Tag Archive | ro

I centrum för det som är livet: Gud. /Titus 3:4-7 /Child of God

Maria

Maria

*

För mig betyder ordet “Centrum”=  Gud.  Man kan köra i en stad och inte hitta till centrum, man kan köra länge och leta och köra fel, och fel igen!  På liknande vis kan det vara då man vill leta sig fram till Gud. Man gör fel och kommer fel, men förhoppningsvis kommer en människa till slut rätt.

När man kommer rätt vet man att GUD ÄR I CENTRUM i ens liv! I CENTRUM för alla ord och tankar, tvivel, prövningar, glädje och sorg och böner och tacksägelser. I CENTRUM för det som är livet: Gud och hans Son JESUS KRISTUS som dog  för oss ALLA.

*

Tack Gud för alla felsteg som fick mig att bli mer och mer ivrig att söka CENTRUM i mitt liv: DIG.

*

TITUS 3:4-7 ~ “But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace we should become heirs according to the hope of eternal life.”

*

Titus 3:4-7  4 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. 7 Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.

Foto Maria

Foto Maria

new0209

 

Fly till Jesus, där finns ro

 

Ros Maria

*

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag dignar under dagens strid.
Låt mig vid Hans helga fot få sitta,
när en storm har grumlat själens frid.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
när jag frestas och min tro är svag.
Jag vill fly till Honom, när det mörknar,
Han kan vända natten uti dag.

Låt mig få en stilla stund med Jesus,
Han som burit smärtans törnekrans.
Jag vill säga Honom allt, som tynger.
Intet öra lyssnar såsom Hans.
Låt mig vila vid Hans ömma hjärta.
Uti världen är så tomt och kallt.
O, jag längtar att Hans röst få höra,
längtar att få säga Honom allt.

/Elsa Eklund.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, vare med oss i sanning och kärlek.
*
Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.
/Maria

Kraft,styrka och ro, istället för ångest. Bibelord.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Kraft och styrka, förtröstan och glädje, kärlek i stället för hat, ro istället för ångest!  Så bör det vara men inte alltid är det så. Jag behöver också Guds Ord varje dag, i mitt hjärta, för att orka. Jag hoppas att bibelorden kommer någon till glädje, var så god.  Jag ber dig: Ta emot Jesus.

*

Ps 28:7-8 HERREN är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.
Jag vill tacka honom med min sång.
8 HERREN är sitt folks styrka, ett frälsningens värn är han för sin smorde.

*

 

Ps 119:28 Min själ gråter av bedrövelse, upprätta mig efter ditt ord.

*

 

Jes 40:29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.

*

Mark 12:30 , och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
*

 

Ef 3:16 -17 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

*

 

Ef 6:10 Den andliga vapenrustningen
10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

*

 

Fil 4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

*

/Maria

 

 

 

Liten och rädd och skygg- är det du? Sök friden och glädjen hos Jesus! Ett nytt liv väntar

 

Foto Maria

Foto Maria

Taggig, liten, skygg, vilsen och rädd. Ja denna lilla bild på en liten igelkott får idag symbolisera en människas inre såsom man kan vara innan Jesus träder in i ens liv. Denna lilla varelse syntes kommit hel fel i omgivningen då jag fick syn på den och den var rädd, det såg jag. Igelkottar kan fånga och äta huggormar, så nog kan den klara sig, men jag fick bilden av ett försvarslöst djur då jag tog bilden. Bilden av försvarslösa och rädda människor ser jag framför mig……

Jag fick komma till Jesus och jag var både vilsen och rädd, alltid skygg…men Jesus upprättade mig till att bli en stark människa, orädd och envis och troende, Jesus har gjort under  i mitt liv och det vill han göra i ALLA människors liv.

Det är underbart att få lita på honom, tillhöra honom-   Han som aldrig sviker en människa.

Världen sviker människor på så många olika vis och man visas bort och blir snabbt förbrukad- Men hos Jesus blir man ANVÄND för HANS rike och glädje.

Liten eller stor så får vi komma till Jesus-  Han visar INTE bort någon! Jesus är vägen, sanningen och livet. /Joh 14:6

*Var ej bekymrad, vad än må ske, Gud tager vård om dig. Blott till hans trofasta kärlek se, Gud tager vård om dig.* /O Witt

/Maria

 

 

Ett helgat liv. Stilla bön och frid

 

Foto Maria

Foto Maria

 

“Vänner kallar jag eder.” Joh 15: 15.FÖR många år sedan levde en tysk professor, vars helgade liv var ett under för studenterna. Några av dem fattade ett beslut att söka taga reda på hemligheten härtill. En av dem gömde sig därför i studerkammaren, där den gamle läraren tillbragte sina aftnar. Det var sent, då han kom in. Han såg mycket trött ut, men det oaktat satte han sig ned för att under en timmes tid läsa sin Bibel. Sedan böjde han huvudet i stilla bön, slöt därefter ihop Böckernas bok och sade: “Käre Herre, mellan oss är allt väl.”

Ej finns på jordens vida ring en tryggare än jag,
som går med Jesus hand i hand Guds hela långa dag,
och lik ett barn i kvällens stund får somna i Hans famn
med hjärtat fyllt av frid och på min läpp Hans namn,
Hans, som mig lett,
Hans, som mig bett
att lämna allt åt Honom.
Sven Lidman

Att känna Honom är det högsta en människa kan uppnå. Till vilket pris som helst borde varje gudsbarn sträva efter att komma i ett innerligt förhållande till Herren. Genom bön i det fördolda och personligt studium av Skriften framstår Jesus mer verklig för oss. Han blir mer och mer levande för den, som av allt hjärta far efter att lära känna Honom.

*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria