Tag Archive | Psalm 11

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige. Lita på Gud. Psalm 11. SAUL to PAUL

Förtröstan på Herren, den Rättfärdige

Psalm 11 1 För sångmästaren, av David.
Till Herren har jag tagit
min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig: “Fly som en fågel till ditt berg. 2
Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta
på de rättsinniga. 3
När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?” 4
Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. 5
Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige
och den som älskar våld, dem hatar hans själ. 6
Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind
är den kalk de får att dricka. 7
Ty Herren är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte.

*

Förtröstar du på Herren? Det gör jag och många med mig. VI tror att Herren hjälper i ALLT och ALLTID. Det står i psalmen att Herren prövar den rättfärdige och att han skall låta kol och svavel regna över den ogudaktige (den som inte tror). Jag är så klar över att Herren hjälper de sina i alla omständigheter och för oss framåt- så länge vi håller honom som den Gud han ÄR.    Gud ÄR min Gud, -tack för allt du ger mig och gör för mig! Jag är ditt barn och jag är så tacksam.

Saul to Paul| Leonard Ravenhill| SermonJam

 

 

Psalm 11/Confidence in the Lord. Herren är min tillflykt. .

Foto Maria

Foto Maria

*

Tron på Gud håller hoppet levande och hjälper oss att motstå fruktan. När lag och ordning bryter samman, vilket det gör i många länder och samhällen, så får den som har Gud till sin Herre vara lugn och förväntansfull, fienden är inte större än Gud.  Gud har full kontroll.  Fly till Gud vid oro, han tar bäst hand om dig.  För både gudsförnekaren och den troende kan svåra tider komma, men den troende vet VEM han kan lita på: GUD.

Psalm 11 | Confidence in the Lord

Ps 11

Förtröstan på Herren den Rättfärdige

1 För sångmästaren, av David.
Till HERREN har jag tagit min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig: “Fly som en fågel till ditt berg.
2 Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen
för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.
3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”

4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen.
Hans ögon ser, hans blickar prövar  människors barn.
5 HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, 
dem hatar hans själ. 
6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, 
en glödhet vind är den kalk de får dricka. 
7 Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. 
De rättrådiga skall se hans ansikte.