Tag Archive | säker

Att vara annorlunda, men säker på sin sak: TRO

Ja det märks att det inte är så populärt att vara en troende på Gud/Jesus. Det är verkligen en röd flagga uppe då vi märks, och inte blir accepterade. Det kommer att bli mycket jobbigt framöver. På många av ‘nätets’ sidor är det avsky och fula ord och mer än så. Så säger ju bibeln att det skall bli, Guds ord att det ska vara i dessa tider som är början till alltets slut. Popularitet är inte det en kristen söker, nej, vi söker JESUS och hans närvaro i våra liv så att vi kan vara användbara och trogna de som vill ha hjälp av oss att finna rätt väg. Ja, vad är då vår tro, den som stör andra så?

1 Thess 3:10Natt och dag ber vi med stor iver om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister i er tro.
2 Thess 1:3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en.
2 Thess 1:4Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
Jakob 1:3Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.
Jakob 2:1Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre.
Jakob 4:5Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Svartsjukt längtar Anden som han låtit bo i oss?”
1 Pet 1:7Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.
1 Pet 1:9när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.
1 Pet 1:21Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
2 Pet 1:5Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
Upp 19:11Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.

Maria: –Nej det är inte LÄTT att vara en kristen. Den som är helt överlåten Jesus Kristus och vet att det inte kommer någon mega-väckelse eller VÄRLDSVID väckelse den har förstått evangeliet och bibeln som sådan, Guds ord.
Gud varnar oss för förföljelse och nöd och strid och pina och plåga/plågor. Skulle du orka att bli slagen och torterad? Nej troligen inte- men så har det varit i alla tider- för dem som tror!
Ändå får man höra och läsa om denna/dessa världsvida väckelse/r som snart skall komma. Det tror de flesta på, och jag trodde också det en gång då jag inte förstod skillnaden på väckelse och väckelse, d v s vakenhet. Gör du?