TRO /Romarbrevet, Paulus…och M Luther del 2

 

Rättfärdighet- Tro
Rättfärdighet är nu en sådan tro, och den kallas Guds rättfärdighet, eller en rättfärdighet, som gäller inför Gud, emedan Gud giver den och räknar den som rättfärdighet, för Kristi, vår medlares, skull, varjämte den driver människan att giva envar, vad hon är honom skyldig. Ty genom tron blir människan fri från synd och lär sig att älska Guds bud. Därmed giver hon Gud den ära, som tillkommer honom, och gäldar, vad hon är honom skyldig.

Men människorna tjänar hon villigt på det sätt hon kan, och gäldar därmed också, vad hon är skyldig var man. Sådan rättfärdighet kan vår natur, vår fria vilja och våra egna krafter icke åstadkomma. Ty liksom ingen kan kan giva sig själv tron (!), så kan han icke heller borttaga otron: hur skulle han då kunna taga bort en enda synd, vore det också den minsta? Vad som sker i otro eller utan tro, det är fördenskull idel falskhet, skrymteri och synd (Rom 14:23), det må sedan se aldrig så lysande ut.

Kött och Ande får du icke här förstå på det sättet, som om kött blott vore detsamma som okyskhet och ande sådant som rör sig i hjärtats innersta.
Utan kött kallar Paulus liksom Kristus (Joh 3:6) allt, som är fött av kött: hela människan med kropp och själ, med förnuft och alla sinnen, därför att detta allt i henne följer köttets böjelser. Du bör alltså veta, att kalla den för köttslig, som utan att äga Nåden mycket diktar, predikar och pratar om höga andliga ting, såsom du väl kan se av Gal 5:20, där aposteln talar om köttets gärningar, bland vilka äben nämnas kätteri och hat.

Och i Rom  8:3 säger han, att lagen var försvagad genom köttet, vilket icke är sagt endast om okyskheten utan om ALLA synder, men framförallt om OTRON, vilken synd endast låder vid anden. Å andra sidan kan du mycket väl kalla den för andlig,  som sysslar med de mest utvärtes gärningar, såsom t ex Kristus, då han tvådde lärjungarnas fötter, och Petrus då han for ut med båten och fiskade.

Alltså, KÖTT är en MÄNNISKA, som i sitt sinne och i sina gärningar lever för vad som TJÄNAR KÖTTETS NYTTA och det timliga livet;  ande åter är den som i sitt sinne och i sina gärningar lever för vad som TJÄNAR  ANDEN och det TILLKOMMANDE LIVET.

/Slut del 2. Tro./ nästa del 3 berättas om att ställa lagen och synderna i ljuset.   / Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.