Bibelord /Rättfärdighet

 

 En del Bibelord om Rättfärdighet:

Pro 12:28  På rättfärdighetens väg är liv, och där dess stig går fram är frihet ifrån död.

Pro 12:26  Den rättfärdige visar sin vän till rätta, men de ogudaktigas väg för dem själva vilse.

Pro 12:12  Den ogudaktige vill in i det nät som fångar de onda, men de rättfärdigas rot skjuter skott.

Mat 12:37  Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.”

Luk 18:14  Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.”

Luk 23:47  Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: “Så var då denne verkligen en rättfärdig man!”

Act 13:39  och att i honom var och en som tror bliver rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån I icke under Moses’ lag kunden bliva friade.

Rom 3:4  Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock “var människa är en lögnare”. Så är ju skrivet: “På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig.”

Rom 3:10  Så är ock skrivet: “Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.

Rom 3:25  honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud – då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Rom 3:26  Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.

Rom 3:28  Vi hålla nämligen före att människan bliver rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Rom 4:2  Om Abraham blev rättfärdig av gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Dock icke inför Gud.

Rom 4:5  Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Rom 10:10  Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

Gal 2:16  men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

Gal 3:11  Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: “Den rättfärdige skall leva av tro.”

Heb 11:4  Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.

1Jn 1:9  Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Jn 2:1  Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

1Jn 3:7  Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.

Rev 22:11  Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig.  /Maria

3 thoughts on “Bibelord /Rättfärdighet

  1. Tack Maria,för alla dessa välsignade bibelord!!! Ju mer man läser,desto mer “upplyft” blir man!!! Igenom dopet begraver man sitt gamla liv och ikläder sig Jesu rättfärdighet!!! HALLELIJA!!! Ha en fortsatt välsignad och bra kväll!!! Kram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.