Att vittna om Jesus/I kraft av den helige Ande

 

 

Visst har väl kanske du kastat en sten i vattnet någon gång och sett ringar sprida sig på vattenytan? “Kasta smörgås”. Varför säger jag detta? Jo, för att vi ska sprida evangelium ut till folket. Och om vi sprider ut det vi vet och kan om evangeliet så är det ju så att vi gör alla vår del. Det sprids som ringar på vatten!

 Därför ska vi inte tro att det vi gör är betydelselöst. Vi sår det vi kan och kanske någon annan får skörda, dvs se en människa ta emot Jesus, bli frälst. Kanske var det våra ord som spreds vidare till någon så att denne blev frälst. Paulus säger att vi ska gå ut med Ordet, Guds ord, alltid, och vi ska göra det både då det passar sig och då det inte passar sig.

Den troende får inte vara rädd, och det behöver den inte heller, för den helige Ande arbetar i den troende och leder den på den väg som Herren bestämt. Vi har alla fått olika gåvor och det är meningen att vi ska lära känna vad vi fått för att kunna använda detta på rätt sätt, genom den helige Andes hjälp.

Vi ska inte tro för mycket om våra gåvor så att vi blir högmodiga, eller tvärtom tro att vi inte har något att bidra med. Och vi ska heller inte jämföra oss med andra och göra oss mindre värda. Vi skall istället försöka använda våra gåvor så att de goda nyheterna om frälsning kan användas effektivt.

 Vi vet att vi är ledda av den helige Ande när vi längtar efter att lyssna och är beredda att lyda, och då vet vi att kunna skilja på vår egen vilja och Andens maning. Paulus skriver att det finns två krafter i oss som kämpar om att få herravälde över oss: den helige Ande och våra egna onda begär. De krafterna är inte jämbördiga.

 Den helige Ande är alltid starkast, men vi människor är svaga. Vi kan fatta fel beslut. Då ska vi veta att den enda vägen till att bli befriade är att vi öppnar oss för den helige Andes kraft. När vi gör det så kan vi sprida evangeliet så som Gud vill, vi kan få se ringar på vattnet och vi kan vara till god hjälp för dem som inte har en tro, och kan hjälpa dem på vägen att nå frälsningen i Jesus Kristus.

En naturlig följd av ett liv med Gud: Kärlek (Gal 5:22) Glädje (Gal 5:22) Frid (Gal 5:22) Tålamod (Gal 5:22) Vänlighet (Gal 5:22) Godhet (Gal 5:22) Trofasthet (Gal 5:22) Mildhet (Gal 5:23) Självbehärskning (Gal 5:23). Detta är förtjänster(den goda frukten) vi får då vi umgås med den helige Ande och låter honom forma oss. Skulle vi leva tvärtom, så kommer vi i så fall att försumma våra medmänniskor, och ännu värre: Försumma Gud. Karaktärsdragen du nyss läst om finns hos Jesus Kristus. Bli lik Jesus, vandra i hans kraft!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.