Att berätta om satan /Hur satan arbetar i ändens tid

David Wilkerson: Satans plan för ändetiden:

Satan har en strategi för ändens tid och vi skall avslöja den nu denna morgon. Det kommer ett slutligt krig enligt bibeln som kallas för Harmageddon. Miljoner kommer att samlas till detta slutliga krig. Men parallellt med detta så kommer det ett annat liknande krig (andligt). Det här andliga kriget är det viktigaste för oss och för Gud för Harmageddon är bara en uppstädning. Det pågår även nu ett andligt krig som påverkar oss i högsta grad. Det har alltid funnits ett krig sedan Edens dagar himmel emot helvetet. Jag kan säga er att Satan i de här sista dagarna kommer att förändra sin strategi. Och det kan vi faktiskt förstå av Uppenbarelseboken.

Upp 12:12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Vi kan förstå att det här kriget är efter Kristi Kors för att det står så här.

Upp 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Så det här är uppenbart att det är efter Kristi död på Golgata. Och vi skall tala om den här andliga striden den här morgonen.

Upp 12:15 Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden.16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

De här verserna placerar detta andliga krig precis i avslutningen av denna tidsålder. Detta är precis det krig jag vill tala om idag för det gäller oss.

Bibeln säger att han kommer att komma ner och upprätta sitt högkvarter här mitt ibland oss. Han kommer att vara mycket vred för han kommer att förstå att han inte har mycket tid kvar. Så det här gäller avslutningen av denna tidsålder.

Jag vet inte så mycket av vad andra predikar om andlig krigföring. Men så mycket känner jag till att det predikas och lärs ut mycket som är rena dårskapen i ämnet. Så bara du nämner ordet ryggar många tillbaka.Men vi kan inte förneka att det faktiskt existerar ett krig i det andliga som gäller dina tankar och din själ. Paulus säger att våra stridsvapen inte är köttsliga. Det står vårt krig. Det krig som du och jag utkämpar som hans säd för det står att Satan är efter hans säd.

Så detta krig är av mycket större betydelse än själva Harmageddon. Den Helige Ande avslöjar vilken strategi Satan kommer att använda sig av i den här striden i ändens tid. Jag tänker på den strategi som Satan har använt sig av ända sen Edens lustgård. Tänk på den strategi som Satan använde sig av i öknen. Satan kom där emot de svagaste i lägret. Han kom emot dem som egentligen inte var Israeliter utan de kom ut med dem ur Egypten.

Du skall se att kriget då handlade om det naturliga om vatten om mat osv. Satan kom och frestade just på de områdena. Nästan inget av frestelserna i öknen var riktat mot ledarskapet. Det var det bara i några få fall.

Sedan korset kom så förändrar Satan sin strategi han sätter upp en ny plan. Paulus säger att han inte är okunnig när det gäller Satans planer och strategier. Nu kommer Satan emot hela församlingar han kommer emot lekmän och själva Kristi kropp. Han kom emot Korintierförsamlingen med en flod av lust och köttslighet. Han kommer emot Galaterna med en ande av häxkraft.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Citat S Reichmann: Ande = Det du gör för Jesu skull och Kött = Vad du gör för din egen skull.

Hela Galaterförsamlingen har blivit förhäxad så att man höll på att bli totalt bedragna och på det sättet jobbar Satan – Hela församlingar kommer att bedras.

Läs i breven till församlingarna hur Satan är efter hängivenheten och troheten mot Kristus. Han sänder in villolärare med villoläror för att surdeg skall genomtränga hela församlingar. Till Laodecea kommer han med materialism och denna världens goda och förblindar deras ögon.

Satan kommer i ändens tid att göra allt han kan för att bedra hela församlingar. Jag vet att det var Den Helige Ande som visade mig det här.Han har gått tillrätta med mig starkt på vissa områden och jag hoppas att han skall göra det med dig också idag.

Nu i de sista dagarna så kommer Satan att förändra sin strategi och hans strategi är denna: Nu kommer han för att attackera ledarna ja alla som har en äkta andlig auktoritet i församlingarna. Alla som vandrar inför Herrens ansikte kommer att bli attackerade. Alla som lever ett rikt böneliv kommer att testas för Satan kommer att komma emot deras tro. Han kommer att komma emot deras hem. Deras äktenskap och han kommer att försöka paralysera varje andlig man och kvinna i Kristi Kropp.

Ahab och Josafats krig mot Syrien ger oss en liten bit av det krig som Satan kommer att föra mot oss i de sista dagarna. Där ser vi hur Satan gick emot ledarna och ingenting annat. När ledarskapet är krossat så kommer folket att fly i skräck och panik. Precis samma sak är på väg att ske i Kristi Kropp idag och Satans strategi håller på at utspelas nu överallt på jorden. Pastorer och Missionärer Diakoner äldste och Ledare faller nu både till höger och vänster.

Deras andliga auktoritet försvinner och därmed kraften att stå emot Satan och vi ser detta överallt nu. Satan äger Internet 300,000 porrsidor. Han äger filmindustrin och dess vidriga filmer. Nu så kommer de att öppna upp så att allt kommer att komma ut fullkomligt ocensurerat med den mest vidriga ondska vi har upplevt.

Har du tänkt på mot vem egentligen djävulen riktar det här emot? Är det mot alla som redan sitter fast i porr? Eller är det mot massorna som redan är fast i köttslig smuts? Nej han äger ju dem redan. Precis som kungen i Syrien sa på Josafats tid så är all militär makt och alla vapen nu riktade mot ledarskapet.

Är det då bara mot Pastorer och ledare? Låt mig beskriva hur man får äkta auktoritet från Gud. Om du sätter ditt hjärta på Jesus Kristus och söker honom med hela ditt hjärta och vänder om från denna världen (köttet och egen vinning)

Du har fått någonting i ditt hjärta från Gud och du är ett Jesu äkta levande vittne och Satan vet det. Om du kommer till Jesus för hjälp i svårigheterna och överlåter allt till honom så blir du samtidigt ett mål för Satans ändetids strategi. Han kommer inte att slösa så mycket energi att bedra sina egna för han äger ju dem redan. Han vore ju en dåre om han ödslade kraft på det.

Satan han vet att en hemlig synd i en andlig människa kommer att paralysera honom/henne och beröva honom/henne från all andlig auktoritet. Om den synden blir en fast vana i en människas liv så vet Satan att han/hon inte kan tala med auktoritet och kunna beröra andra människor.

Pred 10:1 Giftflugor vålla stank och jäsning i salvoberedarens salva så uppväger ett grand av dårskap både vishet och ära.

I grundtexten på Hebreiska så står det att – Döda flugor förvandlar smörjelsen så att den utsöndrar styggelse eller vidrig doft.

Döda flugorna står för kompromiss och dold synd eller kött (egen vinning) detta är i Guds näsa. Herren vill inte att det skall vara några mörka ställen i våra hjärtan. Inget som fienden kan använda för att få ingång in i mitt hjärta och beröva mig på andlig auktoritet. Vet du varför Satan jobbar så hårt på att få lägga lite flugor i din smörjelse?

1Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. 13 Om detta tala vi ock, inte med sådana ord som mänsklig visdom (Kött) lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. 14 Men en “själisk” människa (Köttslig)(Naturlig) tar inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.15 Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon.

Obs! Repetition av Sven Reichman Köttslighet det är att göra saker för min egen skull. Andlighet (Agape) det är att göra saker för Herrens skull.

Ohlins komm: Wilkerson har rätt för att om vi läser Mt 16:16 – 28 – Så handlar det om uppenbarelse från himlen. Och i grekiska texten så ser vi att Satans plan är att hålla oss kvar och uppehålla det köttsliga (= Att vi skall göra saker för vår egen skull) För gör vi det stängs himlens ljus för oss.

Med andra ord om Satan kan få oss att gå från den Andliga sfären in i den köttsliga sfären så försvinner auktoriteten och uppenbarelsen från himlen och han börja att tala döda ord som inte påverkar någon. Det finns ingen kraft i orden. Paulus säger

1Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom (Kött) utan genom en bevisning i Ande och kraft.5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom (Kött) utan på Guds kraft.(Ande)

Ohlins komm: Lägg märke till ordet BYGGA och sätt in dessa 2 ord i Sven Reichmanns tankegångar om KÖTT och ANDE. Mänsklig visdom = KÖTT – Det jag gör (bygger) för min skull. Guds Kraft = ANDE – Det jag gör (bygger) för Jesu skull.

Det Paulus menar med överbevisning i Ande och kraft är ett ord från en andlig man eller kvinna som överbevisar den som hör och ger ledning och inriktning och som förvandlar liv. Korintierna hade förflyttat sig från den andliga sfären över till den köttsliga sfären och det är precis vad som sker med församlingarna idag också. Satan hade förblindat dem.

Om vi sätter oss framför TV:n och dricker och sitter i timmar och låter oss påverkas så kommer hjärtat mer och mer att dras in i det köttsliga. Det som sker är att du förlorar urskiljningen så att du inte kan förstå saker som kommer ifrån Gud. Nu säger Paulus att han ser att Korintierna är Köttsliga igen det är ingen skillnad på dem och världen. Han säger att jag kan inte längre tala till er som till andliga.

Överbevisningen i Ande och kraft handlar om det inflytandet som orden har i dem som lyssnar. Paulus hade predikat om helighet så att de var alldeles tagna och livsförvandling är beviset på denna kraft. Folk går från mötet och vandrar omkring med ett budskap som de inte kan skaka av sig. De har ordet i hjärtat och kan inte skaka av sig det de måste agera på det. Detta är Anden som leder dem i den riktning som ordet lär.

Paulus ord till Korintierna skapade omvändelse och rening och en ny äkta nitälskan för Gud.

En kyrka i dag på 10 – 20 tusen och massorna kommer dit om dessa folk kommer dit och är vanliga köttsliga och inte omvänder sig så är de som världens barn. I de kyrkorna finns det inget levande ord som överbevisar om synd. DHA uppenbarar sig inte igenom ordet i församlingen. Om predikanten i talarstolen står där bara av köttslig ambition så är han och så som världen.

Jag vill varna er och säga att en sådan församling riskerar att hamna i helvetet. De är köttsliga det finns ingen där som kan föra fram ett budskap om omvändelse så att de förvandlas från köttslighet till andlighet. (Med andra ord det finns ingen där som kan bygga upp till Agape Ef 4:13-15)

I en sådan församling finns det inget som går in i hjärtat på människor och förvandlar och jag är övertygad om att fler människor kanske går förlorade i kyrkan än någon annan stans i samhället. Man går till helvetet i församlingen därför att köttsliga människor predikar köttsliga budskap som köttsliga människor vill höra idag.

Just nu är skilsmässotalet lika högt i kyrkan som i världen och likadant verkar det vara bland predikantkåren.

Satan vet att en som har gått från Anden in i Köttet kan inte längre höra och ta emot ett ord från himlen som kan förvandla liv. De har blivit förblindade och förlorat smörjelsen och sitt budskap och de har ingen kraft att tränga igenom murarna och förvandla hjärtan. Därför är Satan nu efter varje Andlig ledare för att kunna förstöra livet.
Jag kan säga er att det aldrig har varit en tid som har varit starkare i prövning än nu. Jag talade med en granne nyss – han drack! Han berättade att hans fru lämnat honom och att han blivit sparkad utan anledning efter 20 års tjänst där.

Inte nog med det nu har min älskade hund dött i en bilolycka. Och nu har jag varit här i lägenheten och bara druckit.
Här är en vanlig människa och jag bara lyssnade till honom och bad: Oh Gud! Ge mig på nått sätt en enda mening att säga till den mannen så jag kan nå hans hjärta. O låt det inte finnas något i mitt liv som förhindrar ditt levande ord att komma nu. Jag fick orden från Herren: Det var bara några meningar men de gick till hans hjärta.

Aldrig förr i historien så har vi behövt andliga människor så mycket som nu. Människor som hör från Gud och kan stå emot världen och ha ett ord från Herren som tränger igenom alla hårda skal.

Det är dags att idag göra de förändringar som behövs för att du skall komma in i den fullhet Kristus har förberett för just dig. Om Satan nu har en plan har inte Gud en också då? Herren kommer inte att komma ner för att strida de strider som du själv skall strida. Han har redan besegrat Satan på Golgata. Men du skall stå emot Satan genom vad han har gjort för dig och då kommer han att fly från dig.

DHA visade en sak för mig:

Jes 9:6 Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila
och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jes 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given; and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Of the increase of his government and of peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to establish it, and to uphold it with justice and with righteousness from henceforth even for ever. The zeal of Jehovah of hosts will perform this.

Med det menas att från det Messias sätts på sin tron och han sitter på tronen I ditt hjärta. När du kommer in under Andens inflytande så måste det ske en tillväxt i lydnad och underkastelse till honom i allt vad Guds ord säger i våra liv. Ända tills det inte skiljer något från ditt liv hur du lever det och Guds eget ord. Allt som skiljer måste dömas av Anden. Är du under Andens inflytande och regering? Det är precis så här Gud kommer att bevara på sina ledare och sitt folk.

Porr och synder kommer snart att bli ännu perversare än nu och Gud kommer inte att ta bort alla frestelser.
Det kommer att komma en smutsflod emot oss som kommer att öka. Men Gud kommer att bygga upp något i våra liv som gör att vi kommer att kunna stå emot världen. Han kommer att göra detta för att Kristi rike kommer att förökas mer och mer. Han kommer att ha ett folk berett åt sig i dessa tider som underkastar sig Anden. Och som ber och ropar om ledning och att få ord till sig direkt från Anden.

Det är dessa människor som kommer att döma sina egna synder i ljuset i rättfärdighet. Se Jes 7 Igen. När Satan kommer med denna attack på Guds folk så kommer Guds nitälskan för sitt folk och namn upptändas så att han kommer att resa sig upp och slutföra med kraft vad han har sagt att han skall göra. En Ande av Dom är inte en Ande som är emot oss på något sätt utan det handlar om något som han vill utföra i våra hjärtan.

Jes 4:4 När HERREN har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande.

Det kommer att vara en reningens domseld över allt som Satan försöker att komma emot oss med. Anden kommer att göra så att du kan rena ditt eget hjärta från synder.

1Kor 2:14 En oandlig människa (Köttet) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.

Det innebär att den andliga människan (som gör saker för Jesu skull) kan bedöma från vilken källa saker kommer ifrån som försöker tränga in och påverka hans liv. Anden visar och ger ljus på olika sätt så att den andliga människan kan förkasta det som är ont och ta emot det som är gott.

Om vi dömer oss själva så skall vi inte bli dömda. Om du syndar så kalla det för synd och inget annat.
Döm dessa tankebanor och kalla det för vad det verkligen är i Guds ögon. Bibeln säger ju att vi inte skall titta på någonting som är ont – detta gäller orena filmer för de kommer att förstöra ditt liv. Gud behöver dig ren idag han behöver din röst för att penetrera en ond värld förstår du inte det?

Jag behöver dig så jag kommer att komma med en överbevisning till dig om vad som verkligen är synd i mina ögon.
Du har 2 alternativ då antingen så rättfärdiggör du dig själv eller så dömer du dig själv och förstår att det här kan kosta dig din smörjelse så nu får det vara nog.

David syndade och var tyst inför Gud med det i ett år och Gud bröt inte förbundet med David. Han kommer inte att bryta förbundet med dig heller.Men han sände en profet med överbevisande ord som fick David att hålla med Den Helige Ande. David vände om och kallade synden för synd.

Så fort det skedde så var Gud där och kom med en ny smörjelse i förbundet över hans liv. Att hålla fast i otro är att kalla Gud för lögnare så döm dig själv och kalla det för vad det är: Synd! Vi måste göra det för annars riskerar vi att förlora evigheten. I samma ögonblick det går upp för dig att det verkligen är synd och omvänder dig i tro är Guds förbund ditt igen med full kraft.

Jes 59:19 Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.

I samma ögonblick du omvänder dig kommer Anden att jaga iväg fienden.

Läs fler predikningar av D W här: http://www.elvorochjanne.se/ 

Jag hoppas du tog till dig denna predikan och förstår hur satan arbetar, han har bråttom bråttom att förvilla och förstöra själar. Ge ditt hjärta till Gud, överlåt dig helt och hållet./M

11 thoughts on “Att berätta om satan /Hur satan arbetar i ändens tid

 1. Pingback: Jesus lever » Bibeln /Hosea bok 715 f Kr /Följ Gud

 2. Janne, jag håller med dig, det har varit svårt att ta emot allt hemskt som händer i världen, men det har gjort oss/mig ännu mer säker på att det är rätt att visa på Gud och frälsningen i Jesus Kristus, det är för världens skull , inte för oss personligen som vihåller på. Folk måste få ordning på sina liv.
  Vi ÄR ju frälsta. ingen kan ta det ifrån oss, och ingen herre med kostym kan lura oss.
  Jag läste i en utländsk tidning att de säger: Jesu tillkommelse hindrar världsfreden! VA! Man blir helt utom sig.
  Sök på Google du som är hemma på engelska. För jag kommer inte ihåg sidan.
  Åja det finns många Antikrist…..
  /Maria

 3. Många av händelserna i vår värld är chockande, och det har tagit mig mycket tid att bearbeta vissa fakta. Många nätter då jag vaknat och undrat varför vi ska veta att det inte finns en frälsning i världen, och att “tyranniet” uppstår/uppstått om och om igen genom historien.

  Synden verkar inom oss, när vi inte säger ja till Jesus som Herre över våra liv.

  “Har jag inte sagt att det gått många Antikrist ut i världen, de tillhörde inte oss”, skriver Johannes (i joh brev 1).

  Alla tillhör inte Jesus som bär kostym och talar om fred. Vi gör det, hoppas jag. Annars är vi lögnare av värsta slag.

 4. Hej Kyllikki. Jag kan inte bestämma om vad folk ska läsa eller inte, bara lägga in sådant som är av värde för att få veta vad Gud säger.Du skall självklart göra så som du känner är rätt för dig. Ledsen om du tagit illa upp.Jag har inte skrivit i sådana Ordalag att JAG/DE är SÄKRA på att komma till himmelen, jag berättar att GUD säger att vi skall ha frälsningsvisshet- det är den som talar om för oss vart vi är på väg. Och den gäller det att arbeta på, det är väl självklart att man inte bör släppa sin frälsning. Det är ju det viktigaste man har.Man får kunskap om sitt eget hjärta och man får reda på vad som finns där..Gud vet vad man bör göra, och manar oss.
  Du är så välkommen att läsa o kommentera här, och jag har dig i mina tankar o hjärta, det vet du. Gud välsigne dig. Stor varm kram f Maria.

 5. Hej Janne Jag tycker att Wilkerson o Reichman är bra på att undervisa. Och Jesus är med och pekar på det vi måste tänka på.New Age och liknande gillar jag inte och vill inte ta del av för det är INTE Jesus i det.
  Den falska enheten vill jag heller inte ta del av, jag är glad att Gud visar oss vad som är vad.
  Det politiska fallet och det religiösa fallet, läs ekumenik/avfall/ är på gång mer o mer, därför måste man vakna.
  Det vore bäst om vi kunde komma tillbaka till den apostoliska tiden, grunden för vårt kristna liv. Men så kommer det troligen inte att bli utan det blir väl i så fall i husförsaml.
  Jag tror inte att Jesu lärjungar gick på bibelskolor eller bibelseminarium, De lyssnade och lärde av Jesus själv.
  /Maria

 6. Hej Maria!
  Jag har beslutat att inte längre läsa om tro och Jesus på internetts sidor,eftersom jag blir faktiskt sjuk av detta!

  Jesus är kvar hos mig och jag tror på Honom,men jag kan ej fortsätta med att vara förvirrad och rädd på grund av allt som jag läser här!

  Dessutom tycker jag inte om att det skrivs:VI som kan vara säkra på att komma till himmelen,hur skall man kunna vara detta.Jag tror att endast Gud vet detta i slutändan och inte vi små människorna som inte ens vet vårt eget hjärtas djup och vad som därinne finns.
  Kram med en önskan om ett gott liv tillsammans med Jesus från Kyllikki

 7. Sven Reichmann och David Wilkerson leder oss rätt – på vägen mot Jesus.

  Det finns galenskap både här och där längs vägen. Galet är väl att tänka att det är JAG som styr universum. Och att alla har SIN egen sanning. Det förutsätts i humanismen och i New Age församlingarna.

  “Hjälp oss bygga ett rättvist samhälle, med samma monetära system och i samma byråkrati som byggd de orättvisa samhället”, hör man.

  Guds väg leder till ett samhälle, där alla har livet gemensamt (som i apostlagärningarna!) och pengar inte är livet. Det gick en gång, utan politiska rättvisefördelningsplaner. Utan röstlängder också!

  Bara DHA arbete i oss, och mot oss. Och i nåden från Jesus Kristus.

 8. Hej Tony, tack för dina ord, jag är inte perfekt men strävar efter att göra rätt. Jesus är det enda för mig. Vi går mot tider som kommer att bli svåra, och det gäller människors frälsning, det betyder allt för mig. Så många människor känner inte Gud, det vill jag att de ska göra. Jag kommer inte att ge upp. Ingen får ge upp, eller lägga ner sin tro. Det är livsviktigt att vi står kvar, blir kvar hos Gud.
  Vi får be att bli använda. Många skulle läsa psalm 66, där man ser att Gud hör bön, jag lägger in den idag.
  Var välsignad du och din familj, kämpa på! Håll Jesu namn högt.
  Hälsn Maria

 9. Din frimodighet kommer att få med sig stor lön Maria! Härligt att se du kämpar på.
  Herren kommer att använda dig mycket i den tid som ligger framför!
  Var oerhört välsignad!!

 10. David vände om och kallade synden för synd. Se på alla de stora i bibeln, vad gjorde de de syndade, de vände om, vad gjorde Gud, han förlät.
  I frälsningen blir vi förvandlade, och ibland tar det tid för man kan ha svårt att vända om helt, men då får vi jobba på de bitarna som är svåra.
  Jag tror inte att du är förlorad, eftersom du vill gå med Jesus. Du får nog läsa ovanst igen. Kram f Maria

 11. Hej Maria!
  Jag kan se här att jag är dömd i evigheters evigheter,inte tittar jag på porrfilmer,men andra filmer,med skjutande och mördande och jag har fortfarande onda tankar om andra människor:(
  Hur mycket jag än har bedjat om hjälp från Jesus så har ingenting förändrats….så jag är förlorad:((((((((
  Kram Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.