Psykologi /Det för-hypnotiska tillståndet i världen

 

Det för-hypnotiska tillståndet i världen

Sannerligen är det icke-pånyttfödda sinnet ”bedrägligare än allt annat och obotligt sjukt ” (en bokstavlig övers. av hebreiskan i Jer 17:9). Det skriker och gråter extatiskt när man ser och hör mediaproducerade personligheter. Det sitter fastnaglat i otaliga timmar vid en såpa eller liknande simpel underhållning. Det är ett sinne som lika lätt blir beroende av nikotin, television och alkohol som det är av heroin, ”crack” och kokain. Det följer slaviskt dagens mode och trender. Det står och glor muntert åt de kungliga ikonerna. Det följer tanklöst ett fotbollslag till jordens fyra hörn, hyllar det och angriper dem som inte har samma uppfattning. Det bugar sig inför de hårda mullorna i den islamiska kulten och sjunger kollektivt vid ett förutbestämt tecken. Det fördömer pornografi med sin mun, och ändå är dess tankar och ögon den återstående tiden upptagna med media som i bild och tryck bjuder ut sådant förnedrande material.

Detta tragiska, starkt för-hypnotiska tillstånd inom mänskligheten och dess förmåga att bli manipulerad, har t.o.m. blivit officiellt erkänt inom psykoterapins område – fastän inte som en tragedi, utan som ett område moget för ytterligare exploatering. En äldre psykoterapeut har under en sammankomst för utbildning i hypnos för andra terapeuter gjort ett avslöjande uttalande:

”En av de mest fascinerande sakerna ni kommer att upptäcka, när ni är fullt kompetenta att använda de ritualistiska begreppen inom traditionell hypnos, är att ni aldrig behöver göra om det. Ett utbildningsprogram i hypnos är inte för era klienter. Det är för er, eftersom ni kommer att upptäcka att sömngångaraktig trance snarare är regel än undantag under människors dagliga ”vakna verksamhet”. (78) (betoning i original)

Här erkänns öppenhjärtligt av en professionell utbildare av psykoterapeuter att ”trance” är det opånyttfödda sinnets normala tillstånd. Med andra ord är ett sådant sinne på många känsliga punkter mottagligt för hypnotisk suggestion. Det finns ett övermått av psykologisk undersökning som styrker detta fenomen. I ett sådant studium upptäckte en psykolog, att han inte kunde finna en enda sak inom den yrkesmässiga etikens gränser, som normala, vakna försöksobjekt inte skulle göra under suggestionens kraft. (79) Och det är detta helt genomgripande tillstånd som har fått mind-sciences (mind-science = “kunskapen, läran om sinnet”, övers. anm.) i dess många former att blomstra i sådan utsträckning – även inom kyrkans värld. I ett extraordinärt medgivande angående psykoterapins sanna natur, fortsätter ovanstånde terapeututbildare med att ge följande verkligt apokalyptiska råd till sina studerande:

”Ni kommer att upptäcka, att de flesta metoder inom olika typer av psykoterapi är ingenting annat än hypnotiska fenomen”. (80)

Här finns en äldre psykolog som avslöjar sanningen om sin skicklighet, som visar den manipulation som ligger bakom mind-sciences – illusion och suggestion som verkar i harmoni med varandra. ”Ingenting annat än hypnotiska fenomen ”. Det är det suggestionsmottagliga, trancelika, hopplösa beroendetillståndet i det fallna mänskliga sinnet, som utgör den mottagliga grundvalen på vilken psykoterapins hypnotiska metoder kan verka. Och detta är metoder som många kristna har blivit lurade in i, i tron att de är i harmoni med bibeln, medan vi nu kan se att de mer överensstämmer med olika former av list inom shamanism och forntida häxkraft.

Vad vi här i själva verket behandlar, är ett tricksande med sinnet i stor skala. För den samlade opånyttfödda inbillningskraften är en enorm obegränsad duk, på vilken ”härskaren över luftens välde”, i samarbete med världens fördärv, kan måla vilken föreställning som helst, vilken iakttagaren, genom sin egen inneboende synd, är öppen för att ta emot – vare sig den är en bild i stil med hans religiösa traditioner, illusionen av en uppnådd ”gudomlighet”, tron att ens ben har förlängts på möte där man praktiserar helande genom tro, driften att mörda eller stjäla, en återkommande sexuell anfäktelse, att man återupplever ett trauma under tidiga år, eller (som varje annonssäljare kan intyga) längtan efter att köpa ett speciellt märke av bönor! Vad som än är en människas böjelse, så kommer den att utnyttjas till fullo och lägga grundvalen för skötesynder, så väl som en massa ursäkter för dem. Det är av denna orsak som aposteln Paulus råder de troende i Efesus att ”inte ge inte djävulen något tillfälle ”, genom att tillåta syndig vrede att stanna kvar och därigenom bli inbyggt i personligheten (Ef 4:26-27). (81) Han visste mycket väl, att den demoniska sfären ger näring åt det syndiga sinnets benägenhet för mänsklig svaghet.

Det är inte utan betydelse för vårt studium vid denna punkt att t.o.m. vetenskapsmännen har börjat inse dessa saker, när de blir involverade i parapsykologi och forskning om överlåtelse till en annan person – fastän deras slutsatser skiljer sig avsevärt från de som den bibliskt kristne drar. T. ex är Dr. Elmer Green på Menninger Foundation en ledande nerv-psykiatriker i USA som har arbetat femton år som fysiker på raket- och missilforskning. Han var en av pionjärerna beträffande överbryggandet av svalget mellan västerländsk vetenskap och österländsk mysticism, som en följd av hans forskning 1970 av psyko-fysiologiska tillstånd inom yoga, när han använde den indiske gurun Swami Rama som sitt försöksobjekt. I en redogörelse som behandlar utforskandet av tillstånd som uppstår när man överlåter sig till en annan person, skriver han:

”Enligt vad som meddelats på olika sätt görs den som ihärdigt forskar inom dessa… sfärer… uppmärksam på inhemska varelser som under normala omständigheter ägnar föga uppmärksamhet åt mänskliga varelser… Om han inte är förhållandevis fri från orenhet i personligheten, sägs det att de kan hemsöka honom med olika tvångsbeteenden för deras eget nöjes skull och i extrema fall störa nervsystemets normala funktion, genom att kontrollera hjärnan genom Chakras (kraftcentran i Tantrisk anatomi). (82).

Trots det vilseledande delarna i detta uttalande (d.v.s. att dessa ”varelser” ägnar föga uppmärksamhet åt mänskliga varelser), är det ett bekräftande från en ledande västerländsk psykiatriker, att onda icke-kroppsliga väsen kan nå in i det mänskliga psyket. Som vi redan har lagt märke till i andra redogörelser, är det nödvändigt för god kommunikation mellan den demoniska sfären och mänskligheten, att en människas inre liv eller föreställningsförmåga (medvetande) ska vara maximalt ”utvidgat”, alltså att skapa en mottaglighet för manipulation. Detta faktum svarade för den väldiga ökningen av användandet av ”sinnesvidgande” droger under de senaste årtiondena, och alla de andra metoderna som används för att vidga medvetandet och skapa illusionen av förverkligad gudomlighet. Som en psykolog med rätta hävdade för mer än femton år sedan:

”Enligt min erfarenhet och uppfattning har den enda stora företeelsen, som tvingat fram denna utveckling (av psykologi som innebär överlåtelse till en annan person), varit det omfattande bruket och missbruket av psykedeliska eller sinnesmanifesterande ämnen som marijuana, LSD och meskalin (en hallucinogen mexikansk kaktus)… De psykedeliska drogerna gav obestridliga bevis för att förändrade medvetandetillstånd var verkliga och att vägar till transcendent upplevelse fanns… Vi jagar efter sätt att hålla oss höga för alltid och föra hem det nya Jerusalem, den hela jorden”. (83)

Det ”psykedeliska sextiotalet” banade, som vi har visat, vägen för den tilltagande vågen av global demonisk manipulation. Vid samma tid gjorde österländsk mysticism ett stort anfall på västvärlden, genom att haka på denna nya transcendentala filosofi. Inom några år började också vetenskapen i västvärlden att uppmana oss att ”lämna våra sinnen vid dörren tillsammans med våra skor ”, när vi gick in på deras område. Sådana utövanden har bidragit till skapandet av en Ny Medvetenhet, som är fininstämd med den demoniska sfärens diktat. Det är på grund av denna utveckling som det finns ett stort behov av ett rationellt, urskiljande sinne och det kristna konceptet om objektiv verklighet, vilka har blivit sådana objekt för missaktning i denna nya gnosticismens anda.

I ljuset av den västerländska psykoterapins stamträd, som vi har spårat i denna undersökning, tror vi att kristna ska fly undan all inblandning i dess metoder. Bortsett från det betydelsefulla faktum, att det inte finns någon redogörelse för något slag av psykoterapi för den kristne i bibeln, måste vi ägna oss åt att upptäcka det som skulle vara svaret för den kristne på mänskliga problem, som allmänt kännetecknas som ”känslomässiga-” eller ”mentalhälso”-frågor. Låt oss därför undersöka några viktiga samband som påverkar människans sinne./ 

Alan Morrison

(OBS! att undervisningen fortsätter med artikeln

  ”Allt existerar i sinnet”, övers. anm.)

Noter
77. Vi syftar inte speciellt här på situationen i Nazi-Tyskland under det andra världskriget. Eftersom de flesta människor skulle säga: ”vi skulle aldrig göra det ”, skulle det vara mer avslöjande att citera ”Milgram Experiment”. Under 1970-talet utfördes ett experiment på City University i New York av Professor of Psychology Stanley Milgram. I ett undersökningsprogram som var utformat för att upptäcka om till synes goda människor kan utföra illdåd, ordnade han till en fejkad situation i ett laboratorium, där frivilliga från ”respektabel” bakgrund förorsakades att (felaktigt) tro, att de gav elchocker till andra experimentobjekt i ett näraliggande rum. Förvånande nog var majoriteten av dessa människor beredda att ge dödliga chocker till objekten (som ofta kunde höras skrika om nåd) i vetenskapligt syfte, när de blev ombedda att göra så av en till synes respektabel akademisk vetenskapsman. I USA fullföljde 62%, medan sådana procenttal i Rom, Sydafrika och Australien var mycket högre. I Tyskland var det häpnadsväckande antalet 85%! En utförlig redogörelse av detta kontroversiella men mycket avslöjande experiment publicerades i Obedience to Authority: An Experimental View (1974) och i en artikel med titeln ”Behavioural Study of Obedience” i Journal of Abnormal and Social Psychology , Nr 67, 1963, sid 371-378.

78. Richard Bandler och John Grinder: Frogs into Princes: Neuro-Linguistic Programming (Real People Press, 1979), sid 100. Det bör läggas märke till att ”Neuro-Linguistic Programming”, en raffinerad form av hypnosterapi, har blivit kultförklarad inom den engelska socialarbetar- och psykologiverksamheten – efter att ha varit populär i de så kallade ”omsorgs”yrkena i USA under många år tidigare.

79. M.T. Orne: ”On the Social Psychology of the Psychological Experiment”, i American Psychologist ”, nr 17, 1962, sid 776-783.

80. Richard Bandler och John Grinder, op. cit., sid. 100.

81. Det grekiska ordet som översatts med ”rum” här är topos . En annan i högsta grad passande översättning skulle vara ”fotfäste” eller ”tillfälle” (som i Svenska Folkbibeln, övers. anm.) Det som Paulus säger, är att om du inte tar itu med din syndiga vrede, ger du djävulen ett direkt fotfäste eller tillfälle i ditt liv.
82. Dr. Elmer Green: On the Meaning of Transpersonal , Journal of Transpersonal Psychology, Vol. XIII, nr 1, 1971.

83. John Heider: ”Catharsis in Human Potential Encounter ”, Journal of Humanistic Psychology, nr 14, 1974. Citerad i John Rowan: ”Ordinary Ecstacy: Humanistic Psychology in Action (Routledge & Kegan Paul, 1976), sid. 103.

http://www.kts.just.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.