Tag Archive | trygghet

Sorgen är Guds plogbill. /Trygg med Jesus

❤

“Bättre är grämelse än löje, ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl.” Pred 7: 4.

DÅ sorgen träffar oss och vi stå beskyddade av den gudomliga nåden, utför den ett mångfaldigt verk i vårt liv. Den uppenbarar förut okända djup i själen och förut oanade möjligheter till tjänande. De sorglösa sakna djup. De misstänka aldrig den egna naturens torftighet. Sorgen är Guds plogbill, som Han använder för att utföra ett grundligt plöjningsverk i själens åker, på det att den må giva rikare skördar. Hade människan icke fallit, utan förblivit i sitt härlighetstillstånd, då vore den gudomliga glädjens starka strömmar den normala kraft, som öppnade själens rikedomsdjup. Men i en fallen värld är sorgen det utvalda medlet, som hjälper oss att känna oss själva. Det är sorgen, som kommer oss att tänka djupt och allvarligt. Den lär oss att vandra sakta framåt med varsamma steg, granskande våra motiv och vårt handlingssätt. Den uppenbarar för oss de himmelska tillgångarna och gör, att vi villigt utgiva våra liv i Guds och vår nästas tjänst.

Låt oss föreställa oss en skara av sorglösa människor, som leva vid foten av en lång bergskedja. De ha aldrig dristat sig till att utforska dalarnas hemlighet. En dag sveper ett fruktansvärt oväder fram genom bergen, förvandlar de dolda kjusorna till ekande trumpeter och uppenbarar dalarnas innandömen. Bebyggarna vid foten av bergen förundra sig över alla labyrinter och gömslen, som, okända för dem, dolt sig i deras omedelbara grannskap. På samma sätt framleva många sitt liv indolenta och så att säga på ytan av sin natur, tills sorgen likt ett häftigt oväder går fram över dem och blottar de dolda djupen, som de tidigare alls ej haft någon aning om.

Gud brukar aldrig någon människa för stora syften, innan Han först slagit henne i spillror. Josef var en sorgernas man mer än någon annan av Jakobs söner. Han fick den höga Uppgiften att förmedla bröd åt jordens nationer. Därför vittnar den helige Ande om honom: “Ett ungt fruktträd är Josef — vid källan; dess grenar nå upp över muren” 1 Mos 49: 22. Det är sorgen, som förmår vidga själen.

“Det är i stormen, som vår själ sig härdar
hon skulle domna av en evig fred,
och även sorgen måste vara med.
Den rena glädjen hör till andra världar,
det rena ljuset är blott hemma där.
Men ljus och skuggor måste växla här,
och våren följs av härjaren, av hösten,
men även smärtan ofta följs av trösten”

Varje människa och varje nation får inhämta lärdomar av Gud i motgångens skola. Vi kunna säga: “Välsignad vare natten, ty den kom oss att skåda himmelens stjärnor”, och “välsignad vare sorgen, ty den skänkte oss Guds hugsvalelse”. Floden sopade bort både hemmet och kvarnen, allt vad den fattige mannen ägde. Men då han stod där på stranden, sedan vattnet sjunkit, modlös och fullständigt bruten genom sin stora förlust, fick han se något blänka på den barspolade sandbanken. “Det glänser såsom guld”, sade han vid sig själv. Och det var guld. Floden, som först utarmat honom, hade nu gjort honom till en rik man. På samma sätt sker det ofta i livet.
— H. C. Trumbull

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Lina Sandell: Se uppåt min själ, se uppåt mot himlen.

Se uppåt, se uppåt, du människobarn,
se uppåt från mörkret och bruset på färden,
se uppåt, så undgår du frestarens garn,
se uppåt, så vandrar du trygg genom världen.
Hur höga än vågorna över dig slå,
se uppåt, se uppåt till Jesus ändå!
L. S.

/Maria

DIN TRYGGHET! / Obs, Bibel finns ännu att få hemsända denna vecka till den som vill ha! Se text nedan!

Vad är Guds beskydd? Jo det är när INGEN kan göra dig illa fast den vill, t ex satans djävulska pilar som vill ta död på dig eller andra hemska saker som kan inträffa/ d v s ONDSKA. Jag har varit där så många många gånger där ondskan verkligen velat få mig att inte existera. Det är hemskt…. MEN se nu BILDEN på en säker plats:

Låt dig se en ballong, kokong, eller liknande där du sitter HELT SÄKER till 100%.

DU sitter där TRYGG, de vinande pilarna och all möjlig ondska försäker ta kål på dig, förinta dig och sänka dig och förnedra dig till oigenkännlighet! DET går ju INTE ALLS! som den onde tänkt sig.

FÖR:

DU sitter ju orubbad i säkerhet, där GUD placerat dig just då, och vid andra hemska tillfällen. JAAA där har jag varit så många gånger. I SÄKERHET då vansinnigheter kantat min väg. GUD är vår TRYGGHET, VÅR STORA HJÄLP och NÅD I NÖD och annat! Det råder en KAMP om ditt liv som frälst, och när du är viktig för HERREN är satan vred!

Ps 26:12Min fot står på säker mark. I församlingarna ska jag prisa Herren.
1 Sam 22:23Stanna nu hos mig och var inte rädd. Den som vill ta mitt liv vill ta ditt liv också. Hos mig är du i säkerhet.”
Apg 2:26
Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet

JA du är SÄKER hos Gud Fader Allsmäktig! Han är ditt trygga värn.

Hoppas du kan se bilden och få veta att HERREN är GOD.

OBS! Vill DU ha en Reformationsbibel hemsänd gratis i allt, så maila mig , Maria, namn och adress i GÄSTBOKEN här på sidan så sänder vi en bibel till dig.

Hälsn Maria!

Klippan. Ordet. Kärleken.

Matteus 7:24-27 

Liknelsen om de två husbyggarna

24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”


Trygghet. Blott en dag i sänder. Trygg i Guds händer.

DAY BY DAY (And With Each Passing Moment)

 

Trygg. Vad betyder ordet trygg för dig?

Trygg betyder för mig att jag är TRYGG i Guds händer, i hans famn, genom allt, i alla tider även om jag får lida så är jag trygg, för den som är Guds barn kommer alltid att vara just trygg. Många många många människor behöver och vill ha trygghet men alla får inte den. Man vet heller inte var man skall leta efter den tryggheten man söker. Men det skulle kunna vara så enkelt att säga JESUS, HJÄLP MIG!

Då får man ett SVAR!

*Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara: Stjärnan ej på himlafästet, Fågeln ej i kända nästet.*/Lina Sandell

Guds barnaskara, vilka är det?  Jo de som ärar och prisar honom och är frälsta genom Jesus Kristus. De som vill LYDA hans bud och Vandra med honom.

*Herren sina trogna vårdar Uti i Sions helga gårdar, Över dem han sig förbarmar, Bär dem uppå fadersarmar.*/Lina Sandell

De trogna är de som tror på Gud, de trogna är de som kommer till Guds himmel. Vilka är de som inte är trogna? Det är människor som inte VILL eller KAN VILJA tro. De som förstår att Gud finns men som  inte vill tro de syndar svårt.

De trogna är de som verkligen litar på Gud och gör hans VILJA och håller hans BUD.  Gör du också HANS VILJA?

 

NamnlösMaria

 

 

 

Ljuset från Skriften och kärleken till Jesus. Trygghet

092

TRYGGHET

 

Jesus har:

Stillat min oro, Tagit bort all min smärta. Nu glädjen lever i mig.

Såg svarta dagar försvinna, Och ljuset från Skriften bli tydlig.

Ja han har stillat min oro, För hans dyrköpta blod har gjort mig fri.

Han vill rensa bort allt som felaktigt är, Hans död är mitt liv.

Därför sjunger jag: Du är kraften och glädjen som jag behöver.

/CopyrightMaria

*

Det finns trygghet och det finns otrygghet, i livet kan allt gå snett och har man inte Jesus är man inte trygg hur mycket saker man än har. Det finns falskhet och lögner som berättar för folk att allt är bra! Sanningar slåss med varandra om att vara de bästa, men de kan vara som pest, inget att lita på.

Jag litar BARA på JESUS KRISTUS!

 

Ps 4:9
I frid kan jag lägga mig ner
och sova, ty du, Herre , du låter mig bo
i trygghet

Jes 32:17
Rättfärdighetens frukt
skall vara frid, och rättfärdighetens vinning
vara ro och trygghet till evig tid

1 Tess 5:3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.

När du lever för Jesus och hans ord , då är du trygg i din förtröstan och i din överlåtelse åt Frälsaren.

 

NamnlösMaria2

Vill man tro? Vågar man tro? Utan tro är det omöjligt att behaga Gud……….

 

674

Vill man tro? Vågar man tro?

Det står i bibeln att den som vill komma till Gud måste tro, att han är till och att han lönar dem som söka honom.

Bibelstället finns  här:

Hebr 11:5-6 Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom . Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. 6 Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. 

*

Sjutton (17) verser i detta kapitel 11 börjar med orden:  Genom tron……

*

Vår tro kan beskrivas med orden trygghet och visshet. Båda begreppen kräver ett förflutet eftersom det de  representerar knappast uppstår ur tomma intet, men också en framtid för att visa vad de står för. Tron börjar med en tillit till Guds karaktär, en övertygelse om att han är den han säger sig vara. Trons framtid är uppfyllelsen av Guds löften. Gud kommer att verkställa vad han har lovat. Sann tro säger att Gud kommer att hålla sina löften även om vi inte ser det påtagliga resultatet av dem just nu. (se Joh 20:24-31).

Gud kallade fram universum ur ingenting. Han utropade dess existens, och plötsligt fanns det där. Vår tro har sin grund i den Gud som skapade hela världen enbart med sitt ord. Guds ord har en oerhörd kraft. Lyssnar du och svarar på hans tilltal?

 

NamnlösMaria

Byt ut all din fruktan mot TRO på Gud!

190

 

-Den som är troende och alltså har tagit emot Jesus Kristus som HERRE i sitt liv kan vara TRYGG! Är du trygg? Jag är trygg! Jag vet att trots krig och krigshot och  våld överallt kan jag vara trygg för jag går med Gud. Gör du det?

Tema i psalmen är GUDS BESKYDD i farans stund. Gud har inte lovat ett liv fritt från faror, men han finns alltid nära för att hjälpa oss när vi stöter på dem.

 

Läs psalm 91 och se i raderna och mellan raderna vad en troende/överlåten åt Gud, har att vara glad och tacksam över:

Ps 91

Tryggheten under den Högstes beskydd

1 Den som sitter under den Högstes beskydd 
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”
3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
7 Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall det inte drabba dig.
8 Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
9 Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din tillflykt.
10 Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
12 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
13 Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ner unga lejon och drakar.

14 Han håller mig kär och jag skall befria honom, 
jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. 
15 Han ropar till mig och jag svarar honom. 
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. 
16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.”

höst 2013 samsung 067
name-graphics-maria-545505

Att vara GLAD i Gud och i hans stora kärlek och nåd

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Jesus Kristus kommer med frid till vårt hjärtas inre. Ja, ja, det är SANT. Ja Han hjälper i ALLT.  Kan det vara sant? Ja det är sant. Nedan ser du några bibelord som berättar för dig att den troende bör vara, och har all anledning till att vara GLAD.  Skulle vi som fått så många löften från Gud att glädjas åt och i det liv vi lever i som troende, skulle vi vara heldeppade? Nej det går ju inte.  Min dag började med tårar men avslutas i stor glädje, för jag vill se på JESUS och inte på omständigheterna. Gud har verkligen talat in i mitt hjärta idag och sanningarna har gett stor ro.  Varje dag är faktiskt en glädje! Prisa Gud för hans godhet och NÅD.

”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom”. – Andra Petrusbrevet 3:13-14

”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” Matt
 11:28.

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.” Joh 14:27.

”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes 41:10.

”HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.” Ps 27:1, 5, 6; 40:2-4; 28:7.

/Maria

 

Foto Maria

Foto Maria