CHIP och framtiden som är HÄR nu! Vår dagstidning berättar idag, och Bibeln berättar MER! /BLI FRÄLST!

010chip

Nu är det på gång!! Detta mötte mig i morse då jag tog fram dagstidningen ur brevlådan! CHIP!

OCH BIBELN BERÄTTAR FÖLJANDE om detta ovanstående fenomen:

Förbered dig för ‘märket’ i en världsregering: Bibeln berättar för oss om att det ska komma en världshärskare, en världsregering, en falsk profet, som ska få människor att tillbedja vilddjuret som är satans ledare. Bibeln berättar att det kommer tider då vi inte kan få köpa eller sälja om vi inte har ett märke (t ex chip) på högra handen eller pannan. Jesus berättar för de troende om detta: Läs:Johannes Uppenbarelsebok kap 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.*  /Redan Kung Salomo kallade sig för 666/

Skall man klara sig under de tider som kommer så bör man sannerligen vara frälst!
Här är en video fr 2011:

http://www.eaec-se.org/predikningar/forbered_dig_for_market.htm

De tiderna är inte avlägsna, det arbetas för fullt på dessa planer när det gäller vår ekonomi. Hur ska den skötas och hur skall man “modernisera” ytterligare? I början kommer det att vara frivilligt!! att ta ett märke på handen eller på pannan, och i ett senare skede ska det tvingas på människor. Och HUR ska man få mat och hur ska man kunna köpa och sälja och betala räkningar och allt annat man måste i vardagen om man inte har ett chip? HUR ska man leva då? Jo efter Guds vilja. För den som tror på Gud kan ju inte ta ett sådant märke, operera in ngt som är från satan. Det är i förberedelser nu och vi kommer snart att få se mer av detta och människor kommer att jubla, så lättvindigt och käckt som det kommer att förespeglas att vara. MEN det döljer sig något bakom detta, bibeln som är Guds ord berättar. Det är en GLOBAL DOMINANS vi kommer att få möta och underkuva oss eller strida.

I de tider som kommer så kommer satans efterföljare att vara villiga att böja sig för det ekonomiska system han skapat, och detta visar det underliggande upproret mot Gud. Att vägra acceptera djävulens märke är detsamma som att överlåta sig helhjärtat till Gud och föredra döden framför en kompromissande inställning till tron på Kristus.

Johannes Uppenbarelsebok kapitel 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vad är satan och onda andar:

Mikael och draken
7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
“Nu har frälsningen
och makten och riket blivit vår Guds
och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare
har blivit nerkastad, han som dag och natt
anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom
genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar
och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav,
ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet
att hans tid är kort.” 13
När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. 18 Och draken stod på sanden vid havet.’

Johannes Uppenbarelsebok (om slutet)12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” 13
Och jag hörde en röst från himlen säga: “Skriv! Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.”

* Skall man klara de tider som kommer bör man vara frälst och ha den helige Ande:

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

Apostlagärningarna 2 1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5
Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 
6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.”

Petrus pingstpredikan14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner,och era gamla män skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,och de skall profetera. 19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden,blod, eld och rök. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer,den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 22 

* TAG AKT! det kommer tider där alla människor måste välja sida! JESUS eller ANTIKRIST´s system!  Det är bråttom.

NamnlösMaria

 

5 thoughts on “CHIP och framtiden som är HÄR nu! Vår dagstidning berättar idag, och Bibeln berättar MER! /BLI FRÄLST!

 1. JA det är underbart att veta att Gud har kontrollen och att Jesus lever! Det är en underbar trygghet i denna hemska värld!! Och SE NEDAN igen vad som kommer:

  Bill Gates och: NWO/Världsregering och ett kontantlöst samhälle.BG tillhör eliten.
  Miljardär Bill Gates uppmanade till “ett slags global regering” den här veckan, med argumentet att inrättandet av ett sådant system skulle behövas för att bekämpa stora frågor såsom “klimatförändring”.

  När han talade med Tysklands “Süddeutsche Zeitung” tidningen på tisdagen fördömde Gates det faktum att det riktiga FN-systemet har uteblivit som planerat.

  “Du kan göra narr av det, men i sanning det var tråkigt hur konferensen i Köpenhamn drivs, hur individ som beter sig som FN-systemet misslyckades,”

  Gates sade enligt en engelsk översättning i Huffington Post:

  Gates fortsatte med att betona sin position ytterligare, om att en global regering är”välbehövlig” för att bekämpa en rad frågor om den sjuka planeten.

  “Ta FN, den har skapats speciellt för säkerheten i världen. Vi är redo för krig, eftersom vi har tagit alla försiktighetsåtgärder. Vi har Nato, vi har divisioner, jeepar, utbildade människor “, sade Gates. “Men hur är det med epidemier? Hur många läkare har vi ,så mycket flygplan, tält, vad forskarna? Om det fanns något sådant som en världsregering, skulle vi vara bättre förberedda. “Läs hela rtikeln, och om detta med världsregering NWO har jag skrivit en del om, om NWO står det i bibeln, och nu är det snart här NWO, Hur kunde man veta det då??? år 95
  /Maria
  B G säger också att det finns en plan på ett kontantlöst samhälle för tredje världens länder, ett program/plan som ger den finansiella eliten total kontroll över ekonomin. LÄS HELA ARTIKELN
  Läs artikel
  Läs mer (24 rader)
  http://endtimeinfo.com/2015/02/bill-gates-calls-for-global-government/
  endtimeinfo.com

 2. Ja det är sannerligen underbart att Jesus lever! Att han är en LEVANDE VERKLIGHET! Vilken trygghet har vi inte i detta!

 3. Ja Henke, det är verkligen i sluttider vi lever.blinda, aningslösa, korrumperade, lurade, belastade, syndiga, roade, låsta,fängslade, ledsna , depressiva människor irrar runt och söker lyckan med alla medel tillåtna. Men Gud är inte glad. Han vill inte de ska ta livet av sig med vilje, han vill ha en samling trogna som sprider hans ord.
  Troheten mot Jesus är för oss att hålla och inte vika av banan. Jo vi ska vara öppna som böcker och lysande som facklor, brinnande eldar som folk kan hitta och värma sig vid.
  Omvärlden skall veta var de kan få tag i Guds ord!Det här med chip är vidrigt men vi vet ju om det så vi får fråga Gud vad vi ska göra, i allt som kommer, han vet bäst. Men detta landet är ett experimentland som man prövar allt på. Men han har lösningar för människorna. Ja vi lyssnar och beder om råd och hjälp och stöd och att få ut hans ord.
  JESUS LEVER!!! Kan du förstå vilken nyhet!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det är evangelium!!!! Jag ryser, så underbart att veta att han lever!Han är konung. AMEN
  Hälsn Guds välsignelser Maria

 4. Det är verkligen ett tecken på de yttersta tiderna; och hur blinda och aningslösa är inte människorna; de har ingen tro på Gud,så de lever i ständig skräck för att deras ägodelar ska tas ifrån dem…

  Så här skrev jag nyss på en FB-väns (Tone Werne)tidslinje, apropå just den hemska artikeln du talade om (hon undrade om det var sant, hon hade det bara från nån rätt obskyr källa; hon bor i Mexico):

  Dubbel Henke: “It’s in BBC and in the british biggies Telegraph,Dailymail etc. Also in Swedish Metro….of course it’s true – slaves want to be controlled.”

  Tone Werne: “Naivity turning into Stupidity in front of our eyes. And it’s just starting.”

  Dubbel Henke: “It’s horrible…and soon the criminals will buy or steal or bribe or fake something that can copy that. Literally “steal you”! And then they must invent something more difficult, so we are persuaded to be wireless – or even with wire! – connected to a Big Brother Computer, and that thing can also controll our emotions; for our own good of course.”

  För så kommer det ju att gå; kriminella listar alltid ut hur de ska gå tillväga i alla fall, och i så fall? Ska vårt DNA kopplas till en Storebrorsdator eller? Vare sig folk tror på Jesus eller ej, så fattar man inte att de kan vara så naiva, HALLÅ; VAKNA!

  Vi måste komma ihåg att visst blir vi underbart hjälpta och styrkta av Jesus och i Jesus, men vi får inte glömma att tacka Herren – inte bara be om hjälp, antagligen talar jag om mig själv, ja det gör jag visst, hahaha!

  Låt oss inte glömma Jesu ord att det viktigaste är Rätten, Barmhärtigheten och Troheten. Troheten kan vara av så många slag; folk tänker kanske mest på sexuell trohet, men troheten mot Jesus är EN aspekt av det hela, men också troheten mot oss själva; ska vi inte bara ha sådana tankar och utsagor och handlingar som hela världen kan få se?

  Ska vi inte vara öppna som böcker, för om vi gör, säger eller tänker tankar som vi inte vill att världen ska få se eller höra talas om; är det då inte så att vi försöker låtsas som om Gud inte ser det heller? Men vi vet ju att Jesus kan se in i våra hjärtan; han känner oss fullständigt; så när jag inte varit nöjd med mig själv och ändå velat rättfärdiga mig – då kan jag inte be, det GÅR inte….hahaha…orden fastnar i halsen på mig.

  Om vi är absolut sanna mot omvärlden och oss själva och alltså mot Gud, då har ju Sanningen gjort oss fria, precis som Jesus säger.

  Vi ska be om kraft att få vara Hans verktyg när det gäller att föra fram Alternativet Jesus till de mörka och demoniska krafter som försöker få hela världen i sitt våld. Nu senast med det vanvettiga chips-påhittet.

  Avslutar med en av mina 5 stora favorit-bibelverser:

  Markus 16:8: “Men han sade till dem: ‘Varen icke förskräckta. I söken Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke här. Se där är platsen där de lade honom.'”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.