1. Video. 2. Verser av A W Tozer och Charles Spurgeon/Översatt till svenska

Några verser av A W Tozer, känd predikant, 1897-1963

“God never hurries. There are no deadlines against which he must work. Only to know this is to quiet our spirits and relax our nerves.”
― A.W. Tozer, The Pursuit of God
Gud skyndar sig aldrig. Det finns inga deadlines som han måste arbeta mot. Bara att veta detta är att lugna vårt humör och slappna av våra nerver.”

“The Spirit-filled life is not a special, deluxe edition of Christianity. It is part and parcel of the total plan of God for His people.” ― A. W. Tozer
“Det Andefyllda livet är inte en speciell, lyxig utgåva av kristendomen. Det är en del av Guds totala plan för sitt folk.” ― A.W. Tozer

“Sometimes I go to God and say, “God, if Thou dost never answer another prayer while I live on this earth, I will still worship Thee as long as I live and in the ages to come for what Thou hast done already. God’s already put me so far in debt that if I were to live one million millenniums I couldn’t pay Him for what He’s done for me.”
― A.W. Tozer
“Ibland går jag till Gud och säger: “Gud, om Du aldrig svarar på en annan bön medan jag lever på denna jord, kommer jag fortfarande att dyrka Dig så länge jag lever och i evigheter som kommer för det Du redan har gjort. Gud har redan satt mig så långt i skuld att om jag skulle leva en miljon årtusenden så skulle jag inte kunna betala honom för vad han har gjort för mig.”

“Jesus is not one of many ways to approach God, nor is He the best of several ways; He is the only way.”― A.W. Tozer
”Jesus är inte ett av många sätt att närma sig Gud, och han är inte heller den bästa av flera sätt; Han är den enda vägen.” – A.W. Tozer

“Justice is not something God has. Justice is something that God is.”
― A.W. Tozer
Rättvisa är inget Gud har. Rättvisa är något som Gud är.”
— A.W. Tozer

Några verser av Charles Spurgeon: 1834-1892:

I have a great need for Christ: I have a great Christ for my need
Jag har ett stort behov av Kristus: Jag har en stor Kristus för mitt behov.

God is too good to be unkind and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. ― Charles H. Spurgeon
Gud är för god för att vara ovänlig och han är för vis för att misstas. Och när vi inte kan spåra hans hand, måste vi lita på hans hjärta. ― Charles H. Spurgeon

Hope itself is like a star- not to be seen in the sunshine of prosperity, and only to be discovered in the night of adversity. ― Charles H. Spurgeon

Hoppet i sig är som en stjärna – att inte ses i välståndets solsken, och bara att upptäckas i motgångens natt. ― Charles H. Spurgeon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.