Rick Warren och hans samröre med Katolska Kyrkan, och avfall från kristendom/ Falsk religion/profet. Se VIDEO från Mysoulrefuge

ac1062           Rick Warren and His Apostasy With The Roman Catholic Church

Pastor and book author Rick Warren is another well known compromiser with the Roman Catholic church. In this short video I compare the truth of the scriptures with the false teachings of the Roman Catholic church, to show you why you should NOT follow the words of Rick Warren. The Holy Spirit is the Spirit of Truth, and he will never lead you to UNIFY with a false and wicked system such as the Roman Catholic church. Take the time to watch this video, and be awakened!

“Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.” John 16:13

“To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.” Isaiah 8:20

“Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;” 1 Timothy 4:1

“I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.” 2 Timothy 4:1-4

SVENSKA:

Pastor och bok-författaren Rick Warren är en annan välkänd KOMPROMISSARE med den romersk-katolska kyrkan. I denna korta video jämför jag sanningen om skrifterna med falska läror i den romersk-katolska kyrkan, för att visa dig varför du inte bör följa Rick Warren och hans ord. Den Helige Ande är Sanningens Ande, och han kommer aldrig att leda dig till att förena dig med ett falskt och ont system som den romersk-katolska kyrkan. Ta dig tid att titta på den här videon, och bli väckt!

John 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
Jes 8:20 “Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem.

1 Tim 4: 1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

1 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

SE VIDEON!!!!!!!!!!!!

Vi lever i:

Antikristliga

 

NamnlösMaria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.