Tag Archive | Confidence

Psalm 11/Confidence in the Lord. Herren är min tillflykt. .

Foto Maria

Foto Maria

*

Tron på Gud håller hoppet levande och hjälper oss att motstå fruktan. När lag och ordning bryter samman, vilket det gör i många länder och samhällen, så får den som har Gud till sin Herre vara lugn och förväntansfull, fienden är inte större än Gud.  Gud har full kontroll.  Fly till Gud vid oro, han tar bäst hand om dig.  För både gudsförnekaren och den troende kan svåra tider komma, men den troende vet VEM han kan lita på: GUD.

Psalm 11 | Confidence in the Lord

Ps 11

Förtröstan på Herren den Rättfärdige

1 För sångmästaren, av David.
Till HERREN har jag tagit min tillflykt.
Hur kan ni då säga till mig: “Fly som en fågel till ditt berg.
2 Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen
för att i mörkret skjuta på de rättsinniga.
3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”

4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen.
Hans ögon ser, hans blickar prövar  människors barn.
5 HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, 
dem hatar hans själ. 
6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, 
en glödhet vind är den kalk de får dricka. 
7 Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. 
De rättrådiga skall se hans ansikte.