Tag Archive | biskop

Vad Man Kan Göra och Ändå Få Fortsätta Som Präst. Förneka Kristi gudom —-m m

Antikristliga

Vad Man Kan Göra och Ändå Få Fortsätta Som Präst

 

Från:

http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/vad-man-kan-gora.htm

 

Sammanställning av Toby Johansen EAEC, 10 januari 2009

“Vad kan man göra och ändå få fortsätta som präst? Uppenbarligen kan man ifrågasätta Bibeln, förneka Kristi gudom, tiga om frälsningens nödvändighet, välsigna alla former av äktenskapsliknande former, deltaga i pridefestivalen.” (K G LARSSON)

I oktober år 2007 lämnade prästen K G Larsson Svenska kyrkan (SK), eftersom han ansåg att kyrkan nu fjärmat sig från Bibeln och från Svenska kyrkans egna bekännelseskrifter.

Beslutet var inte på något sätt tänkt som en demonstration, han skrev endast några korta rader till pastorsämbetet.

”Det hade med mitt samvete att göra. Det här sköter jag och kyrkoherden, tänkte jag, men det visade sig att ärendet gick till biskopen, att mitt brev blev offentlig handling.

”Det hade jag inte tänkt på,” säger K G Larsson, som berättar att detta ledde fram till att han och biskop Aurelius inledde teologiska samtal.

”Under dessa samtal insåg jag hur teologin i SK i dag är utformad. Jag blev verkligen bedrövad. När vi började tala om trons väsen och fundament inså jag att vi hade helt olika syn.

Det började med frågan om Jesus. Inkarnationen och jungfrufödelsen, det var ingen viktig fråga – biskopen trodde själv att Josef var far till Jesus.

Inte heller Jesu uppståndelse var viktig, den tolkades symboliskt. Även synen på Gud hade förändrats. Inställningen att det endast finns en Gud drivs i dag in absurdum. När buddisterna ber till Buddha, muslimerna till Allah, judarna till Jahve och de kristna till Gud, menar man i Svenska kyrkan numera att man hamnar hos samma person.

”Detta är den mest känsliga frågan i dag. Om det skulle vara så att alla ber till samma Gud, behövs inte längre någon yttre mission och ingen evangelisation.”

”För mig blev det omöjligt att som präst representera en kyrka som inte längre står för evangelium,” säger K G Larsson.” För Svenska Kyrkan har klart sagt att man härefter tänker ersätta missionerandet med ”humanitärt arbete.”

Det första beskedet från biskopen var att K G Larsson inte längre kunde vara präst och och att han inte kunde förkunna.

”Men det har de fått bearbeta. De kan inte förhindra att jag förkunnar evangelium.”

*

VAD är detta för tokigheter i texten jag läste? Jo horribelt att få vara ‘präst’ men inte förstå VEM JESUS ÄR!! m m.

Kommentarer???

NamnlösMaria