Tro /Leva av tro

 nytt-liv.jpg

Hebreerbrevet lyfter fram tron, visar på kristendomen och exempel på människor ur judarnas historia som visat hurudan tro de haft. Att leva av tro är vida överlägset ett liv styrt av regler och bud….

Att leva av tro: Heb 10:19-25

“Kära bröder, därför kan vi nu tack vare Jesu blod gå rakt in i det allraheligaste där Gud är. Denna nya och livgivande väg öppnades för oss  när Kristus offrade sin kropp och förhänget som skymde vägen till Gud revs itu.

Vår store överstepräst regerar över Guds hus. Låt oss därför gå direkt in till Gud själv i uppriktighet och vara helt förvissade om att han ska ta emot oss. Han har ju med sitt blod befriat vårt inre från synd, och genom dopet i vatten har vi visat att också våra kroppar fått sin delaktighet i synden avtvättad och ställts till hans förfogande.

Låt oss därför stadigt hålla fast vid det hopp vi bekänner oss till, för vi kan lita på att Gud håller sitt löfte till oss. Låt oss överträffa varandra i att vara hjälpsamma och vänliga mot varandra och i att göra gott. Låt oss nu inte svika och utebli från våra sammankomster utan uppmuntra varandra, särskilt nu när dagen för hans återkomst närmar sig.*

¤Gud har för alltid glömt en förlåten synd. Eftersom förlåtelsen är fullkomlig finns det ingen anledning att fortsätta med det gamla offersystemet. Som troende kan vi vara förvissade om att vår synd – gammal, nuvarande eller framtida- är förlåten och glömd.¤

Den som avsiktligt förkastar Jesu erbjudande  om frälsning säger nej till Guds dyrbaraste gåva. Man skjuter inte ifrån sig den helige Andes närvaro, kanalen för Guds frälsande kärlek. Denna varning gäller judekristna som frestades att överge Kristus och återgå till den judsika tron, men den gäller också var och en som överger Kristus för någon annan religion, eller av annan orsak vänder sig bort från honom trots att man förstått vem han är (se även 4 Mos 15:30-21 och Mark 3:28-30). Det finns ju inget annat acceptabelt offer för synd än Jesu död på korset. För den som med vett och vilja förkastar Jesu offer efter att klart ha förstått dess innebörd finns det inget annat hopp om frälsning. Gud har inte erbjudit frälsning på något annat sätt eller i något annat namn än Jesus. (se Apg 4:12)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.