Underbara nässla! / LÄS om allt den vill göra i din kropp!

 

Foto Maria

Foto Maria

*

HÄLSA.  

Det skulle vara så härligt om DU VILL läsa nedanstående text och tänka på hur viktigt det är att vårda sin kropp så att den kan fungera på bästa sätt! Gud har gett oss livet och han är angelägen om att vi sköter det andliga och det fysiska livet vi har.

Se nu här vad jag vill visa dig:

Nässelpulver
Nässelpulver består av 100% av  tidigt skördade och torkade och nermalda brännässlor. 
Brännässlan är vår mineralrikaste grönsak och innehåller 70 olika näringsämnen och är strakt basgörande. Är du sur i kroppen kan ett dagligt intag av Nässelpulver ha en positiv verkan. För att neutralisera försurade kroppar på överflödig urinsyra, mjölksyra och fosforsyra kan du starta dagen med lite Nässelpulver.
En tesked Nässelpulver om dagen hjälper dig att täcka dagsbehovet av Kalium, Kalk, Fosfor, järn och Klorofyll som renar och syresätter blodet. klorofyll är som växternas blod och det sägs fantastiskt vitaliserande, exempelvis för hjärnan. Brännässla är även en rik källa till B-vitaminer i lättupptagliga former, C- vitamin, K- vitamin, magnesium, kisel och flavonoider, Innehåll av kisel har en stärkande effekt på hår, naglar och hud. En tesked ger också en tredjedel av det dagliga rekommenderade intaget av folsyra. Rekommenderat dagsbehov av folsyra bör inte överskridas om man är över 50 år. Brännässlan anses blodrenande och stärkande för hela kroppen, är urindrivande och kan även användas i förebyggande syfte också mot urinväggsinfektioner. 
Basgörande Brännässelpulver mot hudåkommor,mag- och kroppsförsurning
Torkat nässelpulver är kraftigt basgörande (löser upp urinsyra ur bindväven). Detta ger positiva effekter vid eksem, kroniska hudutslag, knottror, flammighet, bristningar, njurinflammationer, ödem, kramper, reumatiska besvär med flera så kallat diffusa åkommor. Nässlan anses även vara blodstillande på åtkommande näsblod, blödningar av mag – och tarmsår samt lindrande på högt mensflöde, mensvärk.
Varken människor, djur eller växter trivs i sura miljöer,
 därför har nässelpulvret starkt basbildande egenskaper allmänt stärkande effekter på kroppen, ett höjt pH värde avlastar alla organ och stärker skelettet. Den eviga frågan om man kan kombinera olika kosttillskott besvarar vi återigen med ja, att utnyttja synergieffekterna av olika näringstillskott betyder att näringsämnen fungerar bättre med hjälp av varandra än var för sig.
Likaväl som ett fotbollslag inte endast kan bestå av målvakter, det måste också finnas anfallare och försvarare för att resultatet ska bli bra.
Man blir vad man äter.

Allt oftare kommer information om att den industrialiserande mat vi köper innehåller allt mindre naturliga näringsämnen som vår kropp behöver, odlad lax innehåller 50 % mindre Omega 3 bara på några år, frukt och grönt har tappat upp till 70% av sitt näringsinnehåll under de senaste 30 åren.
Av den anledningen och för att motverka alla former av ohälsa så rekommenderar vi ett dagligt allsidigt intag av naturliga kosttillskott.
Normal dosering per dag; 1-3 teskedar på musli, gröt eller nerrört i lite mjölk, juice eller vatten. Det alltid bättre att sprida ut intaget på flera gånger per dag istället för att ta allt på en gång. Blanda gärna med vårt Pain@way nyponpulver.
Brännässla tillhör de bästa medicinalväxter vi har med en läkande kraft.
Fler upptäcker nässelpulver och väljer det som ett naturligt vitamintillskott.
Bättre än multivitamin

Nässlan innehåller nära på alla de vitalämnen som ammande, barn, gravida och vuxna behöver. Den är en effektiv näringsbärare för kroppens organ och blodets transportfunktioner. Genom århundraden har den använts för dess renande effekt på kroppen men har genom åren blivit bortglömd trots att den växer utanför knuten i landbacken.
vitaminer och mineraler i nässelpulver
Vitamin A, B1, B5, C, E, D, F, K och P, klorofyll, kiselsyra, järn, kalcium, folsyra, aminosyror, magnesium, myrsyra, folacin, xantofyll, histamin, serotonin, acetylkolin, glykosider, karotin, flavonoider, mangan, kalk, fosfor, natrium, koppar, kisel, kalcium, serotonin, acetylkolin, mangan, krom och zink i lättupptagliga former
Vitaminer och mineraler är en naturlig del av nässlan och det är många. Möjligtvis är det variationen och bredden av dessa vitalämnen som gör nässepulver så effektivt och stimulerande för att hjälpa kroppen. Brännässla (urtica dioica)
Tänk att vi har en sådan här fantastiskt nyttig ört fritt växande i hela vårt land, och så få som känner till att den är en sådan enastående vitalitetskälla. Det finns ingen fritt växande ört som ens kommer i närheten av dess vitaminrikedom, alla mineraler, spårämnen etc, som hjälper vårt immunförsvar. Nässlan har alla nödvändiga aminosyror.
Brännässlan rensas bort som ogräs men är i själva verket en av de nyttigaste medicinalväxterna ovan havsytan. Den växer snabbt, finns i överflöd, och innehåller en naturligt balanserad cocktail av ca 70 näringsämnen med bl.a. alla essentiella aminosyror. Just balansen är en faktor vi trycker på, då rätt förhållande mellan substanser är det som skapar synergi.
Synergi innebär att ämnen verkar tillsammans och skapar en starkare effekt än de har var för sig – ibland även nya effekter. Rätt kombination av ämnen i rätt förhållande är nyckeln till en verkligt hälsobringande effekt. I syntetiskt framtagna hälsopreparat isoleras det man bedömer vara de aktiva ämnena, vilka inte alls är lika aktiva när de inte har med sig de ämnen de är menade att samverka med. En ficklampa lyser först när den kombineras med ett batteri, och det måste vara rätt sorts batteri.
Nässla innehåller bl.a. acetylkolin, alla essentiella aminosyror, proteiner, B-vitaminer, bioflavonider, C-vitamin, folsyra, fosfor, glykosider, järn, kalcium, kalium, karoten, kiselsyra, K-vitamin, koppar, krom, mangan, magnesium, myrsyra, provitamin A, serotonin, m.fl.
Acetylkolin
Är en transmittorsubstans. Lugnar ner hjärtrytmen. Stimulerar frisättandet av noradrenalin i blodet. Stimulerar produktionen av saliv, slemämnen, saltsyra, matsmältningsenzymer och svettkörtlar. Stimulerar spänning och sammandragningar i skelettmuskelaturen, tarmarna och urinblåsan. Slappnar av ögats lins och drar samman iris och pupill. Undersott av acetylkolin kan bidra till högt blodtryck, muntorrhet, dålig matsmältning, förstoppning och dåligt korttidsminne. Personer med Alzheimers sjukdom har oftast brist på acetylkolin och det ämne som katalyserar produktionen av acetylkolin: kolinacetyltransferas (tillskott av kolin verkar förhindra att befintlig acetylkolin bryts ned).
Histamin

Är ett hormon som vidgar kärlen och verkar sammandragande på den glatta muskulaturen (den muskulaturen som vi inte kan påverka med vår vilja, ex i mage, tarm, bronker, vener och artärer). Involverad i illamående, kräkningar, blodtryck och hudreaktioner. Underskott av histamin kan bidra till depression, minskad sexlust, ödem, dåligt immunförsvar och låg saltsyra i magen.
Serotinin

Förbättrar sömnen och läker ankomna vävnader. Påverkas av lyckopiller. Tillverkas till 90 – 95% i det enteriska systemet (från tovfingertarmen och nedåt). Sammandragning av alla stora blodkärl, kontraktion av all glatt muskulatur (främst i bronker, tarmar och blodkärl) pverkas av serotinin. Deltar i bearbetningen av sensorisk (alla sinnesförnimmelser) information till CNS (centrala nervsystemet), stimulerar korttidsminnet (motverkar demens). Underskott av serotinin kan bidra till humörsvängningar, sömnrubbningar, begär och missbruk (anorexia, bulemia, alkoholism mm). Lågt blodtryck, låg kroppstemperatur, frusenhet, nedsatt/försämrad sexualfunktion och urinblåseproblem. 
Myrsyra

Tillsammans med nässelgiftet bidrar till ökand genomblödning.
Smörsyra

Smörsyra hjälper cellerna på tarmens insida att hålla sig friska och reducerar risken att cancerframkallande ämnen skadar tarmen.
Klorofyll

Ihop med järnet stimuleras blodbildningen
Xantofyll

Är ett karotinämne med mycket vävnadsbefrämjande egenskaper vid tex läkning av sår. 
Karotin

Är ett förstadium till vitamin A, vilket behövs för kroppens tillväxt och att hålla slemhinnorna friska. Motverkar nattblindhet och dålig syn. 
C vitamin

Underlättar upptaget av järn och är nödvändigt för bindväven. Förhindrar skadeverkningar av fria syreradikaler mm.  Reducerar effekterna av många allergiframkallande substanser. Hjälper till att undvika vanliga förkylningar. Bidrar till att sänka kolesterolhalten i blodet. Stärker immunförsvaret. Förbrukas snabbare i stressituationer. Varje cigarett förstör 25 – 100 mg vitamin C.
Garvämnen t.ex garvsyra

Garvsyra är ett av de starkast sammandragande ämnen som kan fås ur växtriket. Förr användes det mycket i vattenlösningar till behandling av brännskador och andra sår. Avkok är en bra form eftersom garvämnena fungerar bättre ihop med växtens övriga ämnen än när de används isolerade. Är förutom sammandragande också inflammationshämmande och antiseptiskt. I mitten av 1900-talet slutade man använda garvämnen på detta sätt. Senare har man funnit att garvsyror också dödar många virus, bl a herpesvirus.
Slemämnen
Är sammansatta kolhydrater som, då de kommer i kontakt med vatten, bildar ett slags gele. Exempel är gummi, stärkelse, pektin och cellulosa. Slemämnen är lättlösliga i vatten. Kan användas vid infektioner och inflammationer. De bildar en hinna som skyddar mot mekanisk och kemisk påverkan.
Magnesium
Magnesium ingår i enzymer, som styr produktionen och förbrukningen av energi. Magnesium är en förutsättning för normal funktion av lever, bukspottskörtel, nervsystem och muskler. Det aktiverar enzymer som löser upp blodproppar och fibromer. Det stimulerar immunförsvaret, det hormonella systemet och matsmältningen. Det gör nerv- och muskelcellerna mindre benägna att irriteras. Brist på magnesium medför kramp, i vissa fall tom epileptiska anfall, överkänslighet för ljus- och ljudpåverkan, spänningar, irritation, sömnlöshet, depression och skakningar. Vanligt förekommande är störningar i cirkulationen som för högt blodtryck, åderförkalkning och hjärtsjukdomar. Även sjukdomar i lever, bukspottskörtel och njurar, däribland njursten. Alkoholister, diabetiker och cancerpatienter har behov av extra tillskott. C:a hälften av kroppens magnesium finns i benvävnaden, resten finns i upplöst form, i första hand inne i cellerna, bundet till en lång rad enzymer. Höga koncentrationer finns i nervvävnaderna, musklerna, körtlarna och i levern.
Kalium

Kalium aktiverar ett stort antal enzymer och är viktigt för nervernas förmåga att reagera på stimuli och leda impulser. Det reglerar hjärtrytmen och har inflytande på hormonbalansen. Det medverkar vid omsättningen av fetter, kolhydrater och proteiner. Det är nödvändigt för njurarnas funktion och för att upprätthålla syra-balansen. Tillsammans med natrium – som huvudsakligen finns i vävnadsvätskan utanför cellerna – upprätthåller det den livsviktiga vätske-elektrolytbalansen.
Kaliumbrist kan medföra livshotande tillstånd som total aptitlöshet, muskelkramper och hjärtstopp. Vid lättare brist kan störningar av hjärtrytmen uppträda, även ödem, kronisk förstoppning, hypoglykemi, hormonella störningar, njurbesvär och för högt blodtryck. Andra bristföljder är sockersjuka, bukspottsinflammation, stress, allergi och cancer. Kaffe, alkohol och socker medför kaliumbrist. Detta gäller i ännu högre grad en lång rad medicinska preparat, speciellt vattendrivande, digitalis och cortisonpreparat.
Kisel

Kisel har en främjande inverkan på tillväxt och utveckling. Det stärker bindväv, muskler, ben, tänder, hår, naglar, hud och slemhinnor. Även i små mängder stärker det motståndskraften. Med stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus, artärer, hud, leder och bindväv. Parallellt med detta kan man se en tilltagande förkalkning samt förslappningar i de stora pulsådrorna. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet. Kiselbrist kan medföra ben- och ledbesvär, diskbråck och ischias, nagelsjukdomar, hudbesvär, rynkor och slapp hud, håravfall, ökad mottaglighet för infektioner, bihåleinflammation, irritation av slemhinnor. Finska undersökningar har påvisat ett samband mellan frekvensen av hjärtinfarkter och en låg kiselhalt i dricksvattnet. Kisel är jämnt fördelat i den mänskliga organismen. Särskilt höga koncentrationer finns i bindväv, ben, tänder, hud, blodkärl och thymus.
Svavel

Svavel är ett grundämne som ibland förekommer fritt i naturen. Det är således känt sedan urminnes tider och har använts som många andra naturligt förekommande mineraler i tradtionell folkmedicin och bland naturfolk. Svavel är ett livsviktigt grundämne och ingår som spårämne i fett, kroppsvätskor och skelett. Det är essentiellt som mineral, dvs livsviktigt och finns i kroppens alla vävnader och krävs bland annat för bildning av viktiga bindvävskomponenter som brosk, senor och kärlväggar. Svavel är oumbärligt vid tillverkning av broskvävnad, vars fasta elastiska konsistens är särskilt anpassat att ge kroppen stadga.
Dosering och förvaring
1 msk nässelpulver motsvarar ca 100 g färsk nässla. Pulvret förvaras mörkt, torrt och svalt/rumstempererat. För maximal effekt bör nässelpulvret inte användas i soppa eller te utan tas till exempelvis juice eller vatten.
Skaka ca 1-3 tsk pulver (i shaker eller annan burk med lock) till ungefär 1,5 dl vätska 1-2 ggr/dag. För maximal effekt rekommenderas dagligt intag.
Pulver från torkade frukter är bra för din hälsa. Ät lite av varje, Ju starkare färg desto bättre./

*
Intressant eller hur??  Jag tar 2-3 tsk varje dag utrört i havremjölk och det känns fantastiskt bra! Bli också DU nyttigare redan idag! Vad skönt det känns att få skriva detta, och artikeln är från:

http://www.bravara.se/nettlepowder.htm

*

Foto Maria

Foto Maria

 

 

4 thoughts on “Underbara nässla! / LÄS om allt den vill göra i din kropp!

 1. Hej Marie!Vad bra att du köpte Forever Living Products. Det är bra saker de har, jag har använt dem i 12 år och är mer än nöjd. T ex Tandkrämen är den alla borde använda, den är utan flour och är sååå dryg..m m Ja jag har hört mycket om Herbalife och det är tråkigt verkligen för dem som drabbats! Men Forever är ju mycket bra, vi använder ju själv de prod och har alltid varit glad att ha dem.
  vad skönt att läsa att du har fått bönesvar på en del saker efter vad jag förstår nu. Ja skriv gärna det låter spännande. Gud är god och han vet exakt hur han ska möta oss och NÄR.
  Gud vet allt om oss och han är verkligen den ende som kan ändra ens liv. Dit han vill.
  Gud välsigne dig och de dina. Kramar f Maria

 2. Hej Maria!

  Tack för ditt inlägg!Jag köpte Forevers produkter så då fortsätter jag att ta dem när du har provat dem och är nöjd.Här känner de inte till Forevers produkter alls.Så när jag försökt ta reda på dem,så skakar folk på huvudet.Herba life har förstört så mycket med folk som fått cancer diagnoser,därför vågar inte många testa Forevers produkter.
  Trots allt har det ändå skett så många positiva saker i mitt liv,kan jag säga!Tack för böner du bett!Nu håller det på att bli verklighet i mitt liv! Känner att välsignelserna kommit in i mitt tillkommande liv!Ska skriva till dig lite längre fram.
  Gud välsigne dig + hela familjen!

 3. Hej Marie. Det är hemskt att bli sjuk. Aloe Vera är INTE farligt, men däremot kan jag tro att herbalife och annat kosttillskott kan vara för mycket av det goda.Jag äter väldigt nyttigt och äter kosttillskott men har inte märkt ngt konstigt, tvärtom är jag bättre i mage och hud och annat. Nässlepulvret är verkligen bra, det kan jag rekommendera.
  När jag har slut på t ex membrasin som är för slemhinnorna, då blir jag dålig.Det beror nog på VAD man använder och HUR.
  Jag använder inte herbalife för det tror jag inte på.
  man får tänka till och ta reda på väldigt noga vad som är vad, jag skulle inte köpa på alal dessa nätaffärer, de litar jag inte på. Jag har fackfolk till hjälp. Så det jag skriver om hälsa här kan jag stå för, det vet du. Man måste vara vis i allt och jag är inte orolig för det jag köper. Ledsen att du har blivit skrämd. Använde du den certifierade aloen eller köpte du plagiat? Det ska man inte göra. Använd Forever Living products. /aloe. Den är superbra, den har jag använt i snart 12 år.
  Kram till dig och Gud välsigne dig. /Maria

 4. Hej Maria!
  Jag blev verkligen rädd för dessa hälsokurer sedan jag blev så sjuk i februari.Jag vet inte om det var aloe vera,pollen kapslar,Argi kosttillskott som var orsaken till sprucken blintarm.De är så otroligt starka preparat att det är inte konstigt att det kan vara livsfarligt!
  Min väninnas son under 40-år
  var ombud för kosttillskott Herba life och naturligtvis åt han det själv.Han fick levercancer och 60 % av levern kapades.Levern har den förmågan att den växer ut i full storlek.Professon på hans sjukhus hade varnat för dessa produkter när folk kommer in akut med svåra smärtor,som leder till stora operationer och cancerdiagnoser.Jag kommer aldrig mer att inhandla dessa preparat,den saken är klar!!Så tänk efter!!!Innan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.