Avfallet i…/Den sista, sista, sista varningen/Bibelfokus

 
 
 

Kommentar av Roger Oakland

Den sista, sista, sista varningen /Lennart J

http://bibelfokus.se/blog/110802

Det finns ett mönster som vi finner genom hela Guds Ord. Gud varnar alltid innan Han låter domen falla över den syndfulla människan. Gud är barmhärtig och reagerar aldrig snabbt utan att ge syndare en chans att omvända sig. Trots att Han hatar synd har Han ofta tillåtit människor att fortsätta även om de inte gensvarar. Men det blir alltid konsekvenser av synd. Bibeln slår fast att syndens lön är döden. Ofta avslöjas synden offentligt, och andra påminns om att få det rätt ställt med Gud.

När vi läser genom Bibeln ser vi hur Gud alltid har rest upp män och kvinnor för att varna folket för kommande domar. Första gången detta skedde i historien var innan den stora floden i Noas tid. Väldigt få lyssnade på Noa. Gud använde Noa för att varna, och sedan kom domen. För den stora majoritet som vägrade lyssna blev resultatet att de utplånades i en global katastrof.

Av alla profeter verkar Jeremia vara den som hade det tuffaste jobbet. Så gott som ingen ville lyssna på honom när han försökte varna Israels ledare för domen som de skulle möta. De hade vänt bort från Gud och följde sina förfäder vilka hade vänt sig till avgudarna. Gud använde Jeremia för att varna folket och dömde sedan Israels barn genom att skicka iväg dem i landsflykt där de tvingades leva i ett samhälle som var fullständigt hedniskt.

Om historien upprepar sig som Bibeln säger, borde det vara rimligt att förutsäga att samma mönster skulle upprepas idag. Människor som förklarar sig vara efterföljare till Gud slutar med att följa människor vilka följer djävulen och som sedan blir Satans redskap. Som Salomon sa, det finns inget nytt under solen.

En kortfattad överblick över vad vi kallar den ”nya” evangelikala rörelsen ger oss ett bra exempel på vad som händer idag. Enligt Bibelns profetior kommer de Sista Dagarna att få se genomförandet av en global Världsreligion som bereder vägen för antikrist. Detta skulle betyda att vi kommer att få se alla religioner enas för fredens sak. Inte enbart världens religioner kommer att slå ihop sig i en ekumenisk enhet, utan också majoriteten av dem som kallar sig kristna kommer också att göra det.

Vi har sett denna trend pågå under två årtionden. Utan att veta om det har ”protestantiska evangelikaler” blivit förledda så de vare sig är protestanter eller evangelikaler. Många kyrkor och samfund har letts vilse av Purpose Driven (Mål och mening) emerging church- (spirande kyrkan)-rörelsens råttfångare från Hameln, vilka tydligt omfattar ett falskt hopp fokuserat på en P.E.A.C.E. (F.R.E.D.S.)-plan som är tänkt att ena alla världens religioner för att göra gott. Denna plan underblåses av tron att vi kan komma närmare Gud genom olika kontemplativa österländska sedvanor som yoga och kontemplativ bön. Kristus nämns med namn, men den ”Jesus” och det ”evangeliet” är inte den Jesus Kristus och det evangeliet som stöds av Skrifterna.

Även om jag bara har varit en pånyttfödd kristen i lite mer än tre årtionden har det varit tillräckligt länge för att se ett paradigmskifte äga rum när det gäller betydelsen av att vara en kristen idag. Många kyrkor och samfund har räckt hedningarna händerna. Flera kyrkor och samfund, som en gång var bibelgrundade och Jesuscentrerade, har rört sig bort från budbärare för evangeliet mot program för församlingstillväxt drivna av företagsliknande politik som lämnar biblisk kristendom bakom sig. I stället för att titta på den Gode Herden, Jesus Kristus, tränas eller hjärntvättas fåren till att titta på en människa som de tror är svaret på alla deras problem. Denna kultliknande typ av kristet ledarskap är inte bara farligt, det står också för ryggraden som leder mot en Världsreligion med ett ekumeniskt högkvarter styrt av påven i Rom.

Dessa pseudokyrkor har avlägsnat sig från tron på ett sådant sätt att många inte ens märkt det. När någon visar på villfarelsen som sker anses de vara villolärarna. De som har urskillningsförmåga blir hånade och uppmanas tiga. Ännu värre är att de som är uthålliga i att belysa avfallet marginaliseras, man håller sig undan från dem eller säger att de är galna.

Slutsatsen blir denna: ledarna för de Sista Dagarnas avfall är oftast alltför stolta för att ta emot tillrättavisning från någon. De kallar dem som står upp och varnar dem för obalanserade, utan verklighetsförankring, ”hatare”, eller till och med psykotiska missanpassade på gränsen till dårskap.

Den sista, sista, sista varningen!

Precis innan jag skulle sätta mig ner och skriva denna kommentar var jag på John Wayne flygplatsen i södra Kalifornien och väntade på ett plan till San Francisco. Eftersom jag hade tid över innan min flight tog jag fram ett anteckningsblock ur min ficka och började anteckna ett utkast över den här kommentarens ämne. Helt oväntat hörde jag ett meddelande i högtalarna: ”Detta är sista – sista – sista utropet för United Airlines Flight 322 till San Francisco.” Jag tittade på min klocka och insåg att jag nästan hade missat min flight. Utropet var till mig.

Vi lever i en period av kyrkohistorien när det sista-sista-sista utropet görs för att varna kyrkan till att vakna upp. Avfallet som är på gång blir större för var dag som går. Ännu värre är att färre och färre bekännande kristna inser vad som händer. De verkar ha somnat. Pastorer bekymrar sig mer och mer över egendomar, makt och prestige än över människor. Under det att många borde omvända sig från sina synder använder de tiden de har kvar här på jorden till att skyla över sin synd för att beskydda det de tror är deras arv. Andra har uttömt sin energi och fokus på att försöka ”vända tillbaka” Amerika till en kristen nation, och de hävdar att vi måste återvända till våra kristna rötter och ta över vårt land för Jesus. Även om det helt klart funnits många kristna i Amerikas historia som har tjänat Honom troget under de senaste tvåhundra åren är det ett faktum att inget land är ”kristet”. Bibeln refererar till de troende som ”gäster och främlingar på jorden” (Hebreerbrevet 11:13, 1 Petrusbrevet 2:11). Den enda lösningen på vårt problem med synd är frälsning genom Jesus Kristus och det fullbordade verket på korset. Vårt hem är inte på jorden utan i himlen. Så medan majoriteten av kristna distraheras av sina världsliga köttsliga ambitioner missar de det sista utropet.

Nyligen sände vi ut ett allmänt öppet brev till alla pastorer och försökte väcka upp dem som borde veta bättre. Brevet var skrivet till alla pastorer även om majoriteten av kyrkorna jag har talat i tidigare var brödraskap som tillhör Calvary Chapel-rörelsen. Enligt min uppfattning är den tid vi har innan Guds domslut kommer kort. När kyrkan är mer intresserad av agendor gjorda av människor än Guds agenda är kyrkan inte längre användbar. Gud kommer helt enkelt att resa upp andra till att göra jobbet. Faktum är att jag tror vi snabbt närmar oss en tid när den avfälliga ”kyrkan” kommer att förenas med Världsreligionen, och kroppen av äkta troende på Jesus Kristus kommer att tvingas ut på sidolinjerna och till och med gå under jorden på grund av förföljelse.

Ni som följt Understand The Times ministry vet att vi har försökt varna kyrkorna under de senaste två årtiondena för domen som kommer. Böcker och kommentarer har skrivits. Presentationer har gjorts sedan omkring 1990. Några av dessa böcker som skrevs inkluderar: New Wine Or Old Deception (Nytt Vin eller Gammal Villfarelse), When New Wine Makes a Man Divine (När Nytt Vin gör Människan Gudomlig), New Wine and the Babylonian Vine (Nytt Vin och den Babyloniska Vinstocken), When Marian Apparitions Plan to United the World Religions (När Mariauppenbarelser Planerar att Förena Världsreligionerna), Another Jesus: The Eucharistic Christ and the New Evangelization (En Annan Jesus: Den Eukaristiske Kristus och Den Nya Evangelisationen) och Faith Undone (Upplöst Tro).

Jag uttryckte inte bara offentligt mina bekymmer över riktningen kyrkan slagit in på, utan jag skrev även personliga brev till ledarna inom Calvary Chapel vilka vi nu gör offentliga så att världen kan se. Du kan läsa några av dessa brev genom att gå till följande länk: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=5258.

Varför gör jag detta? Svaret är väldigt enkelt. Under de senaste åren har jag anklagats av några av mina kolleger för att vara mentalt obalanserad och hämndlysten på grund av att jag helt enkelt berättat fakta. Man har till och med sagt till mig att jag hädat den Helige Ande eftersom jag har ifrågasatt rötterna till Calvary Chapel-rörelsen. Uppenbarligen har ingen, ända tills nu, vågat göra detta.

Trots att jag hört ryktena och sett några av mejlen vad gäller det som sagts gör jag uttalandet igen: Herren har lett mig till att varna för vad som sker. Ingen lyssnar. Jag har gjort detta enligt Skrifterna. När du ser bröder på väg in i avfall ska du varna dem, och om man inte bryr sig om varningen, två dina händer.

Till sist, jag fruktar inte någon människa. Jag vördar och fruktar Jesus Kristus och Hans Ord.

Förkastelsen och åtlöjet som vi fått ta emot från flera av mina tidigare kollegor skulle räcka till en hel bok, vilken vi troligtvis kommer att skriva vid ett senare tillfälle. Även om jag vägrar läsa bloggarna och till och med de hotfulla mejlen som kommer till mig från pastorer och kyrkoledare vilka jag en gång delade en gemensam plattform med, har det blivit dags för mig att tala. Understand The Times kommer inte att tystas; vi kommer att berätta fakta vad det än må kosta. Synd får inte skylas över.

Precis som med Jeremia har man sagt att vi är galna och att vi ska hålla tyst. Läs Jeremia kapitel 21.

Förutsägelse

Sanningen segrar alltid. Som någon har sagt, sanningen kommer alltid att jaga ut lögnen genom bakdörren. Trots att jag inte har någon personlig vendetta mot dem som trollar fram lögner och rykten om mig gör jag en sista vädjan till samvetena hos dem som vet bättre.

Det är dags att frukta Gud och få ordning på saker och ting. Du kan inte fortsätta låtsas att allt är all right. Det är dags att varna Kristi kropp för dagarna som vi lever i. Ditt läger är fullt av surdeg. Synden kommer att avslöja dig.

“Låt er inte bli vilseförda. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon också skörda. Den som sår i sitt kött skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden skall av Anden skörda evigt liv.” (Galaterbrevet 6:7-8, Reformationsbibeln).

Artikelförfattaren säger: “Faktum är att jag tror vi snabbt närmar oss en tid när den avfälliga ”kyrkan” kommer att förenas med Världsreligionen, och kroppen av äkta troende på Jesus Kristus kommer att tvingas ut på sidolinjerna och till och med gå under jorden på grund av förföljelse.”

I Sverige har den avfälliga “kyrkan” redan förenats med Världsreligionen genom sitt medlemskap i SKR! /

http://alertsweden.bloggo.nu/Den-sista-sista-sista-varningen/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.