Bibeln/ Bli fri från orättfärdighet

 

Kraften, att bli fri från all orättfärdighet finns i vårt inre. Joh. 1:1-5.

/Artikel från:
http://www.frikyrka.se/AndligKraft.html

Och så säger Bibeln, att: “Inget Guds Ord är utan kraft!” (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.)


I Sverige har vi religionsfrihet där varje medborgare har rätt att fritt bestämma över sin religiösa övertygelse. Tyvärr så har religionsfriheten i Sverige öppnat vägen för ett flertal religioner såsom Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom. Dessa olika religioner har med sina olika läror tagit en stor makt inom det religiösa systemet i vårt land och år efter år har deras läror trängt undan tron på Jesus Kristus. Många människor vet inte i dag vart de skall gå och vem de skall tro på. Bibeln berättar, att lärljungarna mötte samma problem på sin tid t.ex. då Jesus undervisade om hur svårt det var att finna vägen till Guds rike och många som hörde budskapet lämnade Jesus och gick sin väg. Då sade Jesus till sina lärljungar: “Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.” ..Joh. 6:67-68.

Då det gäller de olika religionerna, som med sina olika läror trängt undan tron på Jesus Kristus vill jag i religionsfrihetens namn hänvisa till Bibeln, som idag, och i evighet säger om Jesus Kristus, att: “I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.” Apg. 4:12.

Ty Bibeln säger om Jesus Kristus, att: “Det namn han har fått är Guds Ord.”.. Upp. 19:13.

Enligt Bibeln är Jesu Kristi namn, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. 

Bibeln säger om Guds Ord, att: “I det är liv, och livet är människornas ljus.”.. Joh. 1:4.

Aposteln Paulus, som sökte efter det andliga livet i Guds ord säger i brevet till Galaterna, att: “Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.”.. Gal. 2:20. 

Jesus Kristus säger, att: “Mig förutan kunnen I intet göra.”  Det är endast med Kärlekens Ande i vår ande, som vi i kan uppleva det andliga livet och i sann uppricktighet älska himmelens Gud och våra medmänniskor..Joh. 15:5. 

Det är endast med Renhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och leva i fullkommlig Renhet inför Gud och inför våra medmänniskor.

Der är endast med Rättfärdighetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och i sann Rättfärdighet leva inför Gud och inför våra medmänniskor. 

Det är endast med Ödmjukhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Ödmjukhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 

Det är endast med Tacksamhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Tacksamhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 

Ja, Jesus Kristus och Friden och Glädjens Andar har fått till uppgift, att hjälpa oss, att leva i fullkomlig Frid och i fullkomlig Glädje inför Gud och inför våra medmänniskor.

Jesus Kristus säger ännu i dag, att: “Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”.. Se symbolbilden här ner till höger.  Johannes 3:3. 
LÄS Hela artikeln här: http://www.frikyrka.se/AndligKraft.html

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.