Abraham/Trons Fader

th_blessyou-1.jpg 

Abrahams prestationer och starka sidor:

Hans tro behagade Gud. Han var grundare av den judiska nationen. Han var respekterad av andra och försvarade sin familj till varje pris. Han var inte bara en god familjefar utan visade omtanke även om andra. Han var en framgångsrik och förmögen boskapsuppfödare. Han undvek oftast konflikter, men om inte det gick överlät han åt motparten att bestämma riktlinjerna för hur det skulle lösas.

Hans misstag och svaga sidor: Han förvanskade sanningen när han utsattes för påtryckningar. Vad vi kan lära av hans liv: Gud vill att vi ska vara beroende av honom,

lita på honom och tro på honom. Gud vill inte att vi ska lita och tro på vår egen förmåga att behaga honom. Guds plan har från början varit att göra sig känd för alla människor.

Bakgrundsfakta: Plats:Född i Ur i Kaldeen; tillbringade största delen av sitt liv i Kanaan. Yrke: Framgångsrik boskapsuppfödare.

Släkt: Tera, (far) Nahor och Haran (bröder) Sara (hustru)Lot (brorson, Ismael och Isak (söner). Samtida: Abimelek,Melkisedek.

Nyckelvers: “Och Abraham trodde Gud, och Gud räknade honom som rättfärdig på grund av hans tro.”(1 Moseboken 15:6) Det berättas om Abraham i 1 Moseboken kap 11-25. han näms också i 2 Moseboken 2:24, Apostlagärningarna 7:2-8; Romarbrevet 4; Galaterbrevet 3 och Hebreerbrevet kap 6,7 och 11.

Gud sade: “Jag är den Allsmäktige. Lyd mig och lev så som jag önskar. Jag ska upprätta ett kontrakt mellan oss som garanterar att du ska bli ett mäktigt folk. Faktum är att du inte bara ska bli en far för ett folk utan för många folk!”

/ 1 Mos 17:1-4 “Dessutom ska jag ändra ditt namn.” Du heter inte längre Abram (Upphöjd far), utan Abraham(Far till många folk), för det är vad du kommer att bli.Jag ska ge dig miljoner ättlingar, som ska bilda många folk!”

/1 Mos 17:6 Gud säger till den troende idag att han vill att vi ska lyda honom. Han är den ende som har kraft och möjlighet att möta varje behov som du har.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.