Tag Archive | Last day

De sista/Judgment Day/The End of the World/VIDEO

 

Domens dag

 JUDGMENT DAY: THE END OF THE WORLD! /eng och svenska /

 

               http://www.youtube.com/watch?v=bau0Lm5HZRI&feature=share&list=PL4450A11D3158FFCE

MYSOULREFUGE

The Second Coming of Jesus Christ is also the last day and the END of this world as we know it!

 

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (Matthew 25:31-34)
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (Matthew 25:41)  See video! 

*

SVENSKA:

Jesus Kristus andra ankomst  är också den sista dagen och  slutet av denna värld så som vi känner den! När Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på tronen av sin ära: Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren från getterna:

Och han skall ställa fåren på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och överta det rike som har väntat er från världens begynnelse: (Matteus 25:31 -34)

Sen skall han ock säga till dem på vänster hand, bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar (Matteus 25:41 )

Detta är klartext och bibelorden du får här nedan (som finns i videon) är nödvändiga att verkligen läsa och läsa igen. Man har förtigit sanningen och gett oss en falsk bild och sanning av den enda sanningen! Därför har jag tagit med denna video för jag lärde också fel en gång…. Vad Livets bok är ser du i bibelorden. Står du med där?

Dan 12:1-2

 /Tidens ände, Livets bok, inget tusenårsrike

Matt 13:37-43

Matt 13:24-30

Matt 13:47-50

Matt 25:31-34

Matt 25:41

Joh 5:28-29

Joh 12:48

Apg 17:30-31

Apg 24:14-15

Upp 20:11-15  Domens dag Den sista dagen

Matt 16:27

är samma som:

Matt 20:11-15

Detta sker vid 1000 års perioden, vilket är denna tidsålders slut. Och ingen hemlig eller osynlig upptagning till himlen sker. Alla kommer att se Jesus, frågan är var människor kommer att hamna.

Det finns inget tvåstegskommande av Jesus, Jesus kommer INTE två gånger.

VAR REDO.  Matt 24:44

/Maria

 

Gud ger oss FULL FRIHET att vända honom ryggen och tro på satans lögner i stället. Men den som säger nej till sanningen får betala ett högt pris för sin synd. /Maria