TRO / Levande tro

Levande tro

Så är ock tron i sig själv död, om den inte har med sig gärningar. Nu torde någon säga: “Du har ju tro?” – Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.

Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn! Blev inte Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret? Jakob 2:17-21.

Det var ingen lag som sa till Abraham att han skulle offra sin son på altaret. Och vad Abraham gjorde var ingen laggärning. Här är inte fråga om några laggärningar, utan om trosgärningar, sådana gärningar som man gör i tro. Abraham handlade i tro och det räknades honom till rättfärdighet.

Du ser alltså, att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad, och så fullbordades det Skriftens ord som säger: “Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet”; och han blev kallad “Guds vän”. Ni ser alltså att det är av gärningar, som en människa bliver rättfärdig, och inte av tro allenast. Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död. Jakob 2:22-24, 26. Ingen blir frälst av laggärningar, Gal. 2:16, och ingen blir frälst utan trosgärningar, Matt. 7:21-23.

Den första troshandling man kan göra, är att bekänna för Jesus att man är en syndare och ta emot hans frälsning. 1 Joh. 1:9. 1 Tim. 2:5-6. Detta är det första steget på trons och lydnadens väg. Men den som inte vill ta ett enda steg på trons väg, ska inte heller påstå att han tror på Gud.

Somliga predikar sanningen om frälsning utan laggärningar, men glömmer att vi kan inte komma till himlen utan trosgärningar.

Vi som tror på Jesus står inte under lagen, utan under nåden. Men det står i Rom. 2:13, “Ty inte lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdiga.” Och i Matt. 7:21 säger Jesus, Inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Och i 1 Kor. 7:19 står det, “allt beror på huruvida vi håller Guds bud.” Hur ska vi förklara detta?

När vi tjäna Jesus i Andens nya väsende, då bli vi lagens görare. Vi gör vad lagen innehåller, men de gärningar vi då gör är ändå inte laggärningar, utan de är trosgärningar – sådana gärningar som man gör i tron på Jesus. Utan sådana gärningar är tron död. Jak. 2:14-26.

Det finns många ofrälsta som säger sig tro på Gud. Och då menar de att de tror att Gud finns och att han har skapat himmel och jord. Men detta kan man tro utan att tro på Gud. Man kan tro en massa saker om Gud utan att tro på honom. Att tro på Gud är att tro på Guds eget vittnesbörd om sin Son. Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son, han har inte livet. 1 Joh. 5:10-13. Detta har aposteln Johannes skrivit till oss, för att vi ska veta att vi har evigt liv, vi som har en levande tro på Guds Sons namn.

Jesus säger i Matt. 7:21, “Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” På vilken sätt har du gjort Faderns vilja? Det första som du kan göra för att visa din tro i handling, är att ta emot Jesus som din personlige Frälsare och bekänna att Jesus är din Herre. Så länge som du inte har gjort det så är din tro på Gud bara en död tro. Och en död tro är till ingen nytta. Du lever då i en inbillad och falsk säkerhet och tänker att du har det gott ställt inför Gud. Om du dör i detta tillstånd så går du evigt förlorad, – självbedragen! Det hjälper inte om du har vänner eller släktingar som är kristna, de kan inte hjälpa dig så länge du själv inte tar emot Jesus.

Det är endast i kraft av Jesu försoningsdöd på korset som Gud förlåter synder. Och det är endast genom att ta emot Jesus som vi kan få del av Guds nåd. Så länge som du inte har tagit emot Jesus som din Frälsare så är du kvar i dina synder. Du har inte gjort Guds vilja, och du har inte gjort någon nytta för Guds rike. Och om du läser Bibeln så förstår du nästan ingenting. För ingen kan komma till Gud eller förstå Guds ord annat än genom Jesus. Den som inte är född på nytt och inte har fått Guds Ande som insegel, kan inte ta emot vad som hör Guds Ande till. 1 Kor. 2:14.

Bed till Jesus och säg till honom: Nu vill jag ta emot dig som min Herre och Frälsare, och ber att du renar mig från all synd i kraft av ditt dyra blod. Tacka honom sen för att han har hört din bön och för att han gav sitt liv för dig på korset.

Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:7.

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Joh. 3:16.

I ingen annan finnes frälsning, ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta. Apg. 4:12.

Kom ihåg detta: Ingen blir frälst av laggärningar, Gal. 2:16, och ingen blir frälst utan trosgärningar, Matt. 7:21-23.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA13.HTM#levande  Allan Svensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.