De sista../NWO.T Marrs.G Celente.Video.Hunger.Väder.

 

Vad är NWO? Den Nya Världsordningen. Här nedan kan du läsa lite av vad som komma skall och vad som är planerat. Ja det är så överväldigande att man har svårt att förstå att  sådant kan ske/komma att ske. Man skall varna för sådana här saker  anser jag, därför kommer denna text (dåligt Googleöversatt)  om bl a Monsanto…m m Texten är från denna bok:

 

http://www.texemarrs.com/

Days of Hunger, Days of Chaos: The Coming Great Food Shortages In America Days of Hunger, Days of Chaos: The Coming Great hunger i Amerika 
Här är bara några av de utforskande frågor denna banbrytande bok  svarar i sin undersökning av den kommande, stora matkrisen:
Does the Illuminati’s Rockefeller Foundation now control the seeds of 95 percent of the Earth’s major cereal crops-wheat, barley, and corn?

Har Illuminati Rockefeller Foundation nu kontroll av  frön till 95 procent av jordens stora spannmålsskördar-vete, korn och majs?   Is there a “Global Seeds Conspiracy” to place total ownership of the world’s seeds-and ultimately the survival of mankind itself-in the hands of an elite cartel of multinational corporations?

Finns det en “Global Seeds Conspiracy” för att placera totalt ägande av världens frön-och i slutändan överlevnaden av mänskligheten själv-i händerna på en elit kartell av multinationella företag?

Why are spy satellites now being used to monitor and control the crop production of farmers?

Varför  finns  nu spionsatelliter  som används för att övervaka och kontrollera växtproduktionen av jordbrukarna? (page 75) (Sidan 75)

Will the United Nations Biodiversity Treaty force farmers and small property owners to abandon their homes and lands and “resettle” in approved government metro areas?

Kommer FN biologisk mångfald- fördraget tvinga lantbrukare och små fastighetsägare att överge sina hem och marker och få “vidarebosättning” i godkända storstadsområden? 

What top secret government projects are designed to use weather, viruses, bacterial pestilences, and other scientific tools to manipulate and diminish the Earth’s food crops?

Vad för topphemliga statliga projekt syftar till att använda väder, virus, bakterie farsoter och andra vetenskapliga verktyg för att manipulera och minska jordens livsmedelsproduktion?  Och  MONSANTO  and the SEEDS of Evil   Detta handlar om allvarliga hälsorisker.

http://www.youtube.com/watch?v=GGC7zRxo8k0&feature=relmfu 

Videon handlar om vad vi kan vänta oss av  2011- USA i första hand….   /Gerald Celente i video

På Texe Marrs sida kan du hitta många artiklar att läsa, kanske inte du heller kan ta emot allt, men gör ett försök.

/Maria/  

OCH kommer du ihåg ordet Globaluppvärmning? Se länk!

Väder-vetenskap eller väderfantasi?

http://www.usatoday.com/weather/climate/globalwarming/2011-02-25-geoengineering25_CV_N.htm

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.