Avfallet i ../ Guds folk……Allan Svensson

Församlingen i Laodicea brukar nämnas som ett avskräckande exempel på hur det inte ska vara i en Guds församling. Upp: 3:14-18. Men hur är tillståndet idag i den Guds församling som Jesus snart ska hämta? Här är det ännu värre än det var i Laodicea.

Tillståndet i Guds församling är så katastrofalt dåligt, så att de som skulle predika Herrens väckelsebudskap och undervisa i Guds församling, de är så omtöcknade av den stora skökans vin (kyrkans falska lära), så att de vet inte ens vad Guds församling är. Hur ska Jesus kunna hämta en sådan församling, där predikanter och bibellärare inte ens kan se skillnaden mellan Guds församling och Satans kyrka?

Detta betyder att Guds församling måste byggas upp ända från början, med de första grunderna av Guds evangelium. Till detta fordras en oerhört stark väckelse innan Jesus kommer. Sanningen om dopet i den helige Ande och den nya födelsen, och sanningen om Guds församling måste bli förkunnad.

“Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet.

Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.” Ef. 4:11-16. Detta har ännu inte gått i uppfyllelse. Ännu har inte allt Guds folk kommit fram till enheten i tron.

När man skulle göra tabernaklet på Moses tid, och när gamla förbundets tempel skulle byggas på Salomos tid, då var Gud mycket noga med att allt blev gjort enligt mönsterbilden. 1 Krön. 28:11-19. De som skulle utföra arbetet måste få specialutbildning genom Guds Ande. 2 Mos. 25:9, 40. 31:1-5. 35:30-35. 36:1-7. 1 Kon. 3:5-14. 9:1-5.

I Hebr. 8:e, 9:e och 10:e kapitel ser vi att det gamla förbundet, med dess tempel och lagar är en avbild och en skugga av det himmelska. “Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är endast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus.” Kol.2:16-17.

När nu Gud var så noga med “skuggbilden”, då måste han ju vara ännu mer noga med det verkliga tempelbygget som är Guds församling. Här fordras verkligen specialutbildning. Här räcker det inte med mänsklig visdom, utan det fordras Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldrarnas begynnelse har bestämt, att den skall bli oss till härlighet. 1 Kor. 2:6-16.

Mönsterbilden för tabernaklet och för templet hade de fått från Gud. “Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit dig visade på berget.” 2 Mos. 25:40. Hebr. 8:5. “Om alltsammans”, sade han, “har HERREN undervisat mig genom en skrift av sin hand, om allt som skall utföras enligt mönsterbilden.” 1 Krön. 28:19.

Mönsterbilden för Guds församling har också kommit till genom uppenbarelser. Allt det som Paulus och de andra apostlarna predikade och undervisade om Guds församling, och som vi kan läsa i Nya Testamentet, det hade de fått från Gud. Gud hade själv uppenbarat det för dem. 1 Kor. 2:10-13. 1 Joh. 2:27. De hade inte kunnat tänka ut detta själva. Ty det hade tidsåldrarna igenom varit fördolt i Gud. Ef. 3:1-11.

“Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” Ef. 3:8-11.

Trodde du att Jesus ska hämta en församling som är så oförberedd så att inte ens predikanter och bibellärare har förstått vad Bibeln lär om Guds församling? De har ännu inte studerat mönsterbilden. De har ännu inte förstått sanningen om dopet i den helige Ande. De har ännu inte förstått Herrens befallning att allt Guds folk måste lämna det stora Babylon. /Allan Svensson

Här är några intressanta frågor:

Varför bildade de första kristna inga samfund?
Var i Bibeln står det att lärjungarna byggde kyrkor?
Var i Bibeln står det om matrikel, medlemskort, och hur många medlemmar man hade?
Var i Bibeln står det om kassaförvaltare, revisorer, pastor och ungdomspastor?
Var i Bibeln står det om val av styrelse, ordförande, vise ordförande och sekreterare?
Var i Bibeln står det om administrationsmöten i församlingen?
Var i Bibeln står det om att en församling kallade en pastor till församlingsföreståndare?
Var i Bibeln står det om att en församling kallade en pastor till provpredikan för eventuell anställning.
Var i Bibeln står det att man beslutade att bilda en församling?
Var i Bibeln står det att när man blivit frälst så ska man gå in i en församling?
Var i Bibeln står det att man hade flera församlingar på samma ort?
Var i Bibeln står det om att man tog in nya medlemmar, eller uteslöt någon medlem ur församlingen?
Var i Bibeln står det att någon begärde utträde eller inträde i församlingen?
Var i Bibeln står det om att en församling godtagit en medlems inflyttning från annan församling?
Var i Bibeln står det att man tog upp kollekt i något möte?
Var i Bibeln står det om frikyrkor, ungdomsledare, sportevenemang och fritidsledare?
Var i Bibeln talas det om att man hade ekumeniska möten med församlingar med olika trosriktningar, för enhetens och kärlekens skull?
Varför hade man inte dans, drama och teaterföreställningar i församlingen? /A.S/ Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.