Abraham

 Abraham:

1 Mos 11:26 Fader till ett stort folk- Abraham föds troligen i Ur i Babylonien Han är son till Tera.

1 Mos 11:29 Han gifter sig med Sarai.

1 Mos 11:31 Han lämnade Ur tillsammans med tera, Sarai och brorsonen Lot och färdas mot Kanaan. När de kommit fram till Haran, bor familjen där tills Tera dör.

1 Mos 12:1-5 Gud kallar Abram att fortsätta åt sydväst till Kanaan. Han lovar att göra Abram till stamfader för ett stort folk.

1 Mos 12:10-20 Hungersnöd driver Abram söderut till Egypten.

1 Mos 13 Abram återvänder till Kanaan. Han och Lot skiljs åt och Gud lovar att ge honom allt land runt omkring. Han slår sig ner i Hebron.

1 Mos 14 Abram befriar Lot från invaderande kungar.

1 Mos 15 Gud ingår ett förbund med Abram och förnyar alla sina tidigare löften.

1 Mos 16 Abram får en son, Ismael, med Hagar, sin tjänstekvinna (slavinna).

1 Mos 17 Gud ändrar Abrams namn till Abraham, och Sarai blir Sara. Omskärelsen av varje gossebarn blir tecknet för Guds förbund.

1 Mos 18:1-15 Gud lovar Abraham en son.

1 Mos 21 Sara föder på sin ålderdom Isak. Hagar och Ismael blir fördrivna.

1 Mos 22 Gud prövar Abrahams tro genom att befalla honom att offra Isak. När Abraham står i begrepp att åtlyda befallningen, hindras han av Guds ängel.

1 Mos 23-24 Sara dör. Abraham sänder sin tjänare att söka en hustru åt Isak från en gren av sin egen släkt.

1 Mos 25 Abraham tar Ketura till hustru, får fler barn och uppnår en hög ålder. Han blir begraven bredvid Sara i den familjegrav han köpte efter Saras död.

One thought on “Abraham

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.