Aposteln Paulus /Efesos

jesus_034_small.jpg  Många diskuterar om vad Paulus menar i de brev han skriver till t ex Timotheus.Många hakar upp sig på det som handlar om kvinnor och undervisning i 1 Tim 2:9-15. Människor retar sig på att Paulus säger att kvinnorna ska lyssna och ta emot undervisning i stillhet och ödmjukhet m m, och att kvinnor inte skulle få undervisa eller profetera…. “Handbok för livet” förklarar verserna så här:

För att förstå det här avsnittet fordras kunskap om de villkor Paulus och Timotheus arbetade under. I den här tidens judiska samhälle tilläts inte kvinnor att utbilda sig. När Paulus säger att kvinnor ska ta emot undervisning i stillhet och ödmjukhet (2:11) erbjuder han dem i verkligheten en hittills förbjuden möjlighet.

Paulus ville inte att kvinnorna i Efesos skulle undervisa eftersom de inte hade kunskap och erfarenhet ännu.

I Efesos hade man dessutom problem med falska lärare. Tydligen blev särskilt kvinnorna offer för denna villolära (2 Tim 3:1-9) eftersom de inte hade fått tillräckligt med undervisning för att genomskåda de påståenden som inte stämde överens med grunderna i tron. Dessutom missbrukade tydligen vissa kvinnor den nyvunna friheten i Kristus genom att klä sig opassande (2:9-10).

Paulus ber Timotheus att inte ge någon ett ledaruppdrag som inte är mogen för det (se 5:22). Samma principer bör gälla idag: En nyomvänd måste tillåtas mogna och växa till i tron innan det kan bli fråga om ledaruppgifter i församlingen. Ofta uppstår ett desperat behov av medarbetare och då insätter man gärna personer på poster de inte är vuxna. Den som är ung i tron ska vara med i arbetet, men ledaruppgifter ska bara ges åt den som är stadigt grundad i tro och livsstil.

2 Tim 2:12 : Somliga tolkar det så att kvinnor aldrig ska tillåtas undervisa i församlingen. Men det kan Paulus aldrig ha menat. Hans kvinnliga och högt värderade medarbetare Priscilla fick undervisa Apollos, den store predikanten, (Apg 18:24-26). Dessutom nämner Paulus ofta kvinnor som hade ansvarsuppgifter i församlingarna. Foibe var en sådan (Rom 16:1), likaså Maria, Tryfaina och Tryfosa (Rom 16:6,12) och Euodia och Syntyche (Fil 4:2)

Det är tydligt att Paulus med tanke på den lokala situationen vill undvika att just kvinnorna i Efesos undervisar – hans förmaning gäller inte allmänt. Paulus tillät också att kvinnor bad och profeterade offentligt (1 Kor 11:5). Det är tydligt att kvinnorna i Efesos utnyttjade sin nyvunna frihet i Kristus med en viss överdrift.

De var nyomvända och hade ingen utbildning och det är ganska självklart att de inte hade den kunskap och erfarenhet som behövdes för att undervisa dem som redan hade god kunskap i skrifterna.

*Den helige Ande säger klart och tydligt att mot slutet av denna tid ska några i församlingen vända sig från Kristus. De kommer att bli ivriga anhängare till lärare vars idéer är inspirerade av lögnaktiga och onda andar.* / 1 Tim 4:1/

yellowrose.jpg

One thought on “Aposteln Paulus /Efesos

  1. Hej Maria!
    Idag är det många kvinnor som håller på med tarot,vill bli medier,vill tala med de döda,vuill lära sig saker från New Ages rörelse vill bli häxor…även jag var intresserad av sådant förrut,men tack Gode Gud att Han frog mig bort från sådant!
    Och titta på hur kvinnor har hamnat i modets klor,porrindustrin etc….:)))

    Jesus kan rädda dem,bara de inser detta!
    Kram Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.