TRO / HJÄRTATS TRO / Rom 10-12 FAITH

 

HJÄRTATS TRO

Jag grundar min frälsning på tro.
Tron fick jag inte på grund av medborgarskap, religion eller släktförhållanden. Det var Jesus Kristus som kom in i mitt hjärta.Fråga mig inte hur, det var Guds verk. Det var Gud jag sökt fast jag inte förstod det.
Många människor är verkligen tröga till att ta till sig budskap, fast det finns mitt framför ögonen på dem.
Jag blev uppringd av en vän som berättade att hon blivit frälst, och inom några minuter förstod jag att jag måste få reda på vem Gud är och ta del av frälsning. Jag tog alltså till mig ett budskap från Gud.
Var detta en tillfällighet?

Nej, naturligtvis inte! Ju längre tiden går och ju mer jag läser i bibeln så ser jag ju hela händelseförloppet i mitt eget liv, vad som skett under åren och vad som förde mig fram till tro. — FRAM TILL TRO.

Fram till tro,— betyder att jag blev förd fram av Gud. Till ett beslut om att VILJA söka honom och vilja lära känna honom.

Gud ville inte att jag skulle få frälsning för att jag var så duktig och FÖRTJÄNADE det, nej o nej! Det var bara av NÅD/Grace.

Läs Galaterbrevet 3:28/att det enda viktiga i den första församlingen (alla troende tillhör Guds församling, ingen kyrka.) Tron på Jesus Kristus är det viktiga!

HJÄRTATS TRO är det viktiga, så var det för profeterna i GT och för Paulus också.

Läs Romarbrevet kap 10-11-12!Besinna vad du läser och få reda på sanningen.

/Maria

I base my salvation on faith. Faith, I was not on the basis of nationality, religion or family relations. It was Jesus Christ who came into my heart. Don´t ask me how, it was God’s work. It was God I searched though I did not understand it. Many people are really slow to embrace messages, though it is right in front of them. I got a call from a friend who said she had been saved, and within minutes I realized that I had to find out who God is and receive salvation. I took the words to me a message from God.

Was this a coincidence? No, of course not!

The longer the time passes and the more I read the Bible I see the whole sequence of events in my own life, what happened over the years and what has brought me up to believe. – UP TO BELIEVE.

Until faith – means I was brought up by God. For a decision to LIKE to seek Him and desire to know Him.

God did not want me to get salvation that I was so talented and deserved it, no, o, no! It was only by the GRACE .

Read Galatians 3:28 / that the only important thing in the first church (all believers belong to God’s church, not a church of stone, not a buiding.) Faith in Jesus Christ is the key!

HEART FAITH is important, as it was for the prophets in the OT and Paul too. /Old testament

Read Romans Chapter 10-11-12! Consider what you read and find out the truth.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.