Avfallet i kristenheten /Osund kristen förkunnelse

* * *

En stad –  ett bönebarn
Tidningen Dagen:
Checklista som kan avslöja osund kristen förkunnelse
 
De allra flesta församlingar och förkunnare har naturligtvis goda avsikter och gör allt som står i deras makt för att förkunnelse och lära skall vara Kristuscentrerad och förankrad i Guds Ord. Ibland går det dock snett. Jag tycker det är viktigt att försöka motverka detta, framför allt därför att det drabbar enskilda människor mycket hårt. Dessutom ger det icke-kristna en helt skev bild av den kristna tron.Enligt min uppfattning finns det ett antal punkter som karaktäriserar, eller i vart fall utgör varningssignaler för en osund förkunnelse.

___

1. Personkult kring ledaren  Verksamheten är stark personfokuserad. Ledaren framställs, medvetet eller omedvetet, som förmer än andra. Ofta tar man efter dennes beteende, utseende etcetera. I extrema fall är det mer fokus på ledaren än på Kristus.

___

2. Pengar i fokus   På sammankomster och i övrig verksamhet talas mycket om pengar och ekonomi. Långa utdragna kollekttal förekommer där åhörarna förväntas skänka stora summor till verksamheten.

___
 

3. Tveksam teologi  Förkunnelsen har ofta inslag som markant avviker från gängse kristen förkunnelse. Man skiljer inte klart på rent personliga åsikter och budskap grundat i Guds Ord. I de fall man ändå håller sig till Guds Ord, är teologin ofta mycket tunn, och man kryddar i stället med mycket karisma.

___

4. Insyn saknas  Ingen, utom ledarskapet, har insyn i det inre av församlingens verksamhet. Redovisning av hur insamlade medel saknas, eller är bristfällig. Olika ekonomiska konstruktioner förekommer för att förhindra insyn.

___

5. Auktoritärt ledarskap Ledarskapet och dess påbud får inte ifrågasättas. Detta gäller både teologiska och övriga frågor. Den som ändå gör det blir marginaliserad eller utfryst. Klarsynta personer lämnar självmant församlingen.

___

6. Dubbelmoral Lära och liv går inte ihop. Vanliga medlemmar förväntas leva sparsamt och skänka stora summor till verksamheten, medan ledarskapet lever materiellt mycket gott.

7. Avskärmning En stark vi och dom- känsla odlas gentemot yttervärlden och andra kristna. Alla försök till dialog avvisas med motivering att ”man är ute efter att svartmåla”. Rörelsen äger sanningen. I praktiken är detta ofta lika med att ledarens åsikt överrider allt annat.

___

8. Dålig frukt   Verksamheten kan vid en första anblick se ut att bära god frukt, men vid ett närmare studium framkommer exempel på motsatsen. Människor blir trampade på, och vissa får psykiska problem. Ledningen är maktfullkomlig och agerar i egen sak. Förkunnelsen är ytlig och snedvriden.Ju fler av dessa punkter som stämmer, desto större anledning att utfärda varning.
Hans-Åke Gustafsson, Jönköping
www.redaktionendagen.se

***
-Jag vet inte om detta skall likna ett rytande mot det som sker i församlingarna idag, men det är ett gott försök, och här försöker man ge förklaringar till  de olika beteenden som församlingarna har som man kan tycka är felaktiga.

En blogg som reagerar är:

 http://kennethnyman.blogspot.com/2011/08/varning-for-osunda-kyrkor.html

Och det är bra att man reagerar och försöker visa på de felaktigheter som kristenheten har. Det är så tråkigt att människor skall behöva backa ifrån GUD eller inte alls vilja lära känna honom, bara för att de  blivit så besvikna i församlingarna som inte följer Gud. Det är så sorgligt, och människor går fel väg och hamnar på fel ställe  då deras tid på jorden är slut.
/Maria

2 thoughts on “Avfallet i kristenheten /Osund kristen förkunnelse

  1. Hej Kyllikki. Ja det lär inte finnas så många som är Kristuscentrerade. Talade med en person igår , som verkligen ville gå ur sin församl. Trist att man vantrivs och får fel kunskap. Du skulle inte tro det om jag sa det… /Maria

  2. Det är verkligen svårt hitta en församling idag som endast är inriktad på Jesus!
    Kram f.Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.