Avfallet i../Vad har de kristna ledarna skådat?/mystik

 

Vad har de kristna ledarna skådat?

Den inre vägen

L  Jareteg:

När jag idag ser den ena efter den andra av Sveriges kristna ledare sluta upp bakom den nya gränslösa ekumeniken, undrar jag vad de skådat. Har de i hemlighet ägnat sig åt kontemplativ “kristen” mystik?

Inom mystiken talar man om att skåda GUD bortom Gud. Ordet ”skåda” kommer från grekiskans theoria vilket heter contemplatio på latin. Från detta ord kommer ordet kontemplation, som i kristna sammanhang ofta uppfattas som att ägna sig åt stillhet och lyssnande.
Kontemplation är dock något helt annat än vad de flesta tror. Det handlar om att vända sig inåt, borra i sitt inre och där söka sin inre “gudomliga gnista”, detta trots att Jesus sagt att ur just människans inre kommer ondskan (Matt 15:19). Vi människor är ingalunda gudomliga, inte i något enda skrymsle. Vi är syndare rakt igenom, och just därför behöver vi Guds hjälp!

Det är ett känt faktum att de som skådar inåt, förleds till att tro att vi är ett med ALLT och ALLA och därmed också med GUD, oavsett trosinriktning och livsåskådning. Detta är den s.k. “mystika erfarenheten”. I vårt inre finns med andra ord en plattform för en global ekumenik à la Babels torn. Detta är “den inre vägen” som Peter Halldorf och andra mystiker missionerar för, men som just nu håller på att förleda stora delar av kristenheten. Ett citat från två “kristna” mystiker är avslöjande:

“Särskilt djupmeditationen är ju ägnad att ’avprogrammera’ oss och så öppna oss för den sanning som kan framträda först när vårt ytmedvetandes ständiga flöde av tankar och känslor, intryck och reaktioner stillnar.
Den mystika erfarenheten, när den når tillräckligt djupt, är en port genom vilken människan ingår i enheten inte bara med Gud utan också med sina medmänniskor, ja med hela skapelsen.
Erfarenheten av den absoluta Sanningen är en bottenlös smältdegel. I denna yttersta mänskliga erfarenhet möts mystiker från alla kulturer. Där råder den ett-het om vilken Mäster Eckhart säger att den är utan tillstånd, sätt och egenskaper.”
Christel Eklöf, Erwin Bischofberger, (jesuit) – Guds födelse i människan

När jag då ser kristenhetens ledare kliva över teologiska murar som enligt Bibeln är förbjudna är kliva över, då misstänker jag starkt att dessa ledare “skådat inåt”, och där mött den förledande kraft som omprogrammerar sinnet och samlar till den antikristliga ekumenik som Uppenbarelsebokens kapitel 13 varnar för.

Om någon av dessa ledare vill ha med andra på denna “inre väg” mot den “fantastiska enheten” är det bara att bjuda in till att pröva på “kristen” meditation och kontemplation. En säkrare väg till avfall finns knappast. Kan det vara därför som t.ex. Ulf Ekman tog med sig alla pastorer inom Livets Ord till meditationsgården i Rättvik? Ja, han har säkert själv fått “skåda något bortom” den vanliga kristna tron, vilket han nu evangeliserar så starkt för.

Bibeln talar om två vägar, den ena är smal och den andra bred. Det handlar om ett val mellan Livets väg och dödens väg, Sanning eller mystik, mellan Jesus Kristus och antikristus. Det är dags att rannsaka sig själv och riva alla broar och band till dödens och lögnens väg, för Jesu återkomst närmar sig och den stora tröskningstiden är redan inne.

Läs mer om detta i Solveig Hendriksens nya viktiga och starka text:

“Dalai Lama och den kontemplativa enheten”  (som redan finns i artikel på denna sida,,,)

/Maria

 Ja människorna har verkligen att välja mellan livets väg eller dödens väg. Jesus är vägen, sanningen och livet.

2 thoughts on “Avfallet i../Vad har de kristna ledarna skådat?/mystik

 1. Man måste gå samman mot ett mål…jodå så säger de: ekumenik-katolicism, kabbala, mysticism, New Age, gnosticism. Saltet har blivit socker o det smakar så gott men är mycket skadligt.
  Om vi inte får informera utan skall vara tysta så går människor under i tron att de är på rätt väg.
  Vi vill inte bort från Herren, vi vill vandra med Herren och göra hans vilja, det vill vi berätta, och föra ut evangelium.
  För Jesus är världens Frälsare. det kan INGEN ÄNDRA PÅ.
  /Maria/ Tack för utförlig kommentar o kunnande Janne. /
  hoppas kunna se länkarna.

 2. Vad har de kristna ledarna skådat?

  För att församlingar och religioner ska kunna smälta samman i allt större sammanhang (vilket de flesta ledare verkar vilja!) och ett kommande fredsrike komma på jorden (?), kan religioner och församlingar inte fortsätta bekämpa varandra (som i historien).

  Hur ska vi få fred, när vi inte kan komma överens i trosfrågor? Vi delar alla en enda jord…

  Vägen mot en strömlinjeformad ny kristen tro har pågått i hundra eller flera år och nu syns processen mot ekumenisk och “överstatlighet” överallt.

  Global kristendom, global andlighet, global handel och global byråkrati kommer ur samma rötter.

  För att en strömlinjeformad “enhetskristendom” (som också samverkar med andra religioner) ska kunna etableras måste evangeliet vattnas, helvetet bort, Jesus bli en vishetsmästare (alt rabbin), församlingar koordinera sina agendor och samarbeta i världens olika välgörenhetsprojekt och galor, mycket konferenser hållas överallt och en enhetsskapande katolsk Bibel skapas (alt diffust många översättningar som omöjliggör EN tolkning!)

  Tittar vi *inom* kristenheten blir det nog svårt att se vad som spårar ur. Det är ju tankesströmningarna *utanför* traditionell kristen Bibeltro som invaderar kyrkan från alla håll.

  De kraftigaste (icke bibeltrogna) strömningarna finns inte inom ekumeniken, utan i de olika synkretistiska (religionsblandande) projekten, tycker jag!

  (Interfaith och Emergent church)

  De liberala/kontemplativa kristna ledare, judiska rabbinerna och reformvänliga imamer som vill åt synkretismens håll mot världsreligion (ofta kallad New Age eller “liberal trosuppfattning” inom varje tro) arbetar tillsammans för att skapa språngbrädor där religionerna möts i kontemplation, rit, kunskap och upplevelse.

  Vad förenar (traditionell) Islam, kristen tro och judendomen?

  Det finns så klart likheter. Olikheterna är i alla fall så stora och lätt att se och polemiken lättantänd. Religionskrig och förföljelse brukade det det bli i historien, även idag.

  Inom underströmningarna i dessa tre världsreligioner finns mycket större likheter: de mystiska “kontemplativa” traditionerna.

  Sufism, kabbalah, gnosticism, meditation med ökenfäder och eukaristisk enhet är väldig populärt! Eg en samling ockulta tekniker, antik filosofi och mystisk kunskap!

  Där är också mycket aktivitet idag! Där finns en gemensam grogrund som kan skapa ENHET!

  (Vad har du hört om detta i predikstolarna?!)

  Genom att modifiera världsreligionerna att närma sig de mystiska underströmningarna, kan en klar ENHET mellan världsreligionerna snabbt bli verklighet.

  Detta kallas New Age, fredsriket, den messianska tidsåldern mm.

  Här menas ett fredsrike skapat av människor och kyrkoledarnas visioner. Jesus har man ofta inte ägnat en tanke, eftersom alla människor själva bär “Jesusmedvetenheten”/den gudomliga inom sig redan!

  Svindlande att se hur lika gudstron är inom de mystiska och kabbalahinfluerade riktningarna inom judendomen, kristendomen och New Age är!

  I Islam är det Rumi för hela slanten:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sufism

  I judendom kabbalah:
  http://en.wikipedia.org/wiki/En_Sof
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rav_Kook

  I kristendomen gnosticismen:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

  Saltet är obefintligt hos oss kristna om vi inte vill försvara (informera om) vår tro och vad Jesus säger i Bibeln! Jesus och apostlarna varnar i sida upp och ned för dessa traditioner som leder oss bort från Herren och Hans löften.

  Att sprida evangeliet till världens ändar är nog med betoning på det första – på evangeliet om Jesus, Messias, Guds Son, världens frälsare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.