Archive | november 2015

Den nya tiden heter NWO! En ny världsordning. En New Age- tid /Gud har kontrollen

Man är sannerligen förblindad då det gäller den kommande tiden. Allt i samhället har ändrats på kort tid även om det är planerat sedan hundratals år att det ska komma en NY TID: NWO, A New world order = En ny världsordning. I denna videon får vi se hemska ockulta och sataniska saker, som tyvärr sker idag och kommer att bli ännu äckligare. I Videon kommer du att se bibelord diskuteras- och jag säger: De bibelorden är sanna!! Joh Uppenbarelsebok kap 13, Joh Upp , Jesaja, 28:16, Psalm 118:22, 1 Petr 2:7
För den som vill ha sina skygglappar kvar är det svårt att se vad jag menar, men för dem som ser ondskan i världen- de förstår vad jag menar , och det brukar vara de troende på Jesus Kristus som förstår det. Katastrofen som skedde nyss i Frankrike är tyvärr bara en LITEN del av vad som kommer. Man tror att fred kommer nu men det gör det inte, allt kommer att trappas upp.
Ser ni vem Antikrist är? det är den som är emot Kristus, det är det samhället vi har idag = ett sekulariserat samhälle där man inte ’får’ tro. Bibelns Uppenbarelsebok.
Detta är information som alla borde ta till sig eftersom vi lever i de sista tiderna.

Ser ni vad som sker i världen?!

NamnlösMaria

Guds vrede över de otroende. Del 2. Bibelord

151foto Maria

Guds vrede

Innan man lär känna Gud på ett innerligt sätt så vill de flesta trotsa honom, precis som barnen trotsar sina föräldrar. Det kan gå ganska långt och man beter sig naturligtvis fel. Tänk då vad Gud är tålmodig med en nyomvänd som inte förstår så mycket. MEN när man väl förstått VEM han är så kommer Gudsfruktan   d v s RESPEKTEN. Då har man förstått att HAN är inte vem som helst precis!

Han kan alltså bli vred och här kommer del 2 i det ämnet:

NT säger, att varje oomvänd människa står under hans vrede. , Joh 3:36;   Ef 2:3. Guds vrede uppenbarar sig i hans straffdomar över de onda, Rom 1:18 ff; Ef 5:6;   Kol 3:6. Framför allt skall hans straff drabba de obotfärdiga människorna på domens dag, Matt 3:7;   Rom 2:5;   1 Tess 5:9;   Upp 6:17 – Den människa, som nu i tron tar sin tillflykt till Kristus, blir frälst från sin synd och från Guds vrede., Rom 5:8 ff.   Luther säger till Gal. 5:1:  ”Kristus har befriat oss inte från mänskligt slaveri utan från den eviga vreden. Men var? I vårt samvete. Kristus har gjort oss andligen fria, d v s befriat oss så att vårt samvete är fritt och glatt och inte fruktar den kommande vreden. Detta är den sanna friheten, som ingen kan sätta högt nog. Ty vem kan utsäga, hur stort det är, att en människa kan hålla det för alldeles visst, att Gud inte vredgas, ja, aldrig någonsin  skall vredgas på hene,  att han är och vill i evighet förbli en nådig och barmhärtig Fader för Kristi skull?”

Del 3 i morgon om Människans vrede som är en svår synd.

 

NamnlösMaria

Gudlösa, kärlekslösa, råa och fientliga mot det goda. Det är så idag…

176foto Maria

Människorna behöver Gud!

Människorna i de sista dagarna

2 Tim 3 1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

*

Vad läser du i texten där uppe? Läser du samma sak som jag?  Ja hur det ser ut idag bland människorna och att det bara blir värre och värre. Stämmer det tycker du? Det tycker jag. Just kärlekslösheten tycker jag är så fruktansvärd idag, den går över allt annat. Även om det finns goda människor som skänker saker och bjuder på mat,  så.. det är inte dem jag talar om utan om en andra sida i samhället. Fundera  på vilka jag menar, jag ska skriva mer om dem. Vi glömmer inte de kärlekslösa människorna i fredagsnattens attacker mot oskyldiga människor, eller hur?

Del 2 om Guds vrede kommer i morgon månd. 16/11

FRID!

NamnlösMaria

Guds vrede, del 1. / Att Respektera och lyda Gud. Vilseförda av en falsk religion. Islam.

Bibeln- Guds ord

Vrede

 I GT är vrede den helige Gudens reaktion mot allt, som står i strid mot hans majestät och mot hans vilja.  Om Gud inte vredgades, då vore han inte heller fullkomligt rättfärdig, och hans kärlek vore då en slapp sentimentalitet. Å andra sidan förklarar bibeln aldrig det inbördes förhållandet mellan Guds vrede och hans kärlek. – Hans reaktion mot synden är så intensiv att det talas om Guds ’vredes glöd’, Job 20:23; Hos 11:9;  och om hans ’vredes eld’, Hes 38:19. Guds vrede kommer till uttryck i hans straffdomar,  Jer 4:26; 7:20; 18:23 etc. Det som framkallar Guds vrede är SYNDEN, Israels avfall från honom och dess kränkning av hans bud. /Biblisk uppslagsbok – Jag återkommer med att skriva mer om detta, kalla detta del 1.

-Detta är mycket allvarliga saker och när man nämner Guds vrede blir människor så arga själva, för då anklagar de Gud för att vara en arg och kärlekslös Gud som inte bryr sig om människan. Guds straffdomar kommer att visa sig mer och mer över människor som inte vill tro på honom och RESPEKTERA HONOM- d v s LYDA och älska honom, när man gör det då vet man att man är hans barn och verkligen vill gå hans väg.

I katastrofen i Paris var det människor som gick i döden genom att bli berövade livet. De kunde ha varit troende, men om man som de som gick på konserten hörde på ett band som kallade Dödens örnar , Dödsmetallmusic, och den som stod för bandet kallas för Djävulen- ja går man dit har man ju inte respekt eller kärlek till Gud. Dessa mäniskor gick ju i fällan kan man säga. De skulle inte varit där. Inte heller de andra. En sorgens  dag och sorgedagar har det blivit av den attcack man inte trodde  skulle ske. Men nu har det hänt och vi får lida med och tänka på de som drabbats av sorgen. De som utförde de dåden kommer inte till paradiset- de bara trodde det, de var vilsförda av en falsk religion!

Jag återkommer om Guds vrede, det finns mer att berätta,,,,, för den är inte fullkomnad ännu- Guds vrede emot SYNDEN.  Att inte tro på Gud betecknar Gud som  allvarlig SYND. Tror du på Gud? ja jag hoppas du gör det!

NamnlösMaria2

 

PARIS under attack! /Underjordisk bunker för farliga tider, dit eliten flyr. Artikel.

OBS!!

http://myphotobym.blogspot.se/2015/11/fotobloggen-nyss-attack-i-paris-hur.html    PARIS UNDER ATTACK!

 

 

November 2015 – TJECKIEN – Den står ensam i en lugn dal i Tjeckien, kantad av en storslagen natur.Gården är omgiven av höga murar, och är inte synlig på marknivå. Från luften, verkar föreningen att vara ett stort administrationscenter. Detta är Oppidum, en massiv 323.000 kvadratfot stor fastighet med planer på en spektakulär egendom. Vad döljer sig under, borrad djupt in i berget är den det största bostadsskyddet i världen.

Oppidum kommer att vara mer än en underjordisk bunker för farliga tider. Det är ett bostadsområde ovan jord där ägarna kan upprätthålla en hög levnadsstandard i ett avskilt område under tider av potentiell fara. Föreningen är skyddad av flera high-säkerhetssystem (från höga murar och detekteringssensorer till automatiserade försvarsteknik) och starka kommunikation med omvärlden. Invånarna kan komma in i skydd genom en hemlig korridor till bunkern, med en skitkul dörr på mindre än en minut. Det gör att invånarna kan återgå snabbt till sin bostad ovan jord när hotet har passerat.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/tidens-tecken-miljardarer-forbereder-sig-for-den-apokalyptiska-varldens-ande-med-genomarbetat-underjordiskt-bunkerkomplex/

Maria: Har dessa människor kännedom om den verkliga undergången som kommer, kanske snart? Nej, de känner inte Gud, de leker själva Gud och kommer att få se vem han är. Gud har all kontroll på ALLT- människan har det INTE. Det är dags att lära sig det, innan det är för sent-   Läs artikeln och begrunda att människor tror de ska komma undan den dom Gud har sagt förestår. Som på Noas tid…  Undra hur många sådana ställen det finns???

NamnlösMaria

 

 

Herren är min herde. TACK för frälsningen!

22 juni kallt 006

HERREN är min herde.

Matt 9:36

När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde.

 
Mark 6:34
När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.Joh 10:2
Men den som går in genom porten är fårens herde.

Joh 10:16
Jag har också andra får som inte hör till den här fållan . Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde

Joh 21:16
För andra gången frågade han: ”Simon, Johannes son. Älskar du mig?” Han svarade: ”Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär.” Jesus sade till honom: ”Var en herde för mina får.”

Hebr 13:20
Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.

1 Petr 2:25
Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare .

Upp 7:17
för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”

*
Det finns många som inte vill ha Jesus som Herre, som sin herde som ska föra dem framåt- ända till himmelen. Jag vill ära och prisa och tacka honom  för min frälsning. Den betyder allt.

 

NamnlösMaria

Varning för yoga! När är yoga yoga? Artikel av R Oakland, översatt..

The-world-300x49

NÄR ÄR YOGA, YOGA? Kommentar av Roger Oakland www.understandthetimes.org

Enligt American Civil Liberties Union, kan elever i offentliga skolor inte indoktrineras till någon specifik religiös tro. Utbildning måste vara religiös neutral. I vilket fall kan det dokumenteras att när barn introduceras till yoga och trolldom i offentliga skolor, är föräldrar tillsagda att inte oroa sig. Tänk dig till exempel följande situation:

Du är en kristen förälder och din sexårige son deltar i en offentlig skola. När han kommer hem från skolan, berättar han entusiastiskt för sin mor vad han lärt sig i skolan den dagen. Han sätter sig på golvet och tar en yoga position. Han placerar sedan ihop händerna i mitten av bröstet, som om han ber. Han berättar för sin mamma att han har lärt sig att vara ”centrerad”, i en lektion han deltog i på skolan.

En mamma som deltog i ett seminarium jag talade vid i South Carolina berättade denna historia. Hon gav mig också ett nyhetsbrev som skickades hem till henne från skolan med hennes barn.

Detta är vad noten säger: Våra studenter lär yoga. Här är lite information om denna form av motion. Yoga är inte en religion. Det är ett vetenskapligt system av övningar för att stärka ben, muskler stretch, massage för inre organ, öka blodflödet och utveckla flexibiliteten i lederna, senor och ligament. Sammantaget är resultatet av både vuxna och barn en genomgående känsla av frid, av helheten, och en allmän känsla av välbefinnande.

Mamman, en kristen, har insett att hennes barn, en kommunal skolelev, faktiskt höll på att indoktrineras till österländsk religion. När hon tog upp det med skolans tjänstemän, insisterade de att yoga var vetenskaplig, hälsosam, och definitivt inte religiös.

Mamman har beslutat att göra en del efterforskningar. När hon sökte på Internet hittade hon information om läraren som undervisade hennes barn i yogatekniker. Förutom undervisning för hennes barn under dagen gav läraren också yoga ”filosofi” seminarier för vuxna.

Lärarens hemsida uppgav att kvällsseminarier lärdes ”utomhus runt den heliga elden precis som de gamla yogis framför oss!”

Medan yogaklasser för offentliga skolbarn klassificerades som vetenskap under dagen, hade hennes yogalektioner på natten, förändrats till ”andlig ”upplysning för vuxna.

Var snäll och resonera med mig. Hur kan samma instruktör berätta för föräldrar i offentliga skolor att yoga är vetenskap, när hennes webbplats förklarar att yoga är helig och andlig? Är inte denna motsägelse absurd?

Dessutom har jag en annan fråga. Var är ACLU i allt detta? Tyvärr är skolan som jag har nämnt i detta program bara toppen av isberget. Harry Potter och trolldom främjas av J.K. Rowling och har allmänt omfamnats av vissa skolor som ”utmärkt litteratur” som hjälper barnen att utveckla läsförmågan. När föräldrar klagade, sa de att ”ta det lugnt” och att trolldom egentligen inte är trolldom alls.

Vad är det som händer?

Nästa gång kommer du få se barnen komma hem från skolan brummande mantran, bugande sig för solen, eller be till moder jord. Det är dags att vakna.

Österländsk religion är religion och trolldom är trolldom. Varken det ena eller andra hör hemma i en offentlig skola. Jag är Roger Oakland. Detta har varit ett bibliskt perspektiv för att förstå tiden. http://www.understandthetimes.org/commentary/c119yoga.shtml Ohlins: Denna artikel är översatt från engelska och beskriver den amerikanska skolan. Det är lika aktuellt i Sverige och borde spridas till varning och för att uppmuntra föräldrar att reagera emot denna antikristliga och olagliga indoktrinering av yoga – österländsk religion – i skolorna.

Denna artikel är översatt från engelska av Elvor och Janne Ohlin, och beskriver den amerikanska skolan. Det är lika aktuellt i Sverige och borde spridas till varning och för att uppmuntra föräldrar att reagera emot denna antikristliga och olagliga indoktrinering av yoga – österländsk religion – i skolorna.

*

Tag er i akt ni som tror att yoga är bra, och ni som låter era barn vara med om detta!  VARNING!

NamnlösMaria

Är du redo när han kommer?

 

Korset- korset där Jesus dog. För att Jesus Kristus dog på korset och sedan uppstod igen, därför är jag frälst, därför har jag fått ett NYTT LIV. Ett liv i gemenskap med honom, HERREN. Lär känna honom och vad som skedde på korset och om blodet han gav för alla människor. MEN—många vill inte veta av honom.  Men jag skall säga dig att han lever idag och skall komma tillbaka, är du redo då????

Matt 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.

Matt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Joh 19:17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Gal 6:12 Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.

Kol 1:20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.-

*

-Han gav allt för människorna. Jag vill ge allt till honom. Vill du?

NamnlösMaria

 

Irans militärstyrka mot nordvästra Syrien? Artikel ….och funderingar kring kriget i Syrien

n-w-o6   ARTIKEL:

Nu ger sig ännu en aktör på allvar in i det syriska kriget. Det är Iran, Syriens viktigaste allierade, som uppges ha sänt tusentals soldater in i Syrien för att vara med i en väntad markoffensiv i nordvästra Syrien.

På onsdagen kom en delegation med iranska parlamentsledamöter till Syriens huvudstad Damaskus. Det kan ses som ett slags politisk manifestation av enighet som ska ledsaga det militära samarbetet, vilket handlar om en aktion mot rebeller i nordvästra Syrien.

Ledaren för den iranska delegationen är ordföranden i parlamentets utrikesutskott, Alaeddin Boroujerdi. Han säger enligt den statliga radio- och tv-sändaren Irib:

– Den internationella koalitionen ledd av USA har misslyckats i kampen mot terrorism. Samarbetet mellan Syrien, Irak, Iran och Ryssland har varit positiv och lyckosam.

Tusentals soldater

Det är ingen hemlighet att Iran har bistått Syrien och dess diktator Bashar al-Assad med militära rådgivare redan tidigare. Alliansen hänger samman med att al-Assad och det styrande skiktet i Syrien omfattar en religiös gren av islam som är besläktad med shiitisk islam i Iran.

Nu handlar det enligt nyhetsbyrån Reuters om tusentals soldater som ska delta i en militär operation tillsammans med ryska luftstyrkor. Reuters citerar två anonyma militära källor. Nyhetsbyrån anger inte från vilket land de kommer.

Strider redan för al-Assad

Redan i förra veckan rapporterades att en hög militär i Irans elitstyrka, Revolutionsgardet, omkommit i sin egenskap av rådgivare till den syriska armén.

I dag rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim att två andra höga iranska officerare har dött i strid mot terroristorganisationen Islamiska staten, IS.

Det kan ses som en bekräftelse på att Iran redan strider på al-Assads och Putins sida.

Enligt Reuters planeras en offensiv mot Syriens största stad Aleppo, där uppenbarligen den syriska armén, iranska trupper och ryska luftstyrkor ska samverka.

Även Hizbollah?

Troligt är att även soldater från den libanesiska Hizbollah-milisen ska delta. Hizbollah understöds av Iran. al-Assad har sedan länge anlitat Hizbollah-styrkor för att stärka den ganska medtagna syriska armén. USA betraktar Hizbollah som terrorister, men det gör inte EU.

Staden Aleppo och provinsen med samma namn är viktiga för al-Assad. De västra delarna av landet ses som hans främsta fäste.

Det har till och med sagts att al-Assad, om han förlorar huvudstaden Damaskus, skulle bege sig västerut, där han anses ha stöd, för att därifrån regera vidare i de återstående delarna av Syrien.

Ryssland har en fördel i sina bombningar i Syrien jämfört med USA: Man har tillgång till marktrupper. Inte bara från den syriska armén utan troligen också iranska. Militära experter anser att flygattacker mot en motståndare måste följas upp avmarktrupper för att bli effektiva.

Allians med flera länder

Frågan är dock hur mycket det verkligen blir frågan om att bekämpa IS, eftersom IS bara finns i några områden på landsbygden nära staden.

Sedan Ryssland för två veckor sedan började sina bombningar i Syrien har alltså mycket hänt. Ryssland är nu del av en allians med flera länder i regionen.

På senare tid har även Irak uttalat sig positivt om Ryssland. Den irakiske presidenten Haider al-Abadi har sagt att han inte skulle ha något emot att Ryssland även bombade i Irak, där IS har lagt under sig en stor del av landet.

Missnöje med USA:s insatser

Al-Abadi har uttalat sitt stora missnöje med USA:s bombningar av IS-mål i Irak. Han menar att USA saknar viljan att verkligen bekämpa IS.

Irak samarbetar visserligen med USA, men samtidigt har det shiitiska Iran ett starkt inflytande på den irakiska regeringen, som också är shiitiskt dominerad.

Vinst för Ryssland

För Ryssland är det en klar taktiskt vinst att nu samarbeta med flera länder i Mellanöstern. Tidigare har Syrien varit den enda verkliga allierade i området.

Frågan är dock hela tiden om denna utökade allians ska slåss mot IS i första hand eller om det handlar om att hålla kvar al-Assad vid makten och bekämpa de syriska rebellgrupper som slåss mot honom. Iran har ett intresse av att hålla honom vid makten precis som Ryssland.

USA-alliansen har anklagat den ryska alliansen för att koncentrera sig på de rebeller som både är mot al-Assad och mot IS.

Maria:  Man kan undra om det finns en ’konspirationsteori’ från folk som är högst uppsatta, den s k eliten-  Tänk tanken att NWO och dess världsledande Antikrist är på gång och/eller att  man fått bort de människor (flyktingar från olika håll för att ta och planera att få bort det som återstår av mellanklassen så de kan införa sin nya världsordning med sig själva på topp och alla vi andra får i sann diktatur/kommunism anda dela lika på misären där under. /Det kan  vara så, bli så. Följ händelserna, det kokar i världen.

NamnlösMaria

Jesus5

Prisa HERREN! Umgås du med Jesus varje stund?

Herren-300x39

Inspirations – Just A Little Talk With Jesus

 

PRISA HERREN!

Umgås du med Jesus varje dag och stund? Det borde alla göra. Han inspirerar, han talar, han hjälper, han lär ut, han helbrägdagör, han är allt för mig, är han allt för dig?

Bara en fråga— Umgås du alltid med Jesus, är han allt för dig?

 

Inspirations – When I Wake Up (To Sleep No More)

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Påvarna och jesuiterna. Return of Jesus. Sanningen omLEFT BEHIND. Jesu återkomst

n-w-o6

Jesus or Antichrist

Del 1. Bibel eller traditioner

De flesta troende har någon gång hört falska läror och trott på dem, så även jag, t ex om Jesu återkomst och den  falska uppryckelsen. Det är många som sett filmen/videon Left Behind. Den är en typisk villolära som är mycket gammal. MEN man borde ju lära sig sanningen i stället, särskilt som JESUS KRISTUS står för dörren. Här nedan har jag samlat tre videor som jag anser att man /ni / borde se. Video nr 3 handlar just om Left Behind/lämnad kvar. Se alla videorna och tänk till över BIBELORDEN i varje video. Läs bibeln och ta reda på historien bakom allt du hört, och fråga Gud till råds så ser du att sanningen skall segra. Jag kommer att återkomma med fler videor av detta slag. Men det tar en stund att välja ut dem för att visa här,  därför kommer inte videorna i följdordning.

Revelation 17 Whore Babylon Antichrist – Part 1
https://youtu.be/toBOML5W4uQ    SE  VIDEO!

*

Scarlet Woman of Revelation 17 – Part 2 (revised 9/17/11) BibleOrTraditions

Revelation 18:4-5
Revelation 18:11-12

 

Christian Rapture Church Christ – Part 5 of 5

Slutsatsen handlar om studien av den hemliga uppryckningsteorin. Slutet kan vara mycket överraskande för vissa. Tribulation, antikrist, uppryckandet, kyrkan och Jesu Kristi återkomst. Det är mycket att hålla reda på och förstå och vad katolicismen och påvar och jesuiter har ställt till med, men jag ber er att ta till er info i filmerna. Jag återkommer i detta ämne.

FRID!

NamnlösMaria2

Bibelord om tro. Har man glömt varför man tror och hur det går till? TRO/FAITH

Best Bible Verses About FAITH –    Video

******

OCH….

2 Petr 1:5
Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
1 Joh 3:23
Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss.
1 Joh 4:1
Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.
1 Joh 5:4
för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
Jud 1:3
Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
Jud 1:20
Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige Ande.
Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.
Upp 13:10
Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap . Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
*
Jesus säger: TRO, bara TRO. Gör det.
NamnlösMaria