Bibeln/ Evangelium. No thank you converge Worldwide

 

Artikel från:

http://alertsweden.bloggo.nu/NO-thank-you-Converge-Worldwide-WACC-We-do-not-need-your-help/ :

NO thank you Converge Worldwide, WACC! We do not need your help.

 Nej tack, vi behöver inte Amerikas hjälp att evangelisera Sverige.

Amerika borde ta hand om sitt eget sargade upp och nedvända land och inte minst ta itu med sina sorgliga och skrattretande predikanter.

Dessutom har EFK gått i förbund med Skökan genom sitt medlemskap i SKR och saknar därför helt omdöme.

Sverige behöver ett prästerskap och en kristenhet som vänder om från sin avfällighet och kompromissande med Romerska kyrkan och dess döttrar (samfund, organisationer, institutioner, Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan etc etc)

Sverige behöver ett folk som älskar Jesus och Hans Ord och börja följa Den helige Ande istället för att följa samfundspastorer och såkallade predikanter. 

************
 

*Tidningen Dagen säger:

Sverige ska evangeliseras – med amerikansk hjälp

Nu ska Sverige evangeliseras med hjälp från USA. Svenskar ska få hjälp att dela tron med andra och grunda församlingar.- Det här visar att Evangeliska frikyrkan menar allvar med sina satsningar på församlingsplantering, säger missionsdirektor Anders Blåberg.

Evangeliska frikyrkan, EFK, har slutit avtal med ett amerikanskt samfund vars rötter går tillbaka till tiden då Örebro missionsskolas grundare John Ongman var i USA. Converge Worldwide, WACC, heter samfundet.

Läs mer: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=259066

************

Här en undervisning om Guds Församling från Allan Svenssons hemsida. Där kan du hämta mycket matnyttigt om Guds församling:

Överallt i kristna möten, böcker, tidningar och hemsidor är det en förkunnelse och en undervisning som alltid fattas. Förkunnelse och undervisning om Guds församling. Varför är det så tyst om detta? Undervisning om Guds församling måste väl ingå i varje förkunnares uppgift.

Nu, innan Jesus kommer, så måste sanningen om Guds församling bli förkunnad. Sanningen om Guds församling är så stor och omfattade, så det är inte möjligt att förklara den på några få sidor, det fordras en hel hemsida. Många bibelord som gäller Guds församling har blivit feltolkade och använda på ett felaktigt sätt i kyrkor och samfund.

Det som Bibeln lär om Guds församling har man tillämpat på kyrkor och frikyrkoförsamlingar, fastän Bibeln inte nämner ett ord om några sådana församlingar. Därför om man använder dessa bibelord på rätt sätt, då förstår inte folk vad som menas, om man inte också avslöjar och går tillrätta med kyrkornas feltolkningar och förvrängningar.

  Både pingstförsamlingar och baptistförsamlingar bildades i samband med en stark väckelse från Gud. Men församlingsbildandet var inte från Gud. Kan du hitta ett enda ställe i Bibeln där det står att man bildade en Guds församling genom att organisera en föreningsrörelse? Står det någonstans i Bibeln att man satt i något möte och fattade beslut om medlemskap i Guds församling, och gav medlemmarna medlemskort?

Det behövs ingen frikyrkoförsamling eller någon pastor till att fatta beslut om medlemskap i Guds församling. Detta beslut har himmelens Gud fattat för länge sen, redan innan han skapade världen. Ef. 1:3-14. En kort tid efter församlingsbildandet så började väckelsen stagnera, och efter några år så var väckelsen slut.

Varför tog pingstväckelsen slut? Det var för att man byggde sin verksamhet på en falsk lära om Guds församling, och slutade kämpa för Bibelns sanningar. Pingstpredikanterna har hållit på i 100 år med att predika och praktisera en falsk lära om Guds församling, och baptistpredikanterna ännu längre. Och sanningen om Andens dop har man förstått bara delvis.  

Hur gick det till när frikyrkorna bildades? Fanns det något stöd i Bibeln för detta församlingsbildande? Kan du hitta något ställe i Bibeln där det står att det fanns flera olika Guds församlingar på samma plats, med olika läromeningar och stadgar för församlingen? Uppdelningen av de kristna i en massa kyrkor och samfund har inte varit till någon fördel för själars frälsning.

Tvärt om, det har varit till hinder för människor att komma till tro på Jesus. Av detta måste vi förstå att denna uppdelning är inte ett Guds verk. Inte har väl fridens Gud splittrat upp Guds församling, Kristi kropp? Nej, detta är ett verk av falska läror och onda andemakter. Frikyrkornas predikanter och övriga medlemmar har ännu inte förstått sambandet mellan församlingsbildandet och väckelsens tillbakagång.

Det är genom kyrkornas falska församlingslära som djävulen har lyckats förstöra den ena väckelsen efter den andra. Mitt i den starka väckelsen i början på 1900-talet gjorde man ett fatalt misstag. Man började lägga grunden till ett nytt kyrkosystem, och detta gjorde slut på väckelsen. I stället för att bilda egna församlingar, så borde de ha studerat vad Bibeln lär om Guds församling, och tagit upp striden mot alla kyrkor och samfund, och predikat sanningen om Guds församling.  

Det står i Upp. 18:2 att det stora Babylon har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar. Dessa onda och orena andar finns också i frikyrkorna, för de tillhör ju det stora Babylon. Dessa andemakter infiltrerade frikyrkornas församlingar redan från början när de bildades. Ondskans andemakter inte bara infiltrerade frikyrkoförsamligarna, utan de hjälpte också till att bilda dessa församlingar.

De är grundade och uppbyggda på en falsk lära om Guds församling. Kyrkor och samfund använder lögner och halvsanningar och vill inte att vi kristna ska få veta sanningen om Guds församling. De håller på år efter år med att predika och praktisera en felaktig lära om Guds församling, och en felaktig lära om dopet i den helige Ande. När någon blir frälst och döpt, då blir han genast intagen som medlem i en frikyrkoförsamling, men han får inte veta vad han har blivit medlem i.

Och om någon begär utträde för att flytta till en annan ort, eller vill flytta till en annan frikyrkoförsamling, då blir namnet inte struket i församlingsmatrikeln förrän man fått bekräftelse från den andra församlingen att han blivit godtagen som medlem där. På detta sätt håller kyrkosamfunden kontroll så att inga medlemmar kan “gå lösa”. Enligt frikyrkornas lära är det självklart att man som kristen ska tillhöra en församling.

Men om man med ordet “församling” menar en frikyrkoförsamling, då är det fel, för Bibeln nämner inte ett ord om sådana församlingar. Att vara medlem i en frikyrkoförsamling är lika obibliskt som det s.k. barndopet. Guds församling är Kristi kropp, och vi som tror på Jesus och är födda på nytt, vi är lemmar i denna kropp. Man behöver inte ansöka om medlemskap i någon frikyrkoförsamling för att bli medlem i Guds församling.

Och man kan inte av människor bli invald till medlem i Guds församling. Det finns ingen frikyrkoförsamling eller någon pastor som har auktoritet till att välja in eller utesluta någon ur Guds församling. Någon sådan auktoritet har inte Gud gett till någon människa, inte ens till någon ängel. Den auktoriteten har Gud Fader förbehållit sig själv. Tack o lov för det!

Det är han som sätter in lemmarna i församlingskroppen. “Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat.” 1 Kor. 12:18. Jesus säger i Joh. 6:44, “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drager honom…” Fadern är också vingårdsmannen. Joh. 15:1-7. Det är han som tar bort de odugliga grenarna som inte bär frukt. I Guds församling är det Fadern själv som sköter både intagningar och uteslutningar.

Läs mer:

 http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM 

 

2 thoughts on “Bibeln/ Evangelium. No thank you converge Worldwide

  1. Hej Marie. Jag är glad för din skull att du kunde se saker som var fel och rätta till. Det finns en del församl som fungerar och andra gör det sannerligen inte, och om vi läser vad det egentligen står om i bibeln så ska vi inte vara med utan GÅ UR! Gud är Mycket Tydlig i sitt/sina ord.
    Ja vi ska varna människor för väldigt mycket olika saker! Och vi måste vara tydliga och sanna, för så vill Gud ha det.
    /Kram f Maria

  2. Jag var medlem i pingstförsamlingen i många år.Är så glad att jag gick ut därifrån!Sedan dess varnar jag folk att bli medlem där.
    Det var så mycket som var helt fel där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.