Tag Archive | lämna

Solenergi-anläggningar i England. Bönder tvingas bort! LÄS Artikeln

Solenergianläggningar

Solenergianläggningar i Storbritannien möter kritik när bönder tvingas lämna sina marker

2024-06-02

Några brittiska bönder drivs bort från sina marker i takt med att jakten på mer solenergi fortsätter i Storbritannien.

Detta enligt tidigare ordföranden för Storbritanniens lantbruksförbund, som pekat på många nackdelar med storskaliga solenergianläggningar i landet.

Minette Batters, som tidigare varit president för National Farmers’ Union, berättade om ”hemska exempel” där arrendatorer blivit utsparkade från sina marker så att markägare kan tjäna mer pengar genom solenergiinitiativ. Hon varnade för att investerare, inklusive de från utlandet och private equity-företag, köper upp en betydande del av Storbritanniens landsbygd.

Batters uppmanar landets nästa regering att utarbeta en ny markstrategi som skyddar traditionellt jordbruk och erkänner dess ekonomiska värde för Storbritannien. Inflödet av nya solenergianläggninigar sker vid en tidpunkt när åkerbruk och mjölkproduktion står inför en dyster framtid.

”Vi är ett land till salu. Vi säljer mark till människor som inte betalar skatt här. Det måste förändras,” sade hon.

Även om hon är missnöjd med hur solgårdar tar över traditionellt jordbruksmark, sa hon att hon hade viss sympati för bönder som tjänat pengar på dessa projekt eftersom det ger dem en garanterad inkomst.

Hon sade: ”Man kan förstå det just nu, ur en bondes perspektiv… 1200 pund per hektar (per år), indexreglerat, låst i 20 år, vad finns det att inte gilla? För alla andra finns det mycket att inte gilla. Detta är problemet med en solgård. Det kommer att finnas en förmånstagare.”

Solenergianläggningar tar över Storbritannien
Det finns redan 500 solgårdar i Storbritannien, där den största täcker 250 tunnland i Flintshire, Nordwales. En ny som för närvarande planeras för tre platser i Oxfordshire kommer att täcka nästan fyra kvadratmil, eller 2 471 tunnland, medan en solenergianläggning på 2 500 tunnland har föreslagits nära gränsen mellan Cambridgeshire och Suffolk.

Aktivister som kämpar mot en ”titanisk” solgård i Wiltshire County har nyligen gjort framsteg genom att övertyga lokala rådmedlemmar att be regeringen att se till att solgårdar fördelas mer jämnt över hela Storbritannien.

Utvecklare strävar efter att bygga solpaneler över 2 000 tunnland jordbruksmark i Wiltshire för att förse cirka 115 000 hushåll med ström. Många lokala invånare är dock starkt emot planen, och en petition har lockat till sig underskrifter från 17 000 motståndare. Många är bekymrade över att länet redan har många fler solenergianläggningar än andra delar av Storbritannien.

Före detta VD för Planeringsinspektoratet, Sir Michael Pitt, sa: ”Vi anser att utvecklingen är det mest skadliga angreppet på länets landskap på mer än en livstid. Att kalla det för en solenergianläggning är en avvikelse. Det är ett enormt industriellt komplex med batterilagring, transformatorer och fula solceller som är cirka 4,5 meter höga.”

Några bönder tvingas ge upp sina marker för solenergianläggningar
En särskilt oroande effekt av solenergiinitiativ är att bönder som arrenderar sin mark från större markägare ibland tvingas överge sina gårdar för att ge plats åt en solgård.

Batters anser att en bra lösning skulle vara att regeringar främjar installation av solpaneler på tak istället för på marken.

”Konservativa vet hur delande detta (solenergi) är. Du såg Rishi Sunak och Liz Truss säga att vi ska sluta placera sol på marken och istället sätta det på tak.”

”Bönder borde kunna tillhandahålla (elektricitet från) sol och vindkraftverk – sol på tak. Jag hoppas verkligen att Labour (genomför detta)… med sina planer för GB Energy,” tillade hon.

naturalnews.comSolenergianläggningar i Storbritannien möter kritik när bönder tvingas lämna sina marker

Maria: -SADE inte Gud att man skulle få äta och hur man skulle samla sig mat? HAN förser oss med mat hur det än ser ut, och HAN, bara HAN bestämmer i ALLT! MEN att det sker som det sker angående matförsörjning i dag, det pekar på DEN SENA TID VI ÄR I!

Ps 78:24Han lät manna regna över dem till mat och gav dem säd från himlen.
Ps 78:25Människor fick äta änglars bröd, han sände dem mat så att de blev mätta.
Ps 78:30Men innan de släckt sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, ….

1 Mos 6:21Och du ska ta med dig all slags föda, sådant som kan ätas, och samla i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem.”

1 Mos 47:24
När skörden kommer in ska ni ge en femtedel åt farao. Men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde och till mat åt er och ert husfolk och era små barn.”
2 Mos 16:16Och detta är vad Herren har befallt: Var och en ska samla så mycket av det som han behöver till mat. En gomer per person ska ni ta, efter antalet av ert husfolk. Var och en ska ta åt dem som han har i sitt tält.”
2 Mos 16:18Men när de mätte upp det med gomermåttet hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat.

Läkarmissionen Bäckby

….Orättfärdighet…(men har fått tillbaka varan nu) en dag efter!

Jag köpte en vara på Läkarmissionen i Västerås, och på varan stod det att man kunde lämna tillbaka den mot kvitto, (och naturligtvis få pengar för den), men ICKE. Jag ifrågasatte varan då jag inte kunde använda den och frågade om jag skulle använda den i affären eller hemma. Jag fick en stor utskällning som att jag hade gjort fel men åberopade kvittot men det gällde inte sade de, ändå stod det på varan (okända fel), och det var det ju.

Jag fick inte min rätt! De behöll mina 700 skr och varan! Jag kunde ta med varan hem sa de men den går ju inte att använda, men den funkade i affären hmmmmm. Utskällning kom och jag beordrades gå ut för att jag viftade med kvittot inför kassapersonalen och fick höra att jag skulle försvinna. Det var satans ögon jag mötte i den mannen.

5 Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. 6 Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. 7 Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. 8 Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.9 Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota! Ni vet att ni har samme Herre i himlen som de, och han är inte partisk.

Den andliga vapenrustningen. Ja den bör man verkligen ha på sig och vara säker på att Gud beskyddar en i allt, genom allt. Det jag mötte idag var verkligen otäckt på alla vis! Gud är god han leder oss framåt i segertåg. Jag hoppas också få tillbaka mina pengar.

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. 19 Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20 för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.

Avslutning

21 För att också ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tychikus att berätta allt för er. Han är en älskad broder och trogen tjänare i Herren, 22 och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan.23 Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. 24 Nåd och odödlighet åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.

Bild Maria