Bibelord / Fatta ett beslut. Barnaskap och frid

 

Ty Herren älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad. /Ps 37:28

Sång:

1.
Börja allt med Herren Gud! Du bör dig till honom trygga,
Ej på egna krafter bygga; Ödmjukhet är främsta bud.Börja allt med Herren Gud!

2.
Börja allt med Herren Gud! Får han dig vid handen föra, Kan dig intet skada göra,
Blott du följa vill hans bud.Börja allt med Herren Gud!

3.
Börja allt med Herren Gud! Kraft skall han av höjden sända,
Att ditt verk du kan fullända Och så fylla Herrens bud.
Börja allt med Herren Gud!   /Okänd ff

____
Den rätt på dig, o Jesus, tror
av Anders Nohrborg
1.
Den rätt på dig, o Jesus, tror,hans sällhet är osägligt stor.
Vår ende Medlare du är, i dig vår Fader har oss kär

2.
Den lösen, som åt Gud du gav,din ångest, pina,
död och grav,de komma mig till godo så,att jag kan trygg för Gud bestå.

3.
Ej större nåd mig hända kan än när av dig, min löftesman,
jag all min skuld så gäldad ser,att den mig ej fördömer mer

4.
För mig Guds lag du uppfyllt har,när du till döden lydig var.
Du av din fullhet allt beskär,när din i tron jag vorden är.

5.
Jag vinner barnaskap och frid och tillgång till min Fader blid,
och när från denna värld jag går,Guds rikes arv jag vänta får.

6.
Men, Herre Jesus, jag är svag: o stärk mig, led mig dag från dag,
och hjälp att jag din stora nådej bruka må till överdåd.

7.
Fullborda själv ditt verk i mig och drag mig närmare till dig
och låt mig sist på änglars vis dig prisa få i paradis.

KÄLLA:
http://sv.wikisource.org/

*Tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.* /Luk 21:34, 35 

Gud ber alla människor att fatta ett avgörande beslut om de vill tro honom eller ej.  /Jes 26:20.21  Fatta ditt beslut.  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.