Tag Archive | global government

CHIP och framtiden som är HÄR nu! Vår dagstidning berättar idag, och Bibeln berättar MER! /BLI FRÄLST!

010chip

Nu är det på gång!! Detta mötte mig i morse då jag tog fram dagstidningen ur brevlådan! CHIP!

OCH BIBELN BERÄTTAR FÖLJANDE om detta ovanstående fenomen:

Förbered dig för ‘märket’ i en världsregering: Bibeln berättar för oss om att det ska komma en världshärskare, en världsregering, en falsk profet, som ska få människor att tillbedja vilddjuret som är satans ledare. Bibeln berättar att det kommer tider då vi inte kan få köpa eller sälja om vi inte har ett märke (t ex chip) på högra handen eller pannan. Jesus berättar för de troende om detta: Läs:Johannes Uppenbarelsebok kap 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.*  /Redan Kung Salomo kallade sig för 666/

Skall man klara sig under de tider som kommer så bör man sannerligen vara frälst!
Här är en video fr 2011:

http://www.eaec-se.org/predikningar/forbered_dig_for_market.htm

De tiderna är inte avlägsna, det arbetas för fullt på dessa planer när det gäller vår ekonomi. Hur ska den skötas och hur skall man “modernisera” ytterligare? I början kommer det att vara frivilligt!! att ta ett märke på handen eller på pannan, och i ett senare skede ska det tvingas på människor. Och HUR ska man få mat och hur ska man kunna köpa och sälja och betala räkningar och allt annat man måste i vardagen om man inte har ett chip? HUR ska man leva då? Jo efter Guds vilja. För den som tror på Gud kan ju inte ta ett sådant märke, operera in ngt som är från satan. Det är i förberedelser nu och vi kommer snart att få se mer av detta och människor kommer att jubla, så lättvindigt och käckt som det kommer att förespeglas att vara. MEN det döljer sig något bakom detta, bibeln som är Guds ord berättar. Det är en GLOBAL DOMINANS vi kommer att få möta och underkuva oss eller strida.

I de tider som kommer så kommer satans efterföljare att vara villiga att böja sig för det ekonomiska system han skapat, och detta visar det underliggande upproret mot Gud. Att vägra acceptera djävulens märke är detsamma som att överlåta sig helhjärtat till Gud och föredra döden framför en kompromissande inställning till tron på Kristus.

Johannes Uppenbarelsebok kapitel 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vad är satan och onda andar:

Mikael och draken
7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
“Nu har frälsningen
och makten och riket blivit vår Guds
och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare
har blivit nerkastad, han som dag och natt
anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom
genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar
och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav,
ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet
att hans tid är kort.” 13
När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. 18 Och draken stod på sanden vid havet.’

Johannes Uppenbarelsebok (om slutet)12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” 13
Och jag hörde en röst från himlen säga: “Skriv! Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.”

* Skall man klara de tider som kommer bör man vara frälst och ha den helige Ande:

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

Apostlagärningarna 2 1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5
Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 
6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.”

Petrus pingstpredikan14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen. 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:

17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner,och era gamla män skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande,och de skall profetera. 19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden,blod, eld och rök. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer,den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 22 

* TAG AKT! det kommer tider där alla människor måste välja sida! JESUS eller ANTIKRIST´s system!  Det är bråttom.

NamnlösMaria