO bibeln och mer, på några minuter kunde jag vittna..
  Nej all makt är inte god det kan vi tydligt se, hoppas att fler vaknar och kan se Gud i detta, för han är där för att bevara och beskydda och ge order åt dem som vill gå vidare i hans gärningar.
  Måtte vi få uträtta mer Ja vi har gett Jesus våra liv. Gud välsigne dig min vän.
  /Maria

 2. Konstigt att vi fått EXAKT samma bild av världsläget som Elvor och Janne och Lennart Jareteg, oberoende av varandra.

  Det är klart att det finns mycket alernativ forskning om globaliseringens “andliga” sidor, men att världssystemet kryper fram i en riktning – från splitttring till syntes både religiöst och politiskt är utan tvekan.

  Jag började gräva i de här NWO bakvattnen nov 2007, och skrev en diktsamling i jan 2008 – Krigsskramlet 2008.

  Babylon är dagens Irak, som erövrades av en världsmakt 2003.

  Mysteriet Babylon som det berättas om i Uppenbarelseboken är en mix av Katolska kyrkan, ockerränta, ockultism, diktatorisk världsmakt. Precis som kapitalismen och megabankerna, FN systemet och påvens ekumenik är idag. Delar av samma system med 10 huvuden som Bibeln berättar om.

  Inte konstigt att kristna gör jämförelsen.
  All makt är inte god.

  Jesus känner oss, och jag vill ge mig till ingen utom Honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.