Bibeln / Jesus är Sanningen. 1 Joh 2:21-23. 2 Joh 1:8

 

VAR hittar vi Sanningen? Tror vi på Sanningen? Ja då kan man ju fråga sig hur många som vet att Jesus är Sanningen. “Sanningen”  är sanningen om Jesus Kristus, i motsats till de lögner som spreds av falska lärare (se 1 Joh 2:21-23)    De falska ledarna (som är många nuförtiden också)  vill tala om för oss att inte Jesus kom till jorden som en mänsklig varelse, med en kropp som vår. Sådana människor är emot sanningen och emot Kristus. Johannes varnar oss för att vi inte ska bli lika dem och om vi blir lika dem så förlorar vi den lön som vi har arbetat för. Om detta kan du läsa i  2 Joh brev 1:8.

Förklaringen till bibelstället lyder:

När det här och på andra ställen i Nya testamentet talas om lön, och dess motsats straff, bör man komma ihåg att här finns något som förefaller vara en motsättning:
Följande två synpunkter bör beaktas:

1. Det som evangeliet handlar om är gudsriket och vägen in i detta rike. Det är det som Nya testamentet kallar “frälsningen”. Denna frälsning ges här och nu, i denna tiden, och dels i det tillkommande gudsriket vid tidens slut. Den troende blir delaktig av denna dubbla frälsning.
 Evangeliska budskap är att detta är en gåva av GUD. Ingen kan förtjäna frälsningen med goda gärningar. Se t ex Lukas 17:7-10, berättelsen om tjänaren och hans herre. Paulus tolkar och utvecklar denna sida av människans relation till Gud i många sammanhang, framförallt i Romarbrevet.
2. Ur pedagogisk synpunkt betonas i Nya testamentet lönen som en konsekvens av prestation. Detta är en naturlig följd av att Gud framträder som person, med en personlig relation till varje människa.

Alldeles som det finns ett givet samband mellan sådd och skörd, är människans tanke bunden av tron på gärningarnas konsekvenser. Det finns en ordning även här. Jesus och Nya testamentet utnyttjar detta mänskliga ordningstänkande för att betona vikten av att göra det goda just för att det är gott, utan tanke på lön, fastän människor har svårt att tänka så.

För att kunna följa Jesu undervisning i praktiken måste vi känna till Bibeln. Vi får aldrig tillåta oss att ändra dess budskap så att det passar våra syften eller uppmana någon annan att missbruka den.

Det är evangeliet om Jesus Kristus som alla borde höra och ta till sig och det är det evangeliet som apostlarna berättar om och förkunnar.
I varje land finns det människor som söker Gud och är beredda att ta emot evangeliet- men någon måste gå med det. Att vara en sökare räcker inte. Vi måste se till att sökarna finner Gud. Hur ska de kunna göra det om inte någon visar vägen?   Jesus är Vägen Sanningen och Livet/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.