Tag Archive | Förneka

Vad Man Kan Göra och Ändå Få Fortsätta Som Präst. Förneka Kristi gudom —-m m

Antikristliga

Vad Man Kan Göra och Ändå Få Fortsätta Som Präst

 

Från:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/vad-man-kan-gora.htm

 

Sammanställning av Toby Johansen EAEC, 10 januari 2009

“Vad kan man göra och ändå få fortsätta som präst? Uppenbarligen kan man ifrågasätta Bibeln, förneka Kristi gudom, tiga om frälsningens nödvändighet, välsigna alla former av äktenskapsliknande former, deltaga i pridefestivalen.” (K G LARSSON)

I oktober år 2007 lämnade prästen K G Larsson Svenska kyrkan (SK), eftersom han ansåg att kyrkan nu fjärmat sig från Bibeln och från Svenska kyrkans egna bekännelseskrifter.

Beslutet var inte på något sätt tänkt som en demonstration, han skrev endast några korta rader till pastorsämbetet.

”Det hade med mitt samvete att göra. Det här sköter jag och kyrkoherden, tänkte jag, men det visade sig att ärendet gick till biskopen, att mitt brev blev offentlig handling.

”Det hade jag inte tänkt på,” säger K G Larsson, som berättar att detta ledde fram till att han och biskop Aurelius inledde teologiska samtal.

”Under dessa samtal insåg jag hur teologin i SK i dag är utformad. Jag blev verkligen bedrövad. När vi började tala om trons väsen och fundament inså jag att vi hade helt olika syn.

Det började med frågan om Jesus. Inkarnationen och jungfrufödelsen, det var ingen viktig fråga – biskopen trodde själv att Josef var far till Jesus.

Inte heller Jesu uppståndelse var viktig, den tolkades symboliskt. Även synen på Gud hade förändrats. Inställningen att det endast finns en Gud drivs i dag in absurdum. När buddisterna ber till Buddha, muslimerna till Allah, judarna till Jahve och de kristna till Gud, menar man i Svenska kyrkan numera att man hamnar hos samma person.

”Detta är den mest känsliga frågan i dag. Om det skulle vara så att alla ber till samma Gud, behövs inte längre någon yttre mission och ingen evangelisation.”

”För mig blev det omöjligt att som präst representera en kyrka som inte längre står för evangelium,” säger K G Larsson.” För Svenska Kyrkan har klart sagt att man härefter tänker ersätta missionerandet med ”humanitärt arbete.”

Det första beskedet från biskopen var att K G Larsson inte längre kunde vara präst och och att han inte kunde förkunna.

”Men det har de fått bearbeta. De kan inte förhindra att jag förkunnar evangelium.”

*

VAD är detta för tokigheter i texten jag läste? Jo horribelt att få vara ‘präst’ men inte förstå VEM JESUS ÄR!! m m.

Kommentarer???

NamnlösMaria

Islams syn på Jesu död och uppståndelse. DEL 2. Islam förnekar att…..

Jesus är Herre

Artikel:

Islams syn på Jesu död och uppståndelse:

*Islam förnekar att Jesus behövde dö för våra synder. Många muslimer tror att Abrahams  Gud helt enkelt kan förlåta synder utan något försoningsoffer.

*Islam förnekar att Jesus dog på ett kors. Enligt muslimsk undervisning så kunde Jesus gå direkt till himlen utan att behöva dö, han blev alltså inte korsfäst. En vanlig tro bland muslimer är att Judas, förrädaren, genom ett mirakel fick sitt ansikte förvandlat till att likna Jesu ansikte och att det var han som dog i Jesu ställe som straff från Gud.

*Islam förnekar att Jesu död har kraft att ta bort vår synd och skuld.

*Islam förnekar Jesu uppståndelse och hans seger över döden.

*Islam förnekar att Jesus är Messias.

Källa: www.opendoors.se

*
*

Det finns inte kunskap om Jesus, det ser man ju här. Därför denna artikel så att man kan förstå varför islam inte kan ta till sig sanningar om Jesus. Så förvrängd som synen på Jesus är och VEM han är. Vi är många kristna troende som bör be för dem att de skall vakna och börja tro att Jesus är den han säger sig vara: JAG ÄR, säger han!  Se några av alla bibelord som berättar om vem Jesus är:

****

Upp 22:13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Ps 46:11
“Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland folken,
upphöjd på jorden.”

Ps 50:7
“Hör, mitt folk, Jag vill tala!
Israel, Jag vill vittna mot dig:
Jag är Gud, din Gud.

Ps 81:11
jag är Herren din Gud
som har fört dig upp
ur Egyptens land.
Öppna din mun helt
så ska jag fylla den!
Ps 91:15
Han ropar till mig
och Jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden,
Jag ska rädda honom
och ge honom ära.
Matt 11:28
Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.

Matt 11:29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar,
Joh 6:48
Jag är livets bröd.

Joh 6:51 jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren.

 

NamnlösMaria