Att lyda Gud / Omvändelse. Helgelse.

 

I Guds tjänst:

1 Augusti

“Ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet.” Rom 6: 13.

EN AFTON bevistade jag ett möte för att höra en predikan om helgelsen. Budskapet gjorde intet särskilt intryck på mig, men då talaren knäböjde i bön, sade han: “Ack, Herre, Du vet, att vi kunna lita på Honom, som dog för oss.” Dessa ord träffade mig. Då jag sedan lämnade möteslokalen för att bege mig ned till järnvägsstationen, gjorde jag det under stilla begrundan över, vad helgelsen kunde innebära för mig – och jag förskräcktes, Genom gatutrafikens buller nådde mig då budskapet: “Du kan lita på Honom, som dog för dig.”

Jag steg på tåget för att resa hem. Medan jag satt i kupén, tänkte jag på alla de förändringar, offer och besvikelser helgelsen skulle medföra för mig – och jag bävade.

Då jag kom hem, gick jag upp på mitt rum, och medan jag knäböjde där i bön, var det som om mitt förflutna liv rullats upp för mig. Jag hade varit en kristen, söndagsskolföreståndare, tjänat i församlingen, men hade aldrig helt överlåtit mitt liv åt Gud. Jag genomfors av bävan, då jag tänkte på mina kära planer, som kunde slå fel, på de förhoppningar jag hyst och som jag måste avstå ifrån, på det yrke jag valt och vilket jag kanske måste lämna.

Jag såg ej, att Gud hade något bättre i beredskap för mig och därför ryggade jag tillbaka. Då ljöd plötsligt för sista gången i mitt inre ett rannsakande budskap med övertygelse och kraft:

“Mitt barn, du kan lita på Honom, som dog för dig. Om du ej kan göra det, på vem skulle du då kunna lita på?”

Detta avgjorde allt för mig. Som i blixtbelysning såg jag, att på Honom, som älskade mig så högt, att Han dog för mig, kunde jag fullkomligt lita i allt som angick det liv Han frälst.

Min vän, du kan lita på Honom, som dog för dig. Var viss om, att Han icke skall låta en enda plan slå fel – om detta nämligen ej är av nöden För dig. Han skall förverkliga varje plan, som avser Guds förhärligande och ditt eget bästa. Du kan lita på, att Han leder dig på den väg, som för dig är den allra bästa i hela världen. – J. H. McC.

    “Just som jag är – ej med ett strå

    av egen grund att bygga på;

    blott på den grund att du för mig

    har dött och själv oss bjöd till dig,

    jag kommer, o Guds Lamm!”

“Livet innebär icke, att vi blivit räddade ur världen, utan att vi fått tillfälle att bli brukade i världen.”

Från “Källor i öknen” av Chas. E. Cowman.

* * * * * *

Livet innebär också att vi är räddade ur världen. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.

Joh 9:39Jesus sade: “Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”

Joh 12:46Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Joh 15:19Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

Joh 16:8Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

1 Kor 1:21Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 


Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.