Bibeln / Pånyttfödelse- vikten av att bli född på nytt

 

Pånyttfödelse – vikten av att bli född på nytt

Av Johnny Dahl

“Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh 3:3

Strömmande vatten nedför klippor
Vatten är ett kännetecken av Anden
Foto: Rodolfo Clix – Brasilien

Detta är kärnpunkten i Evangelium och livsviktigt för den som vill leva ett sant och ärligt kristet liv. Det är den grund som blev lagd i vår frälsning och ett förarbete i vårt hopp om Himlen. Därför bör vi vara noga med att denna pånyttfödelse verkligen sker och vara förvissade om att vi är födda på nytt som en förberedelse för det eviga livet.
En livsförvandling av Guds Andes vatten och vind
Det är många som tror att de är födda på nytt när de i själva verket inte är det. Därför är det på sin plats att med jämna mellanrum pröva sin tro och att fortsätta i denna förvandling. (2 Kor 13:5) Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.
Folkbibeln Hur många är det inte som är kristna till namnet och bekänner sin kristendom, men nu räcker det inte med att vara namnkristen utan det behövs något mera: en kristen karaktär som kommer av en pånyttfödelse och en total förvandling av hela ens varelse. Att bli född på nytt! Vem är du?

Kan det vara så att du genom en enkel bön eller tilltal tog emot Jesus en gång i tiden utan någon djupare insikt om tron på Honom; än mindre en omvändelse som följd av denna “frälsningsbön”. Att du vände om från dina gamla invanda vägar för att gå in på den väg som Jesus visade dig och överge synden. Men det blev för ytligt och bekännelsen för tunn och verkningslös och därför skedde ingen förvandling utan det gamla köttet fortsatte att vara vägledare och allt blev till en stel klump utan andligt liv och världen fortsatte att regera över livet. Den ytliga världen och alla dess njutningar blev för svår att släppa och Anden uteblev. Allför många har bett dessa ytliga böner och blivit lovad evigt liv, vilket är ytterst beklagligt och dessvärre har många gått förlorade på detta sätt. För utan vare sig omvändelse eller än mer pånyttfödelse har skett så kan det inte vara möjligt att Himlens dörr ska stå öppen för dessa. Men det går att vända om på nytt!

Du kanske tror att det beror på klädseln och du tar på dig generositetens kostym eller hederlighetens klänning och du går genom livet med ett upphöjt huvud över att vara en kristen. Du går till kyrkan och ber dina böner och offrar i kollektboxen och dina barn för höra om Jesus och det är väl bra, men allt detta är till ingen nytta om du inte är född på nytt. Du kan klä dig så mycket du vill med fromhetens kläder men du är inte någon sann och äkta kristen om det inte skett en pånyttfödelse av Anden i dig. Du har vandrat länge; i många år med Herren, säger du och visar upp en from bild av dig själv på ytan, men nu är det inte antalet år som säger vem du är. Du kan ha varit kristen i 50 år eller ett år eller hela livet utan frågan är: Är du född på nytt? Om inte; så kommer Himlens port att vara stängd för dig. (Joh 3:6) Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
Folkbibeln

Vissa har ett fint talspråk och de kan rabbla de mest fantastiska ramsor om Bibliska händelser. De har studerat biografier och ibland berättar de långa historier om Gudomliga upplevelser som de har lånat från dessa biografier. De har rört dig bland kristna så de vet hur man ska uppföra sig och tala som de gör. De målar upp en bild av vad de tror det är att vara rättfärdig, men de går en aning över gränsen så att det falska uppenbaras för andra. Ändock klarar de dig ganska bra i de kristna miljöerna; bland dem som håller med dem, vill säga. Kanske har de lagt sig till med en Luthersk ton eller någon annan slags “dialekt” och om någon skulle iaktta dem så skulle de inte bli upptäckta. De är kyrkomedlemmar och de har blivit döpta. De tar Nattvarden och skickar runt bägaren och de är i allt vad en kristen kan vara, förutom att de saknar ett kristet hjärta. Prydligt på ytan men inuti kallt och stelt. All denna bekännelse och alla dessa gärningar tjänar ingenting till om där inte finns någon pånyttfödelse och Himlens port kommer att vara stängd även för dessa.

Dopet utan förvandling

Sedan finns det vissa som säger att de blir pånyttfödda då de blir döpta som små eller vuxna, men Simon var verkligen ett undantag då han blev döpt och sedan var långt ifrån någon pånyttfödelse då Paulus sade till honom: “Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” Om vi så blir döpta i vatten tusen gånger och det inte efterföljs av någon förvandling i oss så tjänar dessa dop inget till, annat än att bekräfta vår omvändelse. Tänk på de små som blir döpta och det blir sagt att de är pånyttfödda. Se dem senare; kanske tjugo framåt i livet och se hur det har gått med deras “pånyttfödelse”. Det vore väl om de redan som barn började leva ett kristet liv men se så många som går i världen fjättrade i syndens laster. Är detta trovärdigt? Bland de vuxendöpta finner vi dem som fortsätter att leva efter det gamla köttets natur, där förvandlingen har uteblivit. De kanske trodde att bara de blev döpta så skulle förändringen inträda per automatik och utan att behöva lägga ner något av sitt eget jag, utan omvändelse och ånger över synden, då det är just detta som är hindret för Anden att bli den “ström av levande vatten” som är Andens kännetecken. (Joh 7:38)Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
Folkbibeln

Inte heller blir någon pånyttfödd genom egna ansträngningar även om vissa försöker att förändra sig, genom att lämna gamla invanda mönster och ge upp skadliga laster och lustar och det är ju bra, men det finns inte en enda människa i denna världen som förmår att i egen kraft bli född på nytt av Gud. Inte en enda! De må kämpa hur mycket de vill och om det till slut tror sig vara födda på nytt så kan de ändå inte komma in i Himlen. Varför? Därför att “den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike”. Anden renar själen som genom ett vattenbad och avlägsnar smutsen som tidigare gjorde den olämplig för Guds rike, men nu blir förnyad genom ett bad till ny födelse. Detta kan ingen människa åstadkomma av sig själv utan det är helt och hållet av ett övernaturligt slag och framkallat av den helige Ande. (Tit 3:5) frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande
Folkbibeln (1 Kor 6:11) Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.
Folkbibeln (Hes 36:25)Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
Folkbibeln

Många har som vana att ha kontroll över livet och till viss del är ju detta bra, men då det gäller Andens inflytande är denna kontroll endast till hinder för dess levande strömmar. En del lever efter ritualer eller efter ett rutinmässigt mönster och det kan ju också vara bra, men att försöka framkalla Anden efter någon slags ritual och om man gör si så ska det ske så med Anden är dömt att misslyckas och man löper istället risken att kalla på en annan ande som inte är från Gud, vilket vi kan se både här och där om vi är vakna. Eller så kanske man kommer ihåg hur det var sist då Anden kom över och så försöker man upprepa detta mönster i förhoppning att det ska ske på samma sätt denna gång och man pressar och pressar, men så blev det på ett helt annat sätt den här gången eller så skedde inget alls. Sedan blir man besviken och undrar vad som gått snett. Ja, besviken kan du vara arma människa, om du försöker framkalla Anden på ditt eget uträknade sätt! Det finns ingen på denna jord som kan kontrollera Anden och försöka styra den!

Andens vind är ett mysterium

De sade på nyheterna att det skulle bli blåsigt idag och vi går ut och hör hur det susar i träden och hur det viner i öronen, men från vart vinden kommer och vad dess ursprung är eller vart den far är ett mysterium. Den gode seglaren på havet är väl insatt i hur han ska hantera seglen efter den vind som blåser även om han inte förstår något av vindens uppkomst. Vänder vinden så vänder han seglen för att båten ska gå så smidigt som möjligt, där den plöjer genom vågorna. Oavsett vad prognosmakarna har förutsagt så kan ju vinden med ens ändra riktning och detta känner seglaren till och är därför alltid beredd att ändra kurs. (Höga V 4:16)Vakna upp, du nordanvind, kom, du sunnanvind. Blås genom min lustgård, låt dess väldoft strömma ut. Låt min vän komma till sin lustgård och äta dess utsökta frukter.
Folkbibeln Liksom vindens ursprung är ett mysterium tillika med alla andra mysterier i Guds underbart skapade natur så finns det också ett Andens mysterium inom oss själva som är helt utom all mänsklig kontroll. (Joh 3:8) Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.
Folkbibeln Anden gör vad den behagar i den ångerfulle syndarens liv; till den som längtar efter Jesus; till den som sörjer över sitt miserabla tillstånd som människa. Till den som ber och ropar: “Abba Fader! Gode Gud; här har du mitt liv; ta allt och gör med mig vad du behagar! Kom helige Ande; kom!”

Det som då sker är en djupgående förvandling av hela ens varelse som inträder då Anden börjar verka i en frälst människas själ. Ögonen öppnas och du börjar se på saker och ting på ett andligt sätt. Bibeln får nytt liv och texterna förändras och du undrar vad det är som sker, när Jesus blir helt levande inför dina ögon och hans ord blir som ljuv musik för dina andliga öron. Himmelsk musik! Du får en längtan till att söka djupare i Guds Ord och lära känna Jesus på ett djupare plan och du blir än mer upplyst om din syndfulla och korrupta natur och din vilja blir påverkad, till att bli av med “överlasten”; till att bli fri och helig. Vad har hänt? säger du och du upplever “strömmar av levande vatten” inom dig och då kan du säga: “Den helige Ande har fyllt mig och uppenbarat Guds rike inom mig.” Detta är ingen känsloupplevelse utan ett andligt tillstånd som är helt annat än det känslosamma och sensuella; det köttsliga tillstånd vi levde i tidigare. Andens ström är så mycket mera! Därmed inte sagt att känslor uteblir; de finns där men inte alls i den kraft och inflytande de hade i våra liv tidigare. (Ps 139:14) Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Folkbibeln

Helighet och renhet

NU börjar det verkliga vandringen med Jesus och med målet inställt på Himlen i livet efter detta. NU ser vi att denna jordiska kropp är endast såsom ett tält och en tillfällig boning där vi lever en liten tid, men vad är väl det jämfört med det eviga livet; förutsatt att vi fortsätter i denna förvandlingsprocess och fortsätter sträva efter helighet och renhet ända fram till Himlaporten. Ett tydligt tecken på att denna process börjat är att vi hatar synden vi förr älskade och de värdsliga lockelserna blir mer frånstötande och att vi istället känner oss som främlingar därute. Inte så att vi flyr världen utan vi inser att vi inte är av den, men lever i den. Umgänget med Jesus går före allt och längtan till Bibelstudier blir allt starkare. Vi söker nu bredden, längden, höjden och djupet i Ordet och det är helt annat än det ytliga från det tidigare livet. Vi upptäcker till vår häpnad att nya tankar kommer i vårt sinne som inte var av oss själva och även vårt talspråk förändras och vi undrar: “Vad är det som sker?” Var kommer detta ifrån? Det är Guds verk genom Anden inom oss!  (Pred 11:5)Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i moderlivet, så förstår du ej heller Guds verk, hans som gör alltsammans.
Folkbibeln

Dröj därför inte med detta och vänta tills ett senare tillfälle och säg inte att du inte har tid just nu. Vem vet; du kanske dör i morgon alldeles hastigt eller har du fått en garantisedel på ditt liv att så och så långt ska det bli, kanske till 70 eller 80 år? Du kan ju gå över övergångsstället i morgon och en långtradare kommer i all hast och kör över dig eller att du drabbas av någon annan olyckshändelse, utan att du har någon som helst förberedelse för Himlen och det vore allför tragiskt om du skulle gå i döden på detta sätt. Nu kanske du säger: “Jo, men jag är ju frälst så jag kommer in i Himlen!” Ja, det är sant att du är frälst om du tror på Jesus, men vad sade Jesus sedan om denna frälsning? “Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Att bli född på nytt är därför den springande punkten i vilken hela Evangeliums sanning ligger och en förberedelse för livet efter detta. Tänk efter. Hur skulle du kunna uppfatta Guds rike därovan om du inte kan uppfatta Guds rike härnere? Det vore stört omöjligt! “Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.” Därför är det ett måste att bli född av Anden för att kunna få tillträde till Himlen och för att överhuvudtaget kunna se, vad som finns där i dess boning.

Till dig syndare; som fortfarande lever i den här världen: Du har stått emot Herren Jesus ända intill denna dag och du har kämpat länge och väl, att med dina egna krafter försöka styra upp ditt liv så att det skulle bli precis som du har tänkt ut. Men hur är det nu? Är du lycklig? Du lever fortfarande i köttet och av den här världens förlustelser; du har tänkt på Jesus ibland men du har inte tagit steget och tagit emot honom som Frälsare i ditt liv. Du kanske har fått råd av andra till att börja leva ett kristet liv men du har avvisat dem. Skulle du inte vilja bli född på nytt? Skulle du inte vilja ge upp din kamp och komma till Jesus som ett barn kommer till sin far? Kanske Jesus drar dig just nu; så följ då den dragningen och tro på Honom så ska du också komma fram till den dagen, då Anden vill ge dig helt nya insikter om livet idag och livet efter detta.

Måtte vi nu alla inse att detta är det verkliga och sanna kristna livet. Detta är inget spektakel eller spel för galleriet utan detta är ett genuint, varaktigt och äkta liv i Anden “som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en”. Amen.  / J Dahl

http://www.minfrid.se/anden/panyttfodelse-vikten-av-att-bli-fodd-pa-nytt.shtml

/Maria

2 thoughts on “Bibeln / Pånyttfödelse- vikten av att bli född på nytt

  1. Hej Marica! Jaa visst är det en bra text! Klartext och förklarande. Vad stort det är att få vara frälst!
    Kram Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.