TRO / Tro och HOPP

 

I dessa bibelställen nedan skrives det om HOPP! Många tycks tappa sitt hopp, de känner sig som fullständiga förlorare, men den som går med KRISTUS har alltid HOPP, hopp om en framtid, Hopp om liv och kärlek, hopp om ett liv med Jesus i evigheten.

Läs bibelställena i sin helhet..det finns ju fler förstås…  /Maria

Act 24:15  och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

*
Act 26:6  Och nu står jag här till rätta för vårt hopp om det som Gud har lovat våra fäder,

*
Rom 5:4  och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp,

*
Rom 8:24  Ty i hoppet äro vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke mer ett hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser?

*
Rom 15:4  Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

*
Rom 15:13  Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

*
1Co 15:19  Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och därav intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor.

*
2Co 1:6  Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp vi hysa i fråga om eder är fast,

*
2Co 1:10  Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp att han allt framgent skall frälsa oss.

*
Gal 5:5  Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

*

Eph 1:18  och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

*
Eph 4:4  en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse –

*
Php 1:20  Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

*
Col 1:5  vi tacka honom för det hopps skull, som är förvarat åt eder i himmelen. Om detta hopp haven I redan förut fått höra, genom sanningens ord i det evangelium

*
Col 1:23  om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

*

Förbliv i tron! /M

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.