Apostlagärningarna / Paulus i Rom

paulus.jpg 

***Hur var det på Paulus tid i Rom och vad hände då Paulus kom för att predika i Rom?,det han så ofta tänkt att få göra….***APG 28:15-30

“Bröderna i Rom hade hört att vi var på väg och kom och mötte oss redan vid Forum Appii. Andra föenade sig med oss vid Tres Tabernae, och när Paulus såg dem tackade han Gud och fick nytt mod.

När vi kom fram till Rom fick Paulus lov att bo var han ville, men han vaktades av en soldat. Tre dagar efter ankomsten samlade han de judiska ledarna i staden till ett möte och talade till dem och sa:

“Bröder, jag blev arresterad av judarna i Jerusalem och överlämnades till den romerska staten för att ställas inför rätta, fast jag inte har gjort något illa eller handlat emot någon av våra förfäders seder.

Romarna ställde mig inför rätta, men ville frige mig, för de fann inget skäl till att döma mig till döden, vilket de judiska ledarna ville. Men när judarna protesterade mot deras beslut, fann jag det nödvändigt att vända mig till kejsaren, för min avsikt var inte att anklaga mitt eget folk för något. Det är anledningen till att jag bett er komma hit idag för att vi skulle lära känna varandra.

Jag ville tala om för er att det är därför att jag tror att Messias har kommit som jag är bunden vid dessa kedjor.

De svarade: “Vi har inte hört något ont om dig! Vi har inte fått något brev från Judeen eller några rapporter från dem som kommit från Jerusalem. Vi vill gärna veta vad du tror på, för det enda vi vet om dessa kristna är att man överallt är emot dem.”

Vi kom överens om att träffas igen en viss dag, och den dagen samlades ännu fler människor i det hus där Paulus bodde Han berättade för dem om Guds rike och undervisade dem från Skriften om Jesus- både från de fem Moseböckerna och från profeternas böcker.

Han började på morgonen och fortsatte sin undervisning ända till kvällen.

Några kom till tro, andra gjorde det inte. Men sedan de diskuterat med varandra fram och tillbaka, gick de därifrån med Paulus sista ord ringande i sina öron: “Den helige Ande hade rätt när han sa genom profeten Jesaja:

“Säg till judarna: ´Ni ska höra och se, men inte förstå, för era hjärtan är alltför tröga, och era öron lyssnar inte, och ni har tillslutit era ögon så att ni inte ser, för ni vill inte se och höra och förstå och vända er till mig för att bli botade.’

Därför vill jag att ni ska inse att denna frälsning är tillgänglig också för andra än judar och att de kommer att ta emot den.’ ”

Paulus bodde två år i det hus han hade hyrt och välkomnade alla som kom på besök. Och han berättade frimodigt för dem om Herren Jeus Kristus, och ingen försökte hindra honom.

****

x.Ja det fanns troende i Rom Evangeliet hade letat sig dit på olika vägar. Några hade besökt Jerusalem under någon högtid. Några hade säkert varit där under pingsten (kap 2) kommit till tro och tagit med sig budskapet tillbaka. Paulus hade också skrivit sitt brev (Romarbrevet) tidigare.

x.Forum var en liten stad 6-7 mil söder om Rom. Tres Tabernae (de tre värdshusen) låg ca 5 mil söder om Rom. De kristna var inte rädda för att öppet möta Paulus och uppmuntra honom.

x.Claudius beslut att förvisa alla judar från Rom (18:2) måste ha blivit kortlivat eftersom judiska ledare nu fanns i staden.

x.Paulus hade längtat efter att få predika i Rom och nu var han framme- som fånge och efter skeppsbrott och annat elände, men ändå. Han kunde ha önskat sig en trevligare resa, men han visste att Gud ändå hade välsignat honom oerhört när han nu fick möta de troende på platsen och predika för både judar och andra i världsstaden. Han visste att “Gud på alla sätt hjälper dem som älskar hoonom att nå det goda” (Rom 8:28)

Samma löfte gäller oss idag! Det kanske inte alltid är tryggt och så behagligt, men vi möjlighet att utföra Guds vilja.

x.De kristna blev nertryckta överallt av romarna eftersom de sågs som ett hot mot staden de trodde bara på en Gud, medan romarna dyrkade flera, bland dem kejsaren. De kristna hade en mäktigare Herre än kejsaren.

x.Under sin husarrest gjorde Paulus mer än att tala till judarna. Han skrev flera brev, vanligen kallade “fängelsebreven”.

Mottagare var de kristna i Efesos, Kolossai och Filippi.

x.Paulus blev fängslad igen, troligtvis även nu i Rom, och då skrev han sitt sita brev (2 Tim).

Här slutar Apostlagärningarna, och det har berättat om den första församlingens tid och om hur budskapet spreds vidare..

Det var den helige Ande som ledde och höll samman arbetet som utfördes av de första martyrerna- Petrus, Stefanos, Jakob och Paulus……..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.